Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website toont video's van YouTube. Deze partij plaatst cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt, dan kunt u dat hier aangeven. U kunt dan geen video's op deze website zien. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt. Lees meer over het cookiebeleid

Deze website maakt gebruik van cookies om video's te tonen en het gebruikersgemak te verbeteren. Als u deze cookies niet wilt, dan kunt u dat hier aangeven. Lees meer over het cookiebeleid

Ga direct naar de inhoud, het hoofdmenu, het servicemenu of het zoekveld.

Pathologie

De afdeling Pathologie is een van de diagnostische afdelingen van het Antoni van Leeuwenhoek. Op deze afdeling worden diagnoses gesteld door weefsels en cellen te onderzoeken.

Wat doet de afdeling Pathologie?

Nadat bij lichamelijk onderzoek of na onderzoek op de afdeling Radiologie een afwijking is gevonden, moet een diagnose worden gesteld. Dit wordt meestal gedaan door een stukje weefsel weg te nemen uit de afwijking of door cellen uit de afwijking te schrapen. In een deel van de gevallen volgt daarna een operatie. De weefsels die bij een operatie worden weggenomen, de biopten en de puncties worden onderzocht op de afdeling Pathologie. Om dit weefsel te kunnen onderzoeken, worden bij een punctie de cellen uitgestreken op een glaasje. Van biopten en operatiepreparaten worden stukjes in paraffine (kaarsvet) ingebed. Zo krijgt het weefsel een bepaalde stijfheid waardoor er hele dunne plakjes van kunnen worden gesneden. Deze plakjes worden op glaasjes (coupes) gelegd en gekleurd. Zo kan de patholoog met behulp van de microscoop de cellen herkennen en een diagnose stellen.

-Qzb93Nz2OI

Ook kan worden bepaald of bij de operatie voldoende weefsel is verwijderd en welke aanvullende behandeling mogelijk nodig is, zoals chirurgie, radiotherapie, chemotherapie of een andere vorm van therapie. Voor specifieke behandelingen en klinische studies kunnen op extra plakjes van de weefsels in de paraffineblokjes extra bepalingen worden gedaan.

De  patholoog maakt een verslag van wat hij/zij aan het weefsel heeft gezien, met het blote oog (macroscopisch) en door de microscoop. Dit verslag wordt opgeslagen in het ziekenhuis systeem. Uw behandelend arts bespreekt deze uitslag met u. Een uittreksel van dit verslag gaat naar een landelijke databank.

Bekijk ook de video over de afdeling Pathologie in het Antoni van Leeuwenhoek.

Jose van den Berg, Darmkanker, Pathologie Antoni van Leeuwenhoek (AVL).

Dr. J.G. (José) van den Berg

Afdeling
Pathologie
Specialisatie
Patholoog

020 512 9111

Ervaring

Ik ben sinds april 2016 werkzaam in het Antoni van Leeuwenhoek. Daarvoor werkte ik 9 jaar als patholoog in het Pathologisch Anatomisch Laboratorium van een perifeer ziekenhuis. Ik ben in het Antoni van Leeuwenhoek gaan werken omdat juist hier de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van (moleculaire) pathologie direct worden toegepast voor een gepersonaliseerde behandeling.

In het Antoni van Leeuwenhoek staat de patiënt echt centraal en wordt er multidisciplinair gewerkt aan een behandeling op maat. Het is mooi om hieraan een bijdrage te kunnen leveren, in de diagnostiek en in de research. Mijn aandachtsgebieden zijn tumoren van het maag-darmkanaal (waaronder neuro-endocriene tumoren), huidafwijkingen en tumoren van de borst.

Close this window
Bol, Pathologie Antoni van Leeuwenhoek (AVL).

M. (Mijke) Bol

Afdeling
Pathologie
Specialisatie
Patholoog

020 512 9111

Ervaring

Sinds maart 2012 werk in het Antoni van Leeuwenhoek (AVL). Naast de algemene diagnostiek heb ik als aandachtsgebieden cytologie en gynaecopathologie.

In mijn werk kun je van alles onder de microscoop tegenkomen; van top tot teen worden bij patiënten weefselstukjes weggehaald. Het is afwisselend en verantwoordelijk werk: uiteindelijk zeggen wij of het wel of geen kanker is, of er uitzaaiingen zijn in de lymfklieren en of de tumor er helemaal uit is. Het is een moeilijk, maar uitdagend vak.

Close this window
Van Boven, Prostaatkanker, Pathologie Antoni van Leeuwenhoek (AVL).

Dr. H.H. (Hester) van Boven

Afdeling
Pathologie
Specialisatie
Patholoog

020 512 9111

Ervaring

Na mijn opleiding tot klinisch patholoog startte ik in 2002 op de afdeling Pathologie. Ik ben gespecialiseerd in de pathologie van tumoren die voorkomen in geslachtsorganen, nieren, urinewegen en weke delen.

Met de microscoop kijk en zoek ik met veel passie naar kenmerken van tumorcellen. Met moleculaire technieken onderzoek ik samen met moleculair biologen of (en zo ja, welke) genen de celgroei van de tumoren bepalen. Zo stel ik met een groot team samen op deze afdeling de diagnose, voorspellen we het verloop, brengen we behandelmogelijkheden voor patiënten in kaart en dragen we bij aan het wetenschappelijk onderzoek naar kanker.

 

Close this window
Hogervorst, Pathologie, Polikliniek Familiaire Tumoren Antoni van Leeuwenhoek (AVL).

Dr. F.B.L. (Frans) Hogervorst

Afdeling
Pathologie
Specialisatie
Klinisch Moleculair Geneticus

020 512 9111

Ervaring

In 1995 is de Polikliniek Familiaire Tumoren opgericht in het Antoni van Leeuwenhoek (AVL). Hier doen wij onderzoek naar mutaties in het erfelijk materiaal van genen die in hoge mate verantwoordelijk zijn voor bepaalde vormen van erfelijke kanker, zoals borstkanker, eierstokkanker en dikke darmkanker. De afgelopen jaren gaan de ontwikkelingen in de DNA-diagnostiek zeer snel. Door deze ontwikkelingen toe te passen in de praktijk hopen we nog meer families op te sporen met een erfelijke belasting voor kanker.

Close this window
Horlings H

Dr. H.M. (Hugo) Horlings

Afdeling
Pathologie
Specialisatie
Patholoog

020 512 9111

Ervaring

Sinds augustus 2014 ben ik werkzaam als patholoog in het Antoni van Leeuwenhoek. Als patholoog kijk ik dagelijks door de microscoop naar tumoren van kankerpatiënten. Ondanks dat de tumoren van verschillende patiënten er hetzelfde uit kunnen zien, tonen ze zeer uiteenlopende genetische veranderingen.

Anders gezegd: geen enkele tumor is identiek op DNA-niveau. Deze diversiteit zorgt ervoor dat het behandelresultaat en daarmee de overleving sterk kan verschillen tussen patiënten. In het Antoni van Leeuwenhoek werken we hard om ervoor te zorgen dat individuele patiënten op basis van de genetische veranderingen in hun tumorcellen, een behandeling op maat krijgen.

Close this window
Dr. L.L. Kodach

Dr. L.L. (Liudmila) Kodach

Afdeling
Pathologie
Specialisatie
Klinisch patholoog

020 512 9111

Ervaring

Alvorens klinisch patholoog te worden heb ik een promotieonderzoek uitgevoerd in het AMC. Vervolgens ben ik enige jaren zelfstandig wetenschappelijke onderzoeker geweest in het LUMC. Ik heb in deze tijd een passie ontwikkeld voor de moleculaire pathologie van het maagdarmstelsel. Zodoende heb ik mij tijdens mijn opleiding tot klinisch patholoog gespecialiseerd in de oncologie van het verteringsstelsel. Het is mijn doel om de oncologische zorg te verbeteren door microscopische en moleculaire pathologie te verenigen om betere diagnoses te kunnen stellen en daardoor een optimaal behandelplan voor de individuele patiënt te ontwikkelen. Mijn stafpositie (sinds 2017) in het Antoni van Leeuwenhoek is de ideale omgeving om dit te bereiken.

Close this window
Meijer, G.

Prof.dr. G.A. (Gerrit) Meijer

Afdeling
Pathologie
Specialisatie
Patholoog en afdelingshoofd Pathologie

020 512 9111

Ervaring

Als afdelingshoofd ben ik verantwoordelijk voor het functioneren van de afdeling Pathologie, en voor de innovatie van de patiëntenzorg van de afdeling door middel van translationeel wetenschappelijk onderzoek. In het onderzoeksinstituut van het Antoni van Leeuwenhoek ben ik groepsleider van een onderzoeksgroep die onderzoek doet naar biomarker ontwikkeling voor vroege opsporing, prognosebepaling en het voorspellen van respons op therapie bij darmkanker. Daarnaast ben ik betrokken bij lokale en (inter)nationale research infrastructuur programma's, met name op het terrein van biobanking en aanverwante gebieden.

Als patholoog zie je door de microscoop het ziekteproces in detail voor je. Je probeert je observaties te analyseren en te classificeren en bedenkt wat ze betekenen voor de diagnose en behandeling van de patiënt. Door de opkomst van 'Personalised Medicine' is het vakgebied pathologie volop in beweging, en dat geldt zeker ook voor onze afdeling. Door de unieke brugfunctie die pathologie vervult tussen het onderzoek naar mechanismen van ziekte en toepassing van die kennis in de kliniek, is pathologie een spil in het translationele onderzoek van het Antoni van Leeuwenhoek.

 

Close this window
Kim Monkhorst, klinisch patholoog, thoraxoncologie en moleculaire diagnostiek, afdeling pathologie

Dr. K. (Kim) Monkhorst

Afdeling
Pathologie
Specialisatie
klinisch patholoog

020 512 9111

Ervaring

Na mijn opleiding in het Erasmus MC in Rotterdam werk ik sinds 2014 werk als klinisch patholoog in het Antoni van Leeuwenhoek. In 2008 ben ik gepromoveerd in het kader van het werkingsmechanisme van X-chromosoom inactivatie op de afdeling celbiologie in het Erasmus MC en het MIT in Boston.

Pathologie is een vakgebied welke zoveel mogelijk relevante informatie (biomarkers) uit het tumor weefsel probeert te verkrijgen middels verschillende technieken. Deze biomarkers spelen een belangrijke rol in de besluitvorming wat de meest optimale behandeling is voor een patiënt. Naast mijn diagnostische werk is mijn missie enerzijds het ontwikkelen van nieuwe biomarkers in nauwe samenwerking met het Nederlands Kanker Instituut en anderzijds het implementeren van nieuw gevonden biomarkers zodat we die kunnen inzetten voor de patiënten van het Antoni van Leeuwenhoek.

Naast de aandachtsgebieden thoraxoncologie en moleculaire diagnostiek ben ik voorzitter van de moleculaire tumor board. Hier, maar ook in de tumorwerkgroep thoraxoncologie werk ik met veel plezier samen met multipele specialisten zodat we in het AVL een zo optimaal mogelijke behandeling kunnen bieden.

Close this window
Nederlof, Pathologie, Moleculaire Diagnostiek Antoni van Leeuwenhoek (AVL).

Dr P. M. (Petra) Nederlof

Afdeling
Pathologie
Specialisatie
Klinisch Moleculair Bioloog, Hoofd Moleculaire Diagnostie

020 512 9111

Ervaring

Sinds 1997 ben ik werkzaam in het Antoni van Leeuwenhoek (AVL). In het laboratorium Moleculaire Diagnostiek kijken we naar eigenschappen van tumoren die van belang zijn voor de behandeling van de patiënt. Er komen steeds meer therapieën die in bepaalde groepen patiënten goed werken, bijvoorbeeld omdat een gen in de tumor niet goed functioneert. Er zijn steeds meer vormen van kanker waar dit voor geldt, zoals longkanker, melanomen en darmkanker.

We doen ook klinisch onderzoek. Doel is om iedere patiënt behandeling en diagnostiek op maat aan te bieden. Daarnaast ben ik betrokken bij wetenschappelijk onderzoek op het gebied van erfelijke borstkanker.
Close this window
Rosenberg, Pathologie, Moleculaire Diagnostiek Antoni van Leeuwenhoek (AVL).

Dr. E.H. (Efraim) Rosenberg

Afdeling
Pathologie
Specialisatie
Moleculair geneticus

020 512 9111

Ervaring

Ik ben gespecialiseerd in DNA-diagnostiek, zowel voor erfelijkheid als moleculaire pathologie (DNA uit tumoren). Ik probeer zoveel mogelijk gebruik te maken van nieuwe betere technieken, zoals we sinds enige jaren succesvol High Resolution Meltingcurve-analyse (HRM) toepassen voor de diagnostiek. Door middel van DNA-diagnostiek kunnen we - naast erfelijke belasting - steeds vaker een voorspelling doen over welke behandeling geschikt is voor een patiënt.

Het is fascinerend om de ontdekkingen en ontwikkelingen op dit gebied te zien en ze vervolgens te kunnen toepassen. Sinds ik in 2008 bij het AVL ben komen werken, heb ik al veel belangrijke stappen meegemaakt. Omdat ik zowel kijk naar erfelijkheid in DNA uit bloed als naar veranderingen in DNA uit tumoren, heb ik een afwisselende en uitdagende baan.

Close this window
Sanders, Pathologie Antoni van Leeuwenhoek (AVL).

J. (Joyce) Sanders

Afdeling
Pathologie
Specialisatie
Pathologie

020 512 9111

Ervaring

Sinds november 2011 ben ik werkzaam in het Antoni van Leeuwenhoek (AVL). Mijn werkzaamheden bestaan uit het ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek op allerlei gebied.

Ik ben tot patholoog opgeleid in het UMCG te Groningen. Na mijn opleiding ben ik gaan werken bij Stichting Pathan te Rotterdam.

Close this window
Snaebjornsson, Petur

Dr. P. (Petur) Snaebjornsson

Afdeling
Pathologie
Specialisatie
Klinisch patholoog

020 512 9111

Ervaring

Sinds 2013 werk ik in het Antoni van Leeuwenhoek. Ik ben opgeleid tot klinisch patholoog in het VUmc in Amsterdam. De studie Geneeskunde heb ik gevolgd aan de Universiteit van Reykjavik, IJsland.

Gastrointestinale (GE) pathologie is mijn belangrijkste aandachtsgebied. Binnen de gastrointestinale oncologie in het Antoni van Leeuwenhoek zijn wij met name gespecialiseerd in primaire colorectale oncologie, recidief rectumkanker, complexe bekkenoperaties, anuskanker, appendixtumoren, HIPEC operaties voor buikvlies-uitzaaiingen, levermetastasen, slokdarmtumoren, (erfelijke) maagtumoren, dunne darmtumoren, neuro-endocriene tumoren en moleculaire diagnostiek van de GE-tumoren. De afdeling Pathologie werkt mee aan zeer veel klinische trials voor gemetastaseerde ziekte van het spijsverteringskanaal. Verder is er nauwe samenwerking met het Nederlands Kanker Instituut, het onderzoeksinstituut van het Antoni van Leeuwenhoek, voor verschillende onderzoeken. De pathologieafdeing werkt ook veel samen met de Polikliniek Familiaire Tumoren (PFT) aan diagnostiek in het kader van erfelijke darmtumoren.

In 2016 ben ik gepromoveerd in het kader van colonkanker. Het promotieonderzoek ging over de epidemiologie, prognostische markers en predictieve markers. In het Antoni van Leeuwenhoek werk ik naast mijn diagnostische werkzaamheden aan wetenschappelijk onderzoek naar darmkanker, maagkanker en slokdarmkanker. Mijn andere aandachtsgebieden zijn weke delen pathologie en obductiepathologie.

Klik hier voor de publicaties van Petur Snaebjornsson. 

Close this window
Maartje Vogel, Antoni van Leeuwenhoek

Dr. M.J. (Maartje) Vogel

Afdeling
Pathologie
Specialisatie
Laboratoriumspecialist Klinische Genetica

020 512 9111

Ervaring

Ik ben mijn carrière begonnen als Onderzoeker In Opleiding bij het onderzoeksinstituut van het Antoni van Leeuwenhoek. Na mijn promotie wilde ik patiëntenzorg en wetenschappelijk onderzoek combineren en ben ik me gaan specialiseren in de 'genoomdiagnostiek'. Sinds 2013 werk ik op de afdeling Pathologie als Laboratoriumspecialist Klinische Genetica.

In onze laboratoria zoeken we naar veranderingen ('mutaties') in het DNA die betrokken zijn bij het ontstaan van kanker. Gestuurd door de nieuwste wetenschappelijke inzichten, ontwikkelen we steeds betere diagnostische laboratoriumtests. Hiermee kunnen we meer mutaties opsporen en is het mogelijk geworden elke patiënt een behandeling op maat te bieden.

Close this window
Wesseling, Pathologie Antoni van Leeuwenhoek (AVL).

Dr. J. (Jelle) Wesseling

Afdeling
Pathologie
Specialisatie
Patholoog

020 512 9111

Ervaring

Sinds 2006 werk ik als medisch specialist en onderzoeker in het Antoni van Leeuwenhoek (AVL). Ik maak als patholoog deel uit van een hecht team dat zorg draagt voor de meest optimale, op maat gesneden diagnostiek en behandeling van borstkanker. Mijn rol is, op basis van cel- en weefselonderzoek van de tumor, sturing geven aan hoe patiënten het beste behandeld kunnen worden.

Daarnaast proberen wij door wetenschappelijk onderzoek ons voortdurend te verbeteren in het nog preciezer en effectiever diagnosticeren en behandelen van borstkanker.

 

Close this window
Van der Wiel, Huid-en Melanoom, Pathologie Antoni van Leeuwenhoek (AVL).

B.A. (Bart) van de Wiel

Afdeling
Pathologie
Specialisatie
Patholoog

020 512 9111

Ervaring

Ik werk sinds 2009 als patholoog in het Antoni van Leeuwenhoek (AVL). Na mijn opleiding tot patholoog in het UMC Utrecht heb ik 12 jaar in het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis gewerkt. Mijn aandachtsgebieden zijn tumoren van de huid waaronder melanoom, het hoofd-hals gebied, de borst en gynaecologische tumoren.

Ik ben verder betrokken bij de kwaliteitscontrole van laboratoriumtechnieken. Het AVL vind ik een inspirerende werkomgeving waar ik met veel plezier werk.

 

Close this window
J.E. van der Wal

J.E. (Jacqueline) van der Wal

Afdeling
Pathologie
Specialisatie
Patholoog

020 512 9111

Ervaring

Na mijn opleiding in het VUmc heb ik vele jaren als patholoog in Groningen/Friesland gewerkt (UMCG, Martini ziekenhuis, Pathologie Friesland). Sinds september 2017 werk ik met veel plezier in het Antoni van Leeuwenhoek, een inspirerende omgeving waar de nieuwste ontwikkelingen worden toegepast voor een gepersonaliseerde behandeling. 

Mijn aandachtsgebieden zijn de hoofd-hals pathologie, schildklierpathologie en huidpathologie. Daarnaast ben ik plaatsvervangend opleider pathologie.

Close this window
L.S. Smit

Dr. L.A. (Laura) Smit

Afdeling
Pathologie
Specialisatie
Patholoog

020 512 9111

Ervaring

Vanaf september 2014 werk ik in het Antoni van Leeuwenhoek als patholoog. Hoewel een patiënt niet zo snel een patholoog in het ziekenhuis tegenkomt zijn wij op de achtergrond wel degelijk druk bezig met de patiënten.

Een patholoog bekijkt of er in een biopt of operatiepreparaat kankercellen aanwezig zijn of niet. Als er toch kanker aanwezig is dan kijken we wat voor soort kanker het is, of de tumor geheel weggehaald is en of er in het DNA van de kankercellen aangrijpingspunten zitten voor gerichte behandeling. Daarna bespreken we onze bevindingen in een multidisciplinair overleg om zo tot de beste behandeling voor de patiënt te komen.

Close this window
Almekinders, M.M.

Drs. M. M. (Mathilde) Almekinders

Afdeling
Pathologie
Specialisatie
Patholoog, PhD Student

020 512 9111

Ervaring

Sinds 2015 ben ik werkzaam als patholoog in het Antoni van Leeuwenhoek (AVL). Mijn aandachtsgebieden zijn tumoren van de borst, tumoren van de huid (waaronder melanomen) en cytologie. Als onderdeel van het team geef ik op basis van cel- en weefselonderzoek  richting aan een optimale diagnose en behandeling.

Ik verricht promotie-onderzoek in de onderzoeksgroep van Dr. Jelle Wesseling naar ductaal carcinoom in situ (DCIS) van de borst met als doel om biomarkers te identificeren om betere zorg op maat te kunnen leveren.

Close this window
Bekers, E.M.

Drs. E.M. (Elise) Bekers

Afdeling
Pathologie
Specialisatie
Patholoog

020 512 9111

Ervaring

Sinds september 2018 ben ik werkzaam als patholoog in het Antoni van Leeuwenhoek. Ik houd me dagelijks bezig met de diagnostiek van met name prostaat en blaaskanker.

Het Antoni van Leeuwenhoek is een zeer leerzaam en gespecialiseerd ziekenhuis waar de lijntjes tussen de verschillende artsen en disciplines erg kort zijn. Dit maakt dat we zeer prettige en hoge kwalitatieve zorg bieden. Daarnaast is onderzoek een belangrijk aspect van het werk waardoor de behandeling van kanker voortdurend verbetert. Zelf ben ik met name betrokken bij onderzoek naar prostaat- en peniskanker. Deze combinatie maakt het Antoni van Leeuwenhoek de fijnste werkplek voor mij!

Close this window

Hoe ziet de afdeling eruit?

De afdeling bestaat uit verschillende laboratoria waar histologisch (weefsels), cytologisch (cellen), histochemisch (kleuringen), immunohistochemisch (onderzoek naar eiwitten) en moleculair diagnostisch (onderzoek naar DNA en RNA) onderzoek verricht wordt. Er werken toegewijde, gespecialiseerde analisten. Essentieel daarbij is goede secretariële ondersteuning. De staf bestaat uit pathologen en moleculair biologen. Alle stafleden hebben aandachtsgebieden binnen de oncologie, vaak ook gerelateerd aan onderzoeksactiviteiten. De afdeling faciliteert wetenschappelijk onderzoek binnen het Antoni van Leeuwenhoek. Er is een faciliteit die dit coördineert en ondersteunt. In samenwerking met teamleiders en kwaliteitsfunctionarissen zorgt de staf voor het beheer van de laboratoria. Hierbij is aandacht voor innovatieve toepassingen en een verantwoord kwaliteitsbeleid.

Goed om te weten

  • Bijzondere oncologische aandachtsgebieden zijn de pathologie van tumoren in de borst, de longen, het maag darm stelsel (met name neuro-endocriene tumoren), het hoofd-halsgebied, de huid (melanoom), de weke delen (uitgaande van bindweefsel, spier en vetweefsel), de vrouwelijke en mannelijke geslachtsorganen, de lymfklieren en de urinewegen.
  • Pathologen zijn artsen die na hun geneeskunde studie een 5-jarige specialisatie gevolgd hebben.
  • Pathologen in opleiding kunnen in het Antoni van Leeuwenhoek een stage in de oncologische pathologie volgen.
  • Alle diagnoses van de afdeling Pathologie worden geregistreerd in een landelijke database: PALGA (het landelijk pathologisch archief), waar een uittreksel van het verslag wordt opgeslagen. Hierdoor is een patholoog meestal op de hoogte van eerder gestelde diagnoses. Ook kunnen deze gegevens gebruikt worden voor wetenschappelijk onderzoek en registratie (zoals de landelijke kanker registratie). U kunt als patiënt bezwaar maken (geen toestemming geven) tegen opname van uw gegevens in deze databank. Daarbij kunt u onderscheid maken tussen de databank voor patiëntenzorg en de databank voor wetenschappelijk onderzoek.
  • De blokjes met weefsel en de coupes worden in het Antoni van Leeuwenhoek bewaard in een zorgvuldig beheerd archief. Dit archief wordt gebruikt als er later nog vragen komen over uw ziekte. Ook wordt dit archief gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek. U kunt ook hier bezwaar tegen maken.

Deel dit onderwerp
 
We helpen u graag verder020 512 9111
 
contact
020 512 9111
We helpen u graag verder