Vacature stagiaire HBO vaktherapie 4e jaar
Solliciteer

Vacature stagiaire HBO vaktherapie 4e jaar

Jouw functie

Ervaringen met Vaktherapie Beeldend ter ondersteuning van de oncologische revalidatie

Startdatum: Voorkeur april/mei 2021
Einddatum: 4 maanden na de startdatum

Begeleiders
De begeleiding zal worden gegeven door Margriet Gordijn, Vaktherapeut Beeldend, Antoni van Leeuwenhoek. Deze begeleiding bedraagt gemiddeld 1 uur per week. Op de achtergrond zal Eveline Bleiker, psycholoog-onderzoeker, Antoni van Leeuwenhoek, meekijken en een adviserende rol hebben.

Achtergrond:
In de afgelopen jaren heeft Margriet Gordijn in het Antoni van Leeuwenhoek een interventie ontwikkeld voor mensen die behandeld zijn voor kanker en vastlopen bij hun revalidatie. In gemiddeld 10-15 sessies krijgen patiënten een vaktherapie proces aangeboden met als doel
 • patiënten helpen met het verwerken van de ervaringen met betrekking tot kanker en de behandelingen van kanker
 • patiënten laten ervaren dat zij grip kunnen krijgen op hun emoties in het leven na kanker en grip kunnen krijgen op de rol van emoties bij hun herstel.
 • patiënten succes ervaringen laten opdoen op een terrein waarin ze niet weten wat er mogelijk is waardoor hun zelfvertrouwen en veerkracht toeneemt.

Onderzoek:
Een onderzoek is opgezet om de ervaringen met deze vak therapie te evalueren. De belangrijkste onderzoeksvragen van deze studie zijn:
 1. Met wat voor cijfer (0-10) wordt de module vaktherapie beeldend door de patiënten beoordeeld?
 2. In hoeverre heeft vaktherapie beeldend bijgedragen aan een verandering op de lastmeter?
 3. Is er een verschil in verandering op de lastmeter bij patiënten die de module vaktherapie binnen een revalidatieprpogramma hebben gevolgd of patiënten die de module vaktherapie monodisciplinair hebben gevolgd.
 4. In hoeverre zijn de gestelde therapiedoelen bereikt?
 5. Wat zijn suggesties ter verbetering van patiënten die hebben deelgenomen aan de module vaktherapie beeldend?
 6. Wat beschrijven patiënten met betrekking tot factoren die hen hebben geholpen binnen deze therapievorm?

Methode: Voorafgaand aan de interventie en bij afronding van de laatste sessie vaktherapie zijn door de 225 deelnemers vragenlijsten ingevuld. Deze vragenlijsten bevatten gesloten vragen over het gestelde doel, verwachtingen voorafgaand aan de therapie, resultaten van de behandeling, rapportcijfer, DT meter (distress thermometer) H.A.D.S.-vragen lijst, Dutch General Self- Efficacy Scale vragenlijst. Een van de open vragen die na afloop van de interventie wordt gesteld is ““Kunt u omschrijven hoe deze therapievorm u heeft geholpen?”. Een andere open vraag luidt “Heeft u nog tips naar aanleiding van de therapie en/of begeleiding”. Een groot deel van de vragenlijsten is inmiddels ingevoerd in het statistische programma SPSS. De meest recent ingevulde vragenlijsten van het afgelopen jaar moeten tijdens deze stage worden ingevoerd. De antwoorden op de open vragen zullen bij deze stage moeten worden geanalyseerd.

Het Centrum voor Kwaliteit van Leven

Het Antoni van Leeuwenhoek ziet de ondersteunende zorg tijdens en na de behandeling van kanker als een belangrijk onderdeel in het leveren van de beste oncologische zorg. Zij heeft daarvoor het Centrum voor Kwaliteit van Leven (CKvL) opgezet, waarin de (para)medische en psychosociale disciplines die ondersteunende zorg en behandeling verlenen, zijn gehuisvest. Ondersteunend wil zeggen: alle behandelingen gericht op het verlichten van klachten en symptomen en het verbeteren van de kwaliteit van leven van patiënten en hun naasten. Naast de zorg voor onze patiënten is het doen van klinisch wetenschappelijk gericht onderzoek een speerpunt van ons Centrum

Jouw profiel

Taken Stagiair:
 • Een literatuuronderzoek doen naar vaktherapie beeldend in de oncologische revalidatie in de laatste 5 jaar in Pubmed
 • Het invoeren van ongeveer 75 vragenlijsten in SPSS (gesloten en open vragen)
 • De antwoorden op de open vraag “Kunt u omschrijven hoe deze therapievorm u heeft geholpen” analyseren op werkzame factoren.
 • De tips inventariseren van de vraag “Heeft u nog tips naar aanleiding van de therapie en/of begeleiding “
 • De gevonden werkzame factoren vergelijken met de literatuur.
 • Over de literatuur en de kwalitatieve gegevens wordt een stageverslag geschreven
De stagiaire moet bereid zijn zelfstandig te kunnen werken. De ingevoerde gegevens van de gesloten en open vragen zullen worden gebruikt voor een Engelstalig artikel over de ervaring met Vaktherapie, welke door Margriet Gordijn en Eveline Bleiker wordt geschreven. Afhankelijk van de geleverde bijdrage is co-auteurschap bespreekbaar

Jouw ontwikkelingsmogelijkheden en arbeidsvoorwaarden

Vereisten
Je volgt een HBO opleiding Vaktherapie en bent in je laatste jaar. Je spreek goed Nederlands
Je bent betrouwbaar, flexibel en werkt zorgvuldig en zelfstandig. Ervaring met SPSS is een pre.

Solliciteren/vragen?
Graag vragen we je een e-mail te sturen naar m.gordijn@nki.nl met daarin je motivatie en je CV voor 23 april 2021.