Vaktherapie beeldend

Op de afdeling kunt u terecht voor individuele creatieve therapie. De therapie is voor patiënten die problemen ervaren met het verwerken van de ziekte tijdens of na de behandeling. In de therapie kunnen verschillende onderwerpen aanbod komen zoals het omgaan met de ziekte kanker of het veranderde zelfbeeld. U kunt gevoelens van verdriet, verwarring en boosheid op een andere manier uiten dan in een gesprek. U hoeft niet kunstzinnig te zijn. Deze therapie is voor iedereen geschikt en wordt als verrassend en verhelderend ervaren door patiënten. Individuele creatieve therapie is ook onderdeel van het revalidatieprogramma.

Verwijzing naar de creatief therapeuten kan alleen via een van uw behandelaars in het Antoni van Leeuwenhoek.

Film: Creatieve Therapie in de oncologische zorg

In onderstaande film vertellen patiënten en professionals over hun ervaringen bij creatieve therapie. Over het reduceren van pijn, rouwverwerking, het verminderen van angsten en het opnieuw betekenis geven aan het leven.

Ons team