Voorbereiding & afspraak

Op deze pagina vindt u informatie over uw eerste afspraak, hoe u zich kunt voorbereiden, praktische informatie over het patiëntenportaal, de route naar het Antoni van Leeuwenhoek en informatie over vervolgafspraken.

Hoe wordt een afspraak gemaakt?

Een afspraak wordt voor u gemaakt op verwijzing van uw huisarts of behandelend specialist (van een ander ziekenhuis). Zodra de verwijzing van uw huisarts of behandelend specialist (van een ander ziekenhuis) binnen is, wordt u gebeld voor aanvullende informatie (zoals NAW-gegevens, gegevens huisarts, en gegevens apotheek) en wordt de afspraak met u ingepland of u wordt geïnformeerd over de termijn waarop de afspraak gepland kan worden.

Eerste afspraak

Wij verzoeken u om op de dag zelf minimaal 30 minuten voor uw afspraak aanwezig te zijn zodat de inschrijving voltooid kan worden. U kunt zich hiervoor melden bij de balie waar uw afspraak staat gepland. Hier wordt u ingeschreven. Ook wordt er een pasfoto gemaakt.

Voor uw eerste afspraak op de polikliniek neemt u mee:

 • Een geldig legitimatiebewijs; onderstaande documenten voldoen als identiteitsbewijs:
  • Een geldig paspoort;
  • Een geldig rijbewijs;
  • Een geldige identiteitskaart;
  • Een geldig verblijfsdocument.
  • Een kopie van het identiteitsbewijs is niet voldoende en kunnen wij niet accepteren.
 • Uw zorgverzekeringspas;
 • Actueel ingevulde medicatiekaart;
 • Contactgegevens van uw huisarts en apotheek.

Heeft u in verband met uw klachten eerst een andere specialist of ziekenhuis bezocht? Dan neemt u ook uw medische gegevens, inclusief de foto’s van uw verwijzend specialist mee, als deze niet al zijn opgestuurd.

U krijgt een intakegesprek met uw behandelend specialist. Deze specialist zal de meegebrachte informatie doornemen, aanvullende vragen aan u stellen en uw vragen beantwoorden. Ook zal hij u lichamelijk onderzoeken en vertellen welke vervolgonderzoeken er nog plaats zullen vinden voor een behandeling kan starten.

Welke vragen kunt u bij de eerste afspraak verwachten?

Toestemming Wetenschappelijk Onderzoek

Wanneer u patiënt bij ons bent, verzamelen wij verschillende gegevens en lichaamsmateriaal van u ten behoeve van uw behandeling.

Sommige gegevens en lichaamsmaterialen kunnen onderzoekers gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek naar kanker en om onze zorg te verbeteren. U kunt uw toestemming of bezwaar bij de inschrijving direct doorgeven aan de baliemedewerker bij een van uw afspraken zodat dit in uw patiëntendossier geregistreerd wordt.

Meer informatie over Toestemming Wetenschappelijk Onderzoek.

Toestemming voor delen medische gegevens

Uw behandelend arts en alle bij uw behandeling betrokken zorgverleners houden een Elektronisch Patiëntendossier (EPD) over u bij. Dat is nodig voor een goede behandeling.

Als u naast het Antoni van Leeuwenhoek ook bij andere zorgverleners onder behandeling bent of in de toekomst komt, kan het in uw belang zijn om uw gegevens met hen te delen.

Voor het uitwisselen van uw gegevens met andere zorgverleners hebben wij uw toestemming nodig. We vragen u bij inschrijving of u hier toestemming voor geeft.

Meer informatie over toestemming voor delen van uw medische gegevens

Beleid bijzonder resistente bacteriën

In navolging van het landelijke beleid stellen we ook in het Antoni van Leeuwenhoek bij het maken van de eerste afspraak en bij vervolgafspraken enkele vragen in verband met bijzonder resistente bacteriën.

We vragen u onder andere of u bent opgenomen in een buitenlands ziekenhuis en of u beroepsmatig in contact komt met varkens en/of vleeskalveren. Is dit het geval, dan nemen we controlekweken bij u af.

Opvragen medische gegevens

Om goede zorg te kunnen bieden, moeten wij soms medische gegevens van u opvragen uit een ander ziekenhuis. Deze gegevens, zoals onderzoekuitslagen, (radiologische) beelden of een gedetailleerde brief van uw behandelend arts, kunnen ons helpen u een goed behandelingsadvies te geven.

Mocht u bezwaar hebben tegen het opvragen van uw medische gegevens, dan kunt u dit bij uw arts in ons ziekenhuis kenbaar maken.

Verhinderd of afspraak wijzigen

Bent u verhinderd, wilt u de afspraak wijzigen of heeft u inmiddels een afspraak in een ander ziekenhuis? 

Neem dan contact op met de afdeling planning. Dit kan van maandag t/m vrijdag van 9.00  –  17.00 uur, telefoonnummer 020 512 9111.

Luchtwegklachten of huiduitslag

Heeft u klachten zoals neusverkoudheid, niezen, keelpijn, hoesten, benauwdheid, verhoging of koorts en/of bent u positief getest op corona (via zelftest)? Of heeft u huiduitslag lijkend op krentenbaard, schurft, gordelroos of waterpokken?

Neem dan contact op met de afdeling planning. Dit kan van maandag t/m vrijdag van 9.00  –  17.00 uur, telefoonnummer 020 512 9111.

Bij klachten beoordelen onze medewerkers of de afspraak of opname door kan gaan en of er extra maatregelen bij uw afspraak nodig zijn.

Gaat uw afspraak of opname met luchtwegklachten door? Draag dan een mondneusmasker bij binnenkomst. Maskers liggen bij de hoofdingang. Daarnaast nemen we eventueel extra maatregelen om verspreiding te voorkomen.

Voorgevel gevel voorkant avond nacht

Voorbereiding en samen beslissen

Zelf nadenken over uw zorg is belangrijk, want uw leven kan door een behandeling erg veranderen. Goede zorg begint met een goed gesprek tussen u en de zorgverlener. Vertel wat u belangrijk vindt. Dan krijgt u zorg die beter bij u past.

In een goed gesprek stelt u vragen aan de specialist en luistert u goed naar de antwoorden. Alles wat u elkaar vertelt is even belangrijk. De specialist, verpleegkundige of therapeut werkt samen met u. Hij of zij wil weten wat u wilt en belangrijk vindt. Tijdens een goed gesprek kiest u samen voor de zorg of ondersteuning die bij u past.

Op deze website kunt u hierover goede uitleg, tips en ervaringen lezen.

Tips voor goede vragen

Als u naar de specialist gaat voor onderzoek of behandeling, heeft u vaak meerdere mogelijkheden waaruit u kunt kiezen. Welke behandeling of welk onderzoek het beste bij u past, hangt van een aantal zaken af. Het is belangrijk om samen met uw specialist deze zaken op een rijtje te zetten.

Dit kunt u doen door drie goede vragen te stellen. Samen met uw arts kunt u vervolgens beslissen welk onderzoek of behandeling het beste bij u past. De vragen zijn als volgt:

 1. Wat zijn mijn mogelijkheden?
 2. Wat zijn de voordelen en nadelen van die mogelijkheden?
 3. Wat betekent dat in mijn situatie?

Meer informatie hierover kunt u op deze website vinden.

Het gesprek opnemen

Tijdens de afspraak met uw specialist krijgt u vaak veel informatie. Zo veel dat u misschien niet alle informatie onthoudt. We raden daarom altijd aan om met iemand te komen. Maar u kunt ook het gesprek opnemen met bijvoorbeeld uw mobiel. Geef dit dan door aan uw specialist.

Vindt u een heel gesprek opnemen te lang? Dan kunt u ook aan de specialist vragen om het gesprek samen te vatten en dat u dit opneemt. U mag geen geluidsopname verspreiden of publiekelijk delen, bijvoorbeeld via sociale media.

Foto- en filmverbod

In het Antoni van Leeuwenhoek geldt een foto- en filmverbod. U mag dus niet zonder uitdrukkelijke toestemming van het Antoni van Leeuwenhoek foto’s nemen of filmpjes maken. U mag nooit andere patiënten in beeld brengen. 

Praktische informatie

MijnAVL patiëntenportaal

MijnAVL is het patiëntenportaal van het Antoni van Leeuwenhoek. Iedere ingeschreven patiënt die een eerste consult heeft gehad in het Antoni van Leeuwenhoek heeft toegang tot dit portaal. Op MijnAVL vindt u nuttige patiëntvoorlichting, uw afspraken en delen van uw medisch dossier. Ook kunt u op MijnAVL digitaal vragenlijsten invullen. U logt in met DigiD, met sms-controle. Voor meer informatie over MijnAVL, leest u onze folder.

inloggen MijnAVL

Gevel voorkant dag
Shuttle service Nancy

Vervolgafspraken

De specialist spreekt met u af wanneer u een vervolgconsult op de polikliniek heeft. Met de polikliniekassistente maakt u afspraken voor dit consult en voor onderzoeken die u moet ondergaan. Het kan ook zijn dat u een belafspraak maakt voor de uitslag van een onderzoek.

Afspraak apotheek

Wanneer u de apotheek in het Antoni van Leeuwenhoek bezoekt, vragen wij u of u toestemming geeft om uw medicatie gegevens te delen met andere zorginstellingen. Lees hier meer over op de pagina van onze apotheek.

Aanmelden vervolgafspraken polikliniek

Als u een afspraak heeft bij de polikliniek kunt u zich snel en eenvoudig aanmelden voor uw afspraak via de digitale aanmeldzuil. U kunt u ook aanmelden bij de balie. Hier kunt u ook terecht met uw vragen.

U meldt zich aan met de barcode op uw afsprakenkaart, afsprakenbrief en/of MijnAVL. Als dit de eerste keer is dat u in het Antoni van Leeuwenhoek bent, wordt u ontvangen aan de balie in de polikliniek. Hier worden uw persoonsgegevens compleet gemaakt en ontvangt u uw afsprakenkaart.

Aanmelden via de aanmeldzuil

Er staat een barcode op de afsprakenkaart of afsprakenbrief die u van ons heeft ontvangen. Deze barcode heeft u nodig voor het aanmelden aan de aanmeldzuil.

U houdt de barcode voor de scanner van de aanmeldzuil

Door de barcode te scannen, identificeert u zich aan de zuil en worden uw gegevens gecontroleerd

U krijgt dan de melding dat uw aanmelding is gelukt of dat deze nog niet compleet is.

Aanmelding compleet

Als uw gegevens kloppen, bent u aangemeld en ziet u dit ook in het scherm van de aanmeldzuil. U ontvangt een ticket met uw afspraakgegevens. Hierop staat in welke wachtruimte u plaats kunt nemen.

Let op: u wordt alleen aangemeld voor uw eerstvolgende afspraak. Heeft u meerdere afspraken op één dag? Dan moet u zich voor iedere afspraak opnieuw aanmelden.

Aanmelding niet compleet of niet in het juiste gebied

Het kan zijn dat uw gegevens niet compleet zijn, of dat u ergens anders wordt verwacht. Dit ziet u in het scherm van de aanmeldzuil. U krijgt dan een ticket met instructies.

Deze website maakt gebruik van cookies

Op onze website plaatsen we cookies om het gebruikersgemak van onze website te verbeteren. Deze cookies zijn essentieel voor een goede werking van onze website.

Functioneel
[2]
 • Microsoft Clarity
  Door plaatsing van deze cookies krijgen wij als organisatie geanonimiseerd informatie over het gebruik van website en waar de websitebezoekers vandaan komen.
 • Virtuele tours
  Door plaatsing van deze cookie gaan we misbruik van deze content tegen.

Voorkeuren aanpassen