Lid Raad van Toezicht (aandachtsgebied onderzoek)
Solliciteer

Lid Raad van Toezicht (aandachtsgebied onderzoek)

Jouw functie

Voor het aandachtsgebied onderzoek ontstaat, vanwege het aflopen van de tweede zittingstermijn van het huidig lid RvT, per maart 2022 een vacature. Het is de bedoeling dat de nieuwe toezichthouder per 1 april 2022 start. Na aanvang van de benoeming zal de toezichthouder een uitgebreid kennismakingsprogramma worden aangeboden.

Voor het complete profiel: klik hier

Jouw profiel

o Ervaring met het besturen van / toezichthouden op (middel)grote complexe organisaties;
o Affiniteit met de gezondheidszorg in het algemeen en oncologische zorg in het bijzonder;
o Bekend met de beginselen van good governance;
o Maatschappelijke betrokkenheid en in het bezit van een breed en relevant netwerk;
o Het vermogen een juist evenwicht te vinden tussen betrokkenheid en afstand;
o Het kunnen beoordelen van door de Raad van Bestuur uitgewerkt beleid;
o Goed ontwikkelde adviesvaardigheden;
o Integriteit en gevoel van verantwoordelijkheid;
o Open, ontvankelijke communicatiestijl;
o Voldoende tijd kunnen vrijmaken om ten minste vier reguliere vergaderingen en twee strategische heidagen per jaar bij te wonen en zich zo nodig tussentijds in zich aandienende onderwerpen/vraagstellingen te verdiepen.

Voor deze vacature gelden daarnaast de volgende bijzondere profieleisen:
o Ruime ervaring in fundamenteel wetenschappelijk onderzoek en een excellente wetenschappelijke reputatie, bij voorkeur op een onderzoeksgebied dat direct verband houdt met het onderzoek van het NKI;
o Een relevant (inter)nationaal hoogstaand wetenschappelijk netwerk;
o Ruime ervaring met het besturen van wetenschappelijke organisaties of instituten;
o Een visie op het gebied van artificial intelligence strekt tot aanbeveling.

De RvT hecht belang aan een divers samengestelde Raad. Daarom komt RvT graag met name in contact met vrouwelijke kandidaten en/of kandidaten met een cultureel diverse achtergrond.

Jouw ontwikkelingsmogelijkheden en arbeidsvoorwaarden

Deze functie zal gecompenseerd worden binnen de kaders van de Beloningscode voor Toezichthouders in de Zorg en WNT2. Voor het kalenderjaar 2022 is de bezoldiging voor een lid van de RvT van het Antoni van Leeuwenhoek vastgesteld op €8573.

Meer informatie
Voor meer informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met mr. Lodewijk Hijmans van den Bergh, voorzitter Raad van Toezicht Antoni van Leeuwenhoek, via het nummer van het secretariaat Raad van Bestuur, T 020-512 2860.

U kunt voor meer informatie ook de website www.avl.nl bezoeken. Het reglement van de Raad van Toezicht is hier te vinden.

Uw reactie en het vervolgproces
Reageren op deze vacature kan door uw reactie (brief en CV) via de 'solliciteer'-button te sturen naar de secretaris van de Raad van Toezicht, dr. Martijn Blaauw.

De deadline voor reacties is 6 december 2021. In de week van 13 december zijn gesprekken met kandidaten voorzien.