computer, centrale hal, internet
123

Vergoeding zorgkosten

Het Antoni van Leeuwenhoek heeft financiële afspraken met zorgverzekeraars over het vergoeden van zorg aan patiënten met kanker. Hoe de zorgverzekeraars dit opnemen in hun polisvoorwaarden, kan per polis en zorgverzekeraar verschillen. Ook worden niet alle behandelingen van het Antoni van Leeuwenhoek standaard door alle zorgverzekeraars vergoed.

Informeer vóór uw behandeling

Vraag voorafgaand aan uw eerste afspraak voor behandeling bij het Antoni van Leeuwenhoek aan uw zorgverzekeraar om uw polisvoorwaarden, dit om te kijken of de kosten van een mogelijke behandeling door uw zorgverzekeraar worden vergoed. U bent als patiënt namelijk zelf verantwoordelijk om vooraf te controleren of uw behandeling wordt vergoed. Ook verwijzen wij u naar uw zorgverzekeraar voor vragen over de vergoeding in 2024.

Komt u er niet helemaal uit of vraagt u zich af welke behandelingen in het Antoni van Leeuwenhoek nu wel of niet worden vergoed? Schroom dan niet om contact op te nemen met uw zorgverzekeraar. De contactgegevens kunt u meestal direct op de website van uw zorgverzekeraar vinden.

De verzekeringskaart

De verzekeringskaart biedt voor alle bestaande polissen (inclusief de aanvullende verzekering) een overzicht van de belangrijkste kenmerken van de verzekering. 

Overzicht contracten zorgverzekeraars 2024

Hier vindt u een actueel overzicht van de afspraken met zorgverzekeraars voor 2024.

Overzicht zorgverzekeraars 2024

Waar moet u verder aan denken?

Uw eigen risico

De meeste zorg die in het Antoni van Leeuwenhoek wordt verleend, valt onder de basisverzekering. Deze zorg wordt standaard vergoed door zorgverzekeraars.

Voor de zorg die valt onder de basisverzekering, betaalt u echter altijd een verplicht eigen risico, sinds 2017 is dat 385 euro. Dit betekent dat u per kalenderjaar de eerste 385 euro aan zorgkosten die onder de basisverzekering vallen, zelf moet betalen. Naast dit verplichte eigen risico kan het zijn dat u ook een vrijwillig eigen risico betaalt. Dit heeft u dan zelf afgesproken met uw zorgverzekeraar.

Indien uw behandeling niet onder de basisverzekering valt, dan kan het zijn dat uw behandeling vergoed wordt in uw aanvullende verzekering of dat u een deel van de rekening zelf moet betalen. Dit is afhankelijk van de soort aanvullende verzekering die u heeft afgesloten. De zorgverzekeraar verrekent na betaling van de ziekenhuisfactuur het eigen risico met u. Ook dit kunt u allemaal terugvinden in de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering.

Als u een budgetpolis heeft (zie onderstaand), dan kan het zijn dat niet alle behandelingen in alle ziekenhuizen (volledig) worden vergoed.

Bent u aanvullend verzekerd?

Mocht uw behandeling niet of gedeeltelijk worden vergoed omdat het buiten de basisverzekering valt, dan kunt u zich hiervoor aanvullend verzekeren. Of uw behandeling uit de aanvullende verzekering wordt vergoed, hangt af van de verzekeringsvoorwaarden. Dit is terug te lezen in de voorwaarden van uw zorgverzekeraar. Heeft u geen aanvullende zekering? Dan moet u de kosten voor ziekenhuiszorg die niet onder de basisverzekering vallen, volledig zelf betalen. Het Antoni van Leeuwenhoek stuurt deze rekening rechtstreeks naar u toe.

Budgetpolis

Heeft u een budgetpolis afgesloten? Dan is uw maandpremie relatief laag, maar worden tegelijkertijd niet alle behandelingen in alle ziekenhuizen (volledig) vergoed. Als u een dergelijke polis heeft afgesloten, adviseren wij u eerst contact met uw zorgverzekeraar op te nemen met de vraag of uw behandeltraject in het Antoni van Leeuwenhoek vergoed wordt.

Wat als u niet of gedeeltelijk niet verzekerd bent?

Iedereen die in Nederland woont of werkt, is wettelijk verplicht om zich te verzekeren tegen ziektekosten. Als u ondanks de wettelijke verplichting niet bent verzekerd, moet u alsnog een basisverzekering afsluiten. Doet u dit niet, dan moet u de volledige kosten van de behandeling zelf betalen.

Als het Antoni van Leeuwenhoek voor een bepaalde behandeling geen contract met uw zorgverzekeraar heeft kunnen afsluiten, dan moet u (een deel van) de kosten zelf betalen. Het Antoni van Leeuwenhoek brengt dan de zogenaamde passantenprijs in rekening. Bekijk hier de passantenprijslijsten van het Antoni van Leeuwenhoek.

U kunt overstappen naar een zorgverzekeraar die wel de behandeling vergoed. Eén keer per jaar kunt u van zorgverzekering veranderen. Uw bestaande verzekering moet u dan opzeggen vóór 1 januari. Vóór 1 februari daaropvolgend moet u een nieuwe zorgverzekering hebben afgesloten. Deze geldt dan met terugwerkende kracht vanaf 1 januari.

Het Antoni van Leeuwenhoek stuurt de rekening voor ziekenhuiszorg naar de zorgverzekeraar waar u op de startdatum van de behandeling verzekerd was. Die zorgverzekeraar krijgt dus de rekening, ook als u tijdens de behandeling overstapt naar een andere zorgverzekeraar.

Verwijzing

Voor uw eerste bezoek aan onze polikliniek, een second opinion of behandeling heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts of specialist uit het ziekenhuis of zorginstelling waar u eerder onder behandeling bent geweest.

Zonder een geldige verwijzing kan het zijn dat u de behandeling zelf moet betalen of dat u pas behandeld wordt als het Antoni van Leeuwenhoek de juiste verwijsbrief in het bezit heeft. U bent hiervoor zelf verantwoordelijk. Een verwijzing is, na afgifte, een jaar geldig.

Deze website maakt gebruik van cookies

Op onze website plaatsen we cookies om het gebruikersgemak van onze website te verbeteren.

Functioneel
[2]
  • Microsoft Clarity
    Door plaatsing van deze cookies krijgen wij als organisatie geanonimiseerd informatie over het gebruik van website en waar de websitebezoekers vandaan komen.
  • Virtuele tours
    Door plaatsing van deze cookie gaan we misbruik van deze content tegen.

Voorkeuren aanpassen