Voorbereiding & afspraak

Op deze pagina vindt u informatie over uw eerste afspraak, hoe u zich kunt voorbereiden, praktische informatie over het patiëntenportaal en de route en informatie over vervolgafspraken.

Hoe wordt een afspraak gemaakt?

Een afspraak wordt voor u gemaakt op verwijzing van uw huisarts of behandelend specialist (van een ander ziekenhuis). Zodra de verwijzing van uw huisarts of behandelend specialist (van een ander ziekenhuis) binnen is, wordt u gebeld voor aanvullende informatie (zoals NAW-gegevens, gegevens huisarts, en gegevens apotheek) en wordt de afspraak met u ingepland of u wordt geïnformeerd over de termijn waarop de afspraak gepland kan worden.

Eerste afspraak

Wij verzoeken u om op de dag zelf minimaal 30 minuten voor uw afspraak aanwezig te zijn zodat de inschrijving voltooid kan worden. U kunt zich hiervoor melden bij de balie waar uw afspraak staat gepland. Hier wordt u ingeschreven. Ook wordt er een pasfoto gemaakt. Voor uw eerste afspraak op de polikliniek neemt u mee:

  • Een geldig legitimatiebewijs (paspoort of rijbewijs);
  • Uw zorgverzekeringspas;
  • Actueel ingevulde medicatiekaart;
  • Contactgegevens van uw huisarts en apotheek.

Heeft u in verband met uw klachten eerst een andere specialist of ziekenhuis bezocht, dan neemt u ook - als deze niet al zijn opgestuurd – uw medische gegevens, inclusief de foto’s van uw verwijzend specialist mee.

Dan krijgt u een intake gesprek met uw behandelend specialist. Deze specialist zal de meegebrachte informatie doornemen, aanvullende vragen aan u stellen en uw vragen beantwoorden. Ook zal hij u lichamelijk onderzoeken en vertellen welke vervolgonderzoeken er nog plaats zullen vinden voor een behandeling kan starten.

Welke vragen kunt u bij de eerste afspraak verwachten?

Toestemming Wetenschappelijk Onderzoek

Wanneer u patiënt bij ons bent, verzamelen wij verschillende gegevens en lichaamsmateriaal van u ten behoeve van uw behandeling. Sommige gegevens en lichaamsmaterialen kunnen onderzoekers gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek naar kanker en om onze zorg te verbeteren. U kunt uw toestemming of bezwaar bij de inschrijving direct doorgeven aan de baliemedewerker bij een van uw afspraken zodat dit in uw patiëntendossier geregistreerd wordt.

Wilt u hier meer over weten? Kijk dan op de pagina: Toestemming Wetenschappelijk Onderzoek

Toestemming voor delen medische gegevens

Uw behandelend arts en alle bij uw behandeling betrokken zorgverleners houden een Elektronisch Patiëntendossier (EPD) over u bij. Dat is nodig voor een goede behandeling. Als u naast het Antoni van Leeuwenhoek ook bij andere zorgverleners onder behandeling bent of in de toekomst komt, kan het in uw belang zijn om uw gegevens met hen te delen. Voor het uitwisselen van uw gegevens met andere zorgverleners hebben wij uw toestemming nodig. We vragen u bij inschrijving of u hiervoor toestemming geeft.

Wilt u hierover meer weten? Kijk dan op de pagina: Toestemming voor delen van uw medische gegevens

Beleid bijzonder resistente bacteriën

In navolging van het landelijke beleid stellen we ook in het Antoni van Leeuwenhoek bij het maken van de eerste afspraak en bij vervolgafspraken enkele vragen in verband met bijzonder resistente bacteriën. We vragen u onder andere of u bent opgenomen in een buitenlands ziekenhuis en of u beroepsmatig in contact komt met varkens en/of vleeskalveren. Is dit het geval, dan nemen we controlekweken bij u af.

Opvragen medische gegevens

Om goede zorg te kunnen bieden, moeten wij soms medische gegevens van u opvragen uit een ander ziekenhuis. Deze gegevens, zoals onderzoekuitslagen, (radiologische) beelden of een gedetailleerde brief van uw behandelend arts, kunnen ons helpen u een goed behandelingsadvies te geven. Mocht u bezwaar hebben tegen het opvragen van uw medische gegevens, dan kunt u dit bij uw arts in ons ziekenhuis kenbaar maken.

Informatie over uw opname

Klik hier voor de folder 'Informatie over uw opname'

Verhinderd of afspraak wijzigen

Bent u verhinderd, wilt u de afspraak wijzigen of heeft u inmiddels een afspraak in een ander ziekenhuis, neem dan contact op met de afdeling planning. Dit kan van maandag t/m vrijdag van 9.00 - 17.00 uur, telefoonnummer 020 512 9111.

Voorbereiding en samen beslissen

Zelf nadenken over wat voor zorg u wilt is belangrijk. Want je leven kan door een behandeling erg veranderen. Goede zorg begint met een goed gesprek tussen jou en de zorgverlener. Vertel wat u belangrijk vindt. Dan krijg je zorg die beter bij jou past.

In een goed gesprek stel je vragen aan de specialist. En luister je goed naar de antwoorden. Alles wat jullie elkaar vertellen is even belangrijk. De dokter, verpleegkundige of therapeut werkt samen met jou. Hij of zij wil weten wat u wilt en belangrijk vindt. Tijdens een goed gesprek kiezen jullie samen voor de zorg of ondersteuning die bij jou past.

Op de website Wat is Samen Beslissen? – Begin een goed gesprek kunt u hierover goede uitleg, tips en ervaringen lezen.

Tips voor goede vragen

Als u naar de specialist gaat voor onderzoek of behandeling, heeft u vaak meerdere mogelijkheden waaruit u kunt kiezen. Welke behandeling of welk onderzoek het beste bij u past, hangt van een aantal zaken af. Het is belangrijk om samen met uw specialist deze zaken op een rijtje te zetten. Dit kunt u doen door drie goede vragen te stellen. Samen met uw arts kunt u vervolgens beslissen welk onderzoek of behandeling het beste bij u past. De vragen zijn als volgt:

  1. Wat zijn mijn mogelijkheden?
  2. Wat zijn de voordelen en nadelen van die mogelijkheden?
  3. Wat betekent dat in mijn situatie?

Meer informatie hierover kunt u op deze website vinden:  https://3goedevragen.nl/patienten/

Het gesprek opnemen
Tijdens de afspraak met uw specialist komt vaak veel aan de orde. Zo veel dat u misschien niet alle informatie onthoudt. We raden daarom altijd aan om met iemand te komen. Maar u kunt ook het gesprek opnemen met bijvoorbeeld uw mobiel. Geef dit dan door aan uw specialist. Vindt u een heel gesprek opnemen te lang? Dan kunt u ook aan de specialist vragen om het gesprek samen te vatten en dat u dit opneemt. U mag absoluut geen geluidopname verspreiden of publiekelijk delen, bijvoorbeeld via sociale media

Foto- en filmverbod
In het Antoni van Leeuwenhoek geldt een foto- en filmverbond. U mag dus niet zonder uitdrukkelijke toestemming van het Antoni van Leeuwenhoek foto’s nemen of filmpjes maken. U mag nooit andere patiënten in beeld brengen. 

Praktische informatie

MijnAVL patiëntenportaal

MijnAVL is het patiëntenportaal van het Antoni van Leeuwenhoek. Iedere ingeschreven patiënt die een eerste consult heeft gehad in het Antoni van Leeuwenhoek heeft toegang tot dit portaal. Op MijnAVL heeft u inzage in relevante patiëntvoorlichting, afspraken en delen van uw medisch dossier. Ook heeft u de mogelijkheid om digitaal vragenlijsten in te vullen. Door middel van DigiD, met sms-controle, kunt u inloggen op het portaal. Voor meer informatie over MijnAVL, leest u onze folder.

→ inloggen MijnAVL

Gevel voorkant dag
Shuttle service Nancy
FOT NIET GEBRUIKEN!

Vervolgafspraken

De specialist spreekt met u af op welke termijn u voor een vervolgconsult op de polikliniek wordt verwacht. Met de polikliniekassistente maakt u afspraken voor dit consult en voor onderzoeken die u moet ondergaan. Het kan ook zijn dat u een belafspraak maakt voor de uitslag van een onderzoek.

Afspraak apotheek

Wanneer u de apotheek in het Antoni van Leeuwenhoek  bezoekt, dan stellen wij u ook de vraag of u toestemming geeft om uw medicatie gegevens te delen met andere  zorginstellingen. Lees hier meer over op de pagina van onze apotheek.

Aanmelden vervolgafspraken

Aanmelden vervolgafspraken polikliniek

Als u een afspraak heeft bij de polikliniek kunt u zich snel en eenvoudig aanmelden voor uw afspraak via de digitale aanmeldzuil. Daarnaast is het nog steeds mogelijk om u aan te melden bij de balie, hier kunt u ook terecht met uw vragen.

Aanmelden gebeurt op basis van de barcode op uw afsprakenkaart en/of afsprakenbrief. Als u het Antoni van Leeuwenhoek voor de eerste keer bezoekt, wordt u altijd ontvangen aan de balie in de polikliniek. Hier worden uw persoonsgegevens compleet gemaakt en ontvangt u een afsprakenkaart.

Werkwijze aanmelden

Aanmelden via de aanmeldzuil gaat als volgt:

Op de afsprakenkaart of afsprakenbrief die u van ons heeft ontvangen, vindt u een barcode. Deze barcode heeft u nodig voor het aanmelden aan de aanmeldzuil.

Op de afsprakenkaart of afsprakenbrief die u van ons heeft ontvangen, vindt u een barcode. Deze barcode heeft u nodig voor het aanmelden aan de aanmeldzuil.

U houdt de barcode voor de scanner van de aanmeldzuil

 

 

 

 

Door de barcode te scannen, identificeert u zich aan de zuil en worden uw gegevens gecontroleerd

U krijgt dan de melding dat uw aanmelding is gelukt of dat deze nog niet compleet is:

Het aanmelden is gelukt

Als uw gegevens kloppen, bent u aangemeld en ziet u dit ook in het scherm van de aanmeldzuil. U ontvangt een afsprakenticket met uw afspraakgegevens en in welke wachtruimte u plaats kunt nemen.

Let op: u wordt alleen aangemeld voor uw eerstvolgende afspraak. Heeft u meerdere afspraken op één dag dan dient u zich voor iedere afspraak opnieuw aan te melden.

Aanmelding niet compleet of niet in het juiste gebied

Het kan zijn dat uw gegevens niet compleet zijn of u nog ergens anders wordt verwacht. Dit wordt in het scherm van de aanmeldzuil getoond. U krijgt dan een ticket met nadere instructies.