Revalidatie voor hoofd-halskankerpatiënten

Dankzij wetenschappelijk onderzoek worden de behandeling steeds effectiever en leven er steeds meer mensen langer met kanker. Om patiënten hierin te begeleiden heeft het Antoni van Leeuwenhoek (AVL) in 2010 in nauwe samenwerking met revalidatieartsen van Reade (Centrum voor reumatologie en revalidatie) een geïntegreerd revalidatieprogramma voor patiënten met hoofd-halskanker ontwikkeld. Dit programma is erkend als multidisciplinair revalidatie programma, wat betekent dat het binnen het basispakket van de ziektekostenverzekering valt en de kosten vergoed worden.

Revalidatieprogramma

Een behandeling in het hoofd-halsgebied kan consequenties hebben voor uw dagelijks functioneren. Het revalidatieprogramma is er op gericht deze gevolgen zoveel mogelijk te beperken en te zorgen voor een betere kwaliteit van leven. Afhankelijk van de aard van de aandoening en/of de daarvoor geplande behandeling kan het programma zowel vóór, tijdens, als na de medische behandeling starten. In het Antoni van leeuwenhoek wordt u hierin bijgestaan door een multidisciplinaire team dat op basis van wetenschappelijk onderzoek verschillende behandelmodules heeft opgesteld. Dit multidisciplinaire team van specialisten zorgt voor een professionele begeleiding tijdens de revalidatie. De duur, samenstelling en frequentie van het revalidatieprogramma is afhankelijk van de gestelde doelen. Modules kunnen zowel individueel als in groepsverband worden gevolgd.

Criteria

Er is een aantal criteria waaraan u moet voldoen om het programma te kunnen volgen. Uw arts zal u zo nodig verwijzen, maar u kunt aan uw arts of verpleegkundige ook zelf om een verwijzing vragen. U kunt zich ook zelf aanmelden via het secretariaat van de afdeling Hoofd-hals Oncologie en Chirurgie via het algemene telefoonnummer.

Nadat u zich heeft aangemeld, wordt er contact met u opgenomen om uw persoonlijke situatie en revalidatiebehoeften in kaart te brengen. Indien nodig zal een afspraak met de revalidatiearts en/of hoofd-halschirurg/oncoloog gemaakt worden, waarbij uw persoonlijke revalidatie programma zal worden samengesteld en gestart.