Rapid diagnostics for soft tissue tumors (Sarcomas)

Als bij u een verdenking op tumoren in de weke delen (sarcomen) is geconstateerd, wilt u zo snel mogelijk weten wat er aan de hand is en wat vervolgens uw behandelmogelijkheden zijn. Het Antoni van Leeuwenhoek biedt voor een toenemend aantal tumorsoorten, waaronder voor sarcomen, de mogelijkheid tot sneldiagnose aan. Alle onderzoeken die nodig zijn om tot een diagnose te komen, vinden dan zoveel mogelijk op dezelfde dag plaats en krijgt u dezelfde middag een voorlopige uitslag en een voorlopig behandelplan voorgesteld. De volledige beoordeling tot welk weefseltype uw tumor behoort, neemt meestal meer tijd in beslag om tot een definitief behandelplan te komen.

Multidisciplinaire overleg

Nadat de definitieve uitslagen zijn besproken in het multidisciplinaire overleg met de betrokken specialisten van het Sarcomenteam (Chirurgie, Radiologie, Pathologie, Radiotherapie en Medische Oncologie en allen gespecialiseerd in het diagnosticeren, onderzoeken en behandelen van weke delentumoren) wordt het definitieve behandelplan gemaakt. Dit wordt met u besproken tijdens een volgende afspraak.

Werkwijze

Zodra uw huisarts/verwijzend specialist u heeft aangemeld bij het Antoni van Leeuwenhoek, krijgt u telefonisch bericht van onze afdeling poliplanning. Als u in aanmerking komt voor sneldiagnose dan hoort u dat tijdens dit gesprek en worden alle details met u doorgenomen.

Ondersteuning van naaste

Een sneldiagnosedag is intensief en kan vermoeiend zijn. U zult misschien de gehele dag allerlei onderzoeken moeten ondergaan en consulten met artsen hebben. Als u besluit van de mogelijkheid tot sneldiagnose gebruik te maken, geldt in algemene zin dat u fysiek goed in staat moet zijn deze dag te doorlopen en dat u bij voorkeur een naaste meeneemt om u die dag terzijde te staan en die kan meeluisteren.

Voorbereiding en onderzoeken

In de afsprakenbrief die u ontvangt van onze afdeling poliplanning staat precies beschreven welke zaken u mee moet brengen voor uw bezoek. Lees alles goed door en vul eventuele vragenlijsten in. Zo bent u beter voorbereid op de gesprekken met de artsen en kunt u alvast eventuele vragen formuleren.

Diagnostische onderzoeken

Op de sneldiagnosedag bij verdenking op weke delenkanker krijgt u een röntgenonderzoek van de borstkas, een CT-scan van de borstkas, een echografie van de tumor waarbij een punctie zal worden verricht, en (als deze al niet eerder bij u is gemaakt door de verwijzer) een MRI-scan. Meestal is het zo dat u nog een keer terugkomt voor de definitieve beslissing over uw behandeling.

This website uses cookies

We use cookies on our website to improve the user experience.