Deel uw ervaring om zo onze zorg te verbeteren

Binnen het Antoni van Leeuwenhoek vinden we het belangrijk om onze patiënten te betrekken om de zorg te verbeteren. Naast onze Patiëntenraad doen we dit onder andere door gebruik te maken van ons digitale panel, focusgroepen, spiegelbijeenkomsten, interviews en het structureel bevragen van ervaringen via vragenlijsten (o.a. PREMs en PROMs). Hieronder vindt u een uitleg van de verschillende methodieken. 

Antoni van Leeuwenhoek patiëntenpanel

Het Antoni van Leeuwenhoek heeft een digitaal patiëntenpanel waar we 4-6 keer per jaar een specifiek onderwerp onderzoeken (als ondersteunende zorg, informatievoorziening, mijnAVL).

We zouden het uiteraard heel fijn vinden als u via deze manier met ons meedenkt! U kunt zicht hieronder inschrijven voor het panel. Deelname is uiteraard altijd vrijblijvend.

internet, tablet, wifi

Resultaten

PREM en PROM vragenlijsten

In het Antoni van Leeuwenhoek maken we gebruik van PREM en PROM vragenlijsten.

Deze vragenlijsten geven meer inzicht over hoe patiënten de zorg en service in het ziekenhuis ervaren en wat belangrijk is voor de kwaliteit van leven.

PREM: Patient Reported Experience Measures
Deze vragenlijst meet hoe patiënten de zorg en service in het Antoni van Leeuwenhoek ervaren. In 2020 hebben ruim 1.200 patiënten hun ervaringen gedeeld. Zij blijken met name tevreden over de deskundigheid van en de interactie en bejegening door zorgmedewerkers. De grootste verbeterpunten: wachttijden en de (informatie over) nazorg.

PROM: Patient Reported Outcome Measures
Hiermee wordt bij patiënten gemeten hoe zij hun kwaliteit van leven ervaren. De uitkomsten geven vóór de behandeling inzicht in gezondheidsproblemen en kunnen daardoor helpen bij het vaststellen van het doel van de behandeling van elke patiënt. Tijdens de behandeling kunnen PROMS gebruikt worden om de zorg bij te sturen. Na afloop van de behandeling geven PROM’s inzicht in het effect van een behandeling op de fysieke en mentale gezondheid en het functioneren.

Hieronder wordt nog een uitgebreidere toelichting gegeven.

PREM vragenlijst

PREM: Patient Reported Experience Measures
Deze vragenlijst is anoniem en gaat in op uw ervaringen met onze zorg en dienstverlening. Vragen zijn onder andere: “Hoe ervaarde u de informatievoorziening?” of “Luisterde uw behandelaar goed naar uw klachten?”.

Deelname
Wij benaderen onze patiënten één maand na de start van de behandeling. Dit kan een eerste behandeling zijn of een vervolgbehandeling. We benaderen patiënten niet vaker dan 1 keer in de 9 maanden met de PREM vragenlijst en we benaderen alleen de patiënten die bij inschrijving bij het AVL toestemming hebben gegeven dat we ze mogen mailen.

Vragenlijst
Het kost ongeveer 7 minuten om de vragenlijst in te vullen en deelname is geheel anoniem. In de vragenlijst wordt ook gevraagd of enkele antwoorden doorgezet mogen worden naar het platform ZorgkaartNederland.nl waarmee ook andere patiënten geïnformeerd kunnen worden over de ervaringen binnen het AVL. In de vragenlijst kunt u ook aangeven waar u tevreden over bent en wat u als belangrijkste verbeterpunt(en) ziet. Zo kunnen wij onze zorg en dienstverlening continu verbeteren.

Uw ervaring
Als patiënt bij het AVL ontvangt u automatisch een mail met het betreffende onderzoek. Het kan echter zijn dat u deze nog niet heeft ontvangen. We zijn in 2020 gestart met de uitvraag van de PREM en nog niet alle patiënten ontvangen de vragenlijst. Eind 2020 zal deze uitvraag voor alle patiënten een vast onderdeel zijn. Mocht u uw ervaring al met ons willen delen, kunt u dit altijd doen via ZorgkaartNederland.

PROM Vragenlijst

PROM: Patient Reported Outcome Measures
PROMs zijn vragenlijsten waarin wordt gevraagd hoe u zich voelt en hoe het met u gaat. Hierin staan vragen over bijvoorbeeld pijn, vermoeidheid en uw emotionele gesteldheid. U vult deze vragenlijsten in op verschillende momenten tijdens en na uw behandeling. Bijvoorbeeld voor de start van uw behandeling, tijdens uw behandeling en jaarlijks voor uw controle.

Het invullen van vragenlijsten is een onderdeel van de reguliere zorg. Uw arts heeft inzage in uw antwoorden via het elektronisch patiëntendossier. Hij/zij kan de antwoorden met u bespreken tijdens uw controle. Hiermee kunt u antwoord krijgen op vragen als: “Is het ‘normaal’ wat ik nu ervaar?” en “Kan ik hier hulp voor krijgen?”. Het invullen van vragenlijsten is ook voor uw arts van belang: hij/zij krijgt beter inzicht in uw klachten en kan zo bepalen of er verdere zorg nodig is. De vragenlijst kunt u vinden in MijnAVL.

Vragen/ opmerkingen

Mocht u nog vragen/ opmerkingen hebben over dit onderwerp, kunt u altijd mailen naar patientenfeedback@nki.nl.