Biobank voor bloed en bloedproducten

Bij de bloedafname van het Antoni van Leeuwenhoek vragen wij u eenmalig maximaal drie buisjes bloed te laten afnemen voor toekomstig medisch-wetenschappelijk onderzoek. U beslist zelf of u hieraan mee wilt doen.

Om mee te doen is wel uw schriftelijke toestemming nodig. Voordat u beslist of u wilt meedoen aan deze bloedafname kunt u deze folder doorlezen. Deze folder bevat informatie waarmee u kunt afwegen of u wilt meedoen aan deze bloedafname. De onderzoeken worden opgezet door onderzoekers werkzaam bij het Antoni van Leeuwenhoek.

Voordat u beslist of u wilt meedoen aan deze bloedafname, informeren wij u graag over waarvoor dit bloed wordt gebruikt. 

Jacqueline Jacobs onderzoek NKI

Wat betekent deelname voor u?

U beslist of u uw bloed wilt laten afnemen en opslaan in de Bloedbiobank om dit voor wetenschappelijk onderzoek te gebruiken. Wat u ook besluit over het gebruik van uw bloed in wetenschappelijk onderzoek, uw relatie met de behandelend arts en het ziekenhuis blijft gelijk. U krijgt in alle gevallen dezelfde zorg. Indien u toestemming geeft en uw materiaal inderdaad in onderzoek wordt gebruikt, zult u niet over de resultaten van het onderzoek worden geïnformeerd.

Indien u deel wilt nemen, vragen wij u het toestemmingsformulier in te vullen dat u uitgereikt krijgt bij de Bloedafname. U kunt het formulier daar ook weer inleveren. Wij verzoeken u eenmalig bloed af te laten nemen, waarbij in totaal maximaal 3 buisjes bloed worden afgenomen. Dit is een kleine hoeveelheid bloed, die uw lichaam vanzelf weer zal aanvullen.

Tijdens dit onderzoek kan er heel zelden bij toeval iets gevonden worden dat niet van belang is voor het onderzoek maar wel voor u. Als er voor u of uw familie een reëel risico bestaat op een ernstige aandoening waarvoor behandelopties beschikbaar zijn dan zult u hierover geïnformeerd worden door uw behandelend arts. 

DSC1538

Veelgestelde vragen

Waarvoor geef ik mijn toestemming?

Met het invullen van het toestemmingsformulier bevestigt u het
volgende:

 • Ik heb de informatiebrief gelezen. Ook kon ik vragen stellen. Mijn vragen zijn voldoende beantwoord. Ik had genoeg tijd om te beslissen of ik meedoe.
 • Ik weet dat meedoen vrijwillig is.
 • Ik geef toestemming voor het verzamelen en gebruiken van mijn bloedmonsters voor de beantwoording van toekomstige onderzoeksvragen.
 • Ik geef toestemming voor het informeren van de huisarts en/of behandelend specialist over toevalsbevindingen.
 • Ik weet dat mijn bloed minimaal 15 jaar wordt bewaard.
 • Ik wil meedoen aan het onderzoek.

Hoe gaat het AVL om met mijn privacy?

De database van de Bloedbiobank bevat geen namen of onderzoeksgegevens, alleen codes. De sleutel die de namen en codes aan elkaar verbindt, is alleen toegankelijk voor de beheerder en coördinator van de Bloedbiobank.

Heeft u een vraag over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, dan kunt u contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming. De Functionaris Gegevensbescherming kunt u bereiken via privacy@nki.nl.

Wat zijn mijn rechten?

U kunt uw toestemming te allen tijde, zonder opgaaf van redenen, weer intrekken. U kunt hiervoor een formulier aanvragen bij het Centrum Patiënteninformatie.

Zijn er voor- of nadelen aan dit onderzoek?

U zult geen voordeel ondervinden van het onderzoek. Uw deelname zal echter wel bijdragen aan de kennis van bestanddelen in het bloed in relatie met kanker. Mogelijke nadelen bestaan uit de hinder die een normale bloedafname met zich meebrengt (mogelijk een blauwe plek en pijn rondom de insteek van de naald). Als u deelneemt aan het onderzoek, loopt u dus minimaal risico. De opdrachtgever hoeft daarom van de IRB geen extra verzekering af te sluiten.

Deze website maakt gebruik van cookies

Op onze website plaatsen we cookies om het gebruikersgemak van onze website te verbeteren.

Functioneel
[2]
 • Microsoft Clarity
  Door plaatsing van deze cookies krijgen wij als organisatie geanonimiseerd informatie over het gebruik van website en waar de websitebezoekers vandaan komen.
 • Virtuele tours
  Door plaatsing van deze cookie gaan we misbruik van deze content tegen.

Voorkeuren aanpassen