CT-scan

Bij een CT-scan worden er met behulp van röntgenstraling meerdere dunne dwarsdoorsneden van het te onderzoeken lichaamsdeel gemaakt. Van de röntgenstraling merkt u tijdens de scan niets. De voorbereidingen en het onderzoek samen hebben een duur van circa 15 minuten.

Beoordelen

Na het onderzoek zal de radioloog de scan beoordelen en de bevindingen rapporteren aan uw behandelend arts, deze zal de uitslag met u bespreken. 

Het onderzoek vindt plaats op de afdeling Radiologie.

Verloop van de diagnose

Melden bij de receptie

Dit onderzoek wordt bij het stellen van de diagnose vaak toegepast

Instructie

Van de CT-scan zelf merkt u verder niets. Als u contrastmiddel via het infuus krijgt toegediend kunt u het kortdurend warm krijgen en eventueel een metaalsmaak in de mond. Ook kunt u een kortdurende misselijkheid ervaren.

Contact via intercom

De laborant bedient de apparatuur in een andere ruimte. Er is contact via de intercom.

Onderzoek duurt niet lang

Van een CT-scan merkt u na afloop niets, en de eventueel toegediende contrastvloeistof plast u uiteindelijk gewoon uit. Na het onderzoek verwijdert de laborant het infuus en vraagt of het goed gaat.

Wat gaat er gebeuren

Voorbereiding

Wanneer de afspraak voor de CT-scan wordt gemaakt, krijgt u instructies mee over de voorbereiding. U moet bijvoorbeeld nuchter zijn of een contrastmiddel drinken. Het kan ook zijn dat u helemaal niets hoeft te doen. Het kan zijn dat u voor het onderzoek een contrastvloeistof moet drinken, dit dient ervoor om de darmen goed te kunnen herkennen.

Belangrijk

Indien u een aandoening van de nieren heeft, moet u dat aan ons doorgeven voordat de CT-scan plaatsvindt. Wij zullen u vragen naar het gebruik van bepaalde medicijnen. Als u bij een eerder onderzoek met jodiumhoudend contrastmiddel een (ernstige) allergische reactie heeft gekregen, moet u dit melden bij uw arts. Eventuele voorzorgsmaatregelen kunnen dan genomen worden.

Hoe gaat een CT-scan in zijn werk?

Afhankelijk van het te scannen gebied moet u zich deels ontkleden. Daarna gaat u op de scantafel liggen. U krijgt uitleg over en instructies voor het onderzoek van de laboranten.

Contrastmiddel

Het is zeer waarschijnlijk dat u contrastmiddel via een infuus in een ader toegediend krijgt. Dit dient ervoor om de organen, bloedvaten en eventuele afwijkingen goed te kunnen beoordelen. Van de CT-scan zelf merkt u verder niets.

Stil liggen

Een laborant bedient het scanapparaat vanuit een bedieningsruimte. Via de intercom houdt de laborant contact met u. Voor een goede scan is het belangrijk dat u zo stil mogelijk blijft liggen en de commando’s via de intercom zo goed mogelijk opvolgt.

Röntgenstraling

Het onderzoek wordt uitgevoerd met zo min mogelijk röntgenstraling als nodig is voor kwalitatief goede opnamen. Uw behandelend arts en de radioloog wegen het eventuele nadeel van de röntgenstraling af tegen de informatie die het onderzoek kan opleveren.

Na het onderzoek

Na het onderzoek krijgt u van de laborant te horen of het onderzoek klaar is. Na enige tijd wordt het infuus uit uw arm verwijderd door de laborant. De toegediende contrastvloeistof plast u uiteindelijk gewoon uit. Het is goed om voldoende te drinken na een CT-scan waarvoor u deze contrastvloeistof heeft gekregen.

Zwangerschap en borstvoeding

Als u (mogelijk) zwanger bent, moet u dit altijd melden aan uw arts. Voor een ongeboren kind – met name in de eerste 20 weken – kan röntgenstraling de normale ontwikkeling beïnvloeden. De arts zal in dit geval de risico’s voor de ongeboren baby afwegen tegen de noodzaak van een CT-scan.