Veelgestelde vragen bij een second opinion

Het aanvragen van een second opinion kan vragen met zich meebrengen. Om u daarbij te helpen heeft het Antoni van Leeuwenhoek een overzicht gemaakt van veelgestelde vragen. Dit overzicht vindt u hieronder. Vindt u geen antwoord op uw vraag, neem dan contact met ons op via het contactformulier op de pagina second opinion of telefonisch via 020 512 9111. 

Wat is een second opinion?

Een second opinion is een beoordeling van uw medische gegevens door onze specialist(en). Vaak is er al een eerste mening gevormd door het huidige ziekenhuis en heeft u behoefte aan een tweede mening. Bijvoorbeeld over de diagnose of over de voorgestelde behandeling. Een second opinion in het Antoni van Leeuwenhoek betekent niet automatisch dat de behandeling hier wordt overgenomen. De zorg tijdens en na een second opinion blijft gewoon bij uw huidige ziekenhuis. Meestal wordt u voor een second opinion uitgenodigd voor een persoonlijk consult met een van onze specialisten. Soms wordt u niet uitgenodigd. Wij informeren u dan per brief, e-mail of telefoon over de reden hiervoor. Het besluit om u niet uit te nodigen, vindt altijd plaats na een zorgvuldige beoordeling van uw medische gegevens. Een second opinion gesprek vindt plaats op onze locatie in Amsterdam. Wij voeren dit gesprek niet op afstand uit, zoals via Skype of telefoon. Een second opinion bij het Antoni van Leeuwenhoek betekent niet automatisch dat de behandeling door ons wordt overgenomen. U kunt de mogelijkheden hiervoor wel tijdens uw afspraak bespreken.

Wanneer kan ik een second opinion aanvragen?

Wanneer u bijvoorbeeld behoefte heeft aan een tweede mening over uw diagnose of als u advies wilt over (een onderdeel van) uw behandeling. Een second opinion is vaak een prettige manier om meerdere opties te vergelijken. Ook kunnen wij bij een second opinion beoordelen of u mogelijk in aanmerking komt voor een studie (trial). In Nederland heeft iedereen het recht om een second opinion aan te vragen. Informeer wel altijd vooraf bij uw zorgverzekering of de kosten worden vergoed.

Wordt een second opinion vergoed door uw zorgverzekeraar?

Hiervoor kunt u het beste contact opnemen met uw eigen zorgverzekeraar of uw zorgpolis checken. De vergoeding is afhankelijk van het soort zorgverzekering dat u heeft afgesloten. Bij de meeste zorgverzekeraars zit de vergoeding voor een second opinion in het basispakket. Sommige budgetpolissen vergoeden dit echter alleen als u verwezen wordt door de specialist en niet door de huisarts.

Wat zijn de kosten van een second opinion?

Voor de verwachte kosten vragen een voorschot van € 500. De daadwerkelijke kosten berekenen we achteraf, dat is afhankelijk van de geleverde zorg (bijvoorbeeld of er extra onderzoek nodig is). Als de second opinion wordt vergoed, dan loopt de financiële afwikkeling via uw zorgverzekeraar. Als u deze kosten zelf moet betalen, wordt er door onze afdeling zorgadministratie contact met u opgenomen. Controleer voorafgaand aan uw afspraak voor alle zekerheid bij uw zorgverzekeraar of de second opinion wordt vergoed.

Wat is de wachttijd voor een second opinion?

De exacte wachttijden kunnen wij bepalen wanneer uw medische gegevens beoordeeld zijn door een specialist. De arts bepaald namelijk of aanvullend onderzoek nodig is en welk soort specialist u het beste te woord kan staan tijdens het second opinion gesprek. De beoordeling van uw gegevens duurt ongeveer 5 werkdagen. Daarna informeert onze Backoffice Poliklinieken u over de exacte datum waarop u bij ons terecht kunt voor de second opinion of eventueel aanvullend onderzoek.

Op onze website vindt u de gemiddelde wachttijd voor de second opinion per kankersoort.

Worden alle onderzoeken opnieuw gedaan?

Bij een second opinion maakt de specialist in principe gebruik van de uitslagen van de onderzoeken die al zijn gedaan. Uw gegevens worden hiervoor vanuit het andere ziekenhuis naar het Antoni van Leeuwenhoek opgestuurd. Toch kan een specialist het soms nodig vinden om een onderzoek opnieuw te doen. U ontvangt dan een uitnodiging voor dit onderzoek. De afspraak voor een second opinion kan daarom pas met u gemaakt worden nadat de medische gegevens zijn beoordeeld en duidelijk is of aanvullend onderzoek nodig is.

Krijg ik altijd een afspraak?

In de meeste gevallen kunt u bij ons terecht voor een second opinion. Er zijn echter uitzonderingen. Dat kan te maken hebben met de grote toename van patiënten die zich voor behandeling in het Antoni van Leeuwenhoek melden. Als onze artsen van mening zijn dat de wachtperiode te lang is om een afspraak voor een second opinion te kunnen maken, wordt u hierover telefonisch en/of schriftelijk geïnformeerd.  Het is ook mogelijk dat onze artsen het eens zijn met het voorgestelde behandelplan van het ziekenhuis waar u onder behandeling bent. Ook in dat geval wordt hierover geïnformeerd. 

Is een second opinion een blijk van wantrouwen?

Het vragen om een second opinion is geen blijk van wantrouwen tegen uw eigen behandelaar. Zeker als het gaat om een intensieve behandeling zoals het voor de ziekte kanker vaak betreft, is het belangrijk dat u hier achter staat.

Hoe vraag ik een second opinion aan?

Voor de aanvraag van een second opinion heeft u een verwijsbrief nodig, bij voorkeur van de specialist die u behandelt. Hij heeft namelijk alle gegevens die het Antoni van Leeuwenhoek nodig heeft om uw diagnose en eventueel behandelplan of vervolg behandelingen te kunnen beoordelen.

De gegevens worden door uw specialist, liefst digitaal, via de verwijzerspagina aan ons doorgestuurd. Dit mag ook per fax. Op de webpagina voor verwijzers staat hierover alle informatie. Ook uw huisarts mag u verwijzen, ook als u bij een specialist van een ziekenhuis onder behandeling bent. Of dit vergoed wordt, is afhankelijk van uw afspraken met uw zorgverzekeraar, zie antwoord bij de vraag Wordt een second opinion vergoed door uw zorgverzekeraar? Als de huisarts de aanvraag doet, kan het zijn dat deze niet over alle relevante informatie beschikt die wij nodig hebben. Omdat wij deze informatie wel nodig hebben, kan het zijn dat de aanmeldprocedure hierdoor langer duurt. De ontbrekende informatie wordt door het Antoni van Leeuwenhoek opgevraagd bij uw huisarts of bij uw behandelend arts.

 

 

Hoe weet ik of mijn gegevens zijn aangekomen en krijg ik hier een bevestiging van?

Als alle benodigde informatie voor de aanvraag door ons ontvangen is, wordt u binnen vijf werkdagen geïnformeerd. Is de benodigde informatie niet volledig, dan duurt dit langer en is het afhankelijk van hoe snel het Antoni van Leeuwenhoek de informatie toegestuurd krijgt. Voor informatie over de status van uw aanvraag kunt u contact opnemen met onze Backoffice Poliklinieken via ons algemene telefoonnummer.

Hoe verloopt een second opinion afspraak?

De specialist zal aan de hand van uw medische gegevens met u over uw aandoening praten, u (eventueel) lichamelijk onderzoeken en (eventueel) met uw behandelend artsen overleggen. Ook is er ruimte om uw vragen te stellen. Vaak zal de specialist u aan het einde van het eerste gesprek een advies geven. Als blijkt dat aanvullende onderzoek noodzakelijk is of er meer gegevens nodig zijn, kan een aanvullende afspraak worden gemaakt.

Krijg ik de uitkomst van een second opinion direct te horen?

Tijdens het gesprek met de arts van het Antoni van Leeuwenhoek krijgt u vaak direct de uitslag. In sommige gevallen lukt dat niet en zullen uw gegevens besproken worden in een zogenaamd multidisciplinair overleg waar alle specialisten aanwezig zijn die nodig zijn om de juiste diagnose te stellen. Dan kan het wat langer duren voordat u de uitslag hoort.

Kan ik al wel starten met mijn behandeling in het andere ziekenhuis voordat ik een second opinion afspraak in het Antoni van Leeuwenhoek heb gehad?

Bespreek met uw behandelend arts of het medisch gezien verantwoord is te wachten met de behandeling totdat u de second opinion afspraak in het Antoni van Leeuwenhoek heeft gehad.

Wat te doen als het second opinion advies afwijkt?

In veel gevallen zullen de adviezen van het Antoni van Leeuwenhoek dezelfde zijn als die van uw eigen ziekenhuis. Als de second opinion anders is zult u een keuze moeten maken voor een behandeling. Bij het nemen van deze beslissing adviseren we u dit te bespreken met uw eigen behandelend specialist. De volgende vragen kunnen u daarbij helpen:

Hoeveel is er bekend over de kans van slagen?

Worden de nieuwste technieken gebruikt?

Hoe groot is de ervaring van het behandelteam?

Brengt de behandeling ongemak met zich mee (kwaliteit van leven)?

Moeten u en uw naasten er ver voor reizen?

Hoe lang gaat de behandeling duren?

Heeft u vertrouwen in de hulpverlener?

Is er een goede begeleiding?

Wordt de behandeling vergoed door de zorgverzekeraar?

Wat zijn de wachttijden?

Kan ik ook vanuit het buitenland een second opinion aanvragen?

Ook vanuit het buitenland kunt u een second opinion aanvragen. Houdt u er wel rekening mee dat het medisch dossier in dat geval in het Nederlands of Engels wordt aangeleverd. Er zijn op internet medische vertaalbureaus te vinden die hierbij kunnen ondersteunen.

De procedure voor het aanvragen van een second opinion vanuit het buitenland vindt u via de linkjes hieronder.

Doorverwijzing vanuit het buitenland 

Referral to the Netherlands Cancer Institute from abroad

 

Ik wil verder behandeld worden in het Antoni van Leeuwenhoek, kan dat?

Een second opinion houdt niet vanzelfsprekend in dat het Antoni van Leeuwenhoek de behandeling overneemt of voortzet. Misschien dat u dit na het gesprek met de arts overweegt. Wij adviseren u dit met de arts te bespreken omdat de mogelijkheden per specialismen verschillend kunnen zijn.