Deel uw ervaring om zo onze zorg te verbeteren

Binnen het Antoni van Leeuwenhoek vinden we het belangrijk om onze patiënten te betrekken bij het verbeteren van onze zorg. Voelt u zich betrokken bij ons ziekenhuis en wilt u graag meedenken en uw ervaringen delen? Dat kan op verschillende manieren. U kunt uw ervaringen natuurlijk direct met uw zorgverlener delen. Daarnaast zijn er de volgende mogelijkheden:

  • Antoni van Leeuwenhoek Patiëntenpanel
  • Vragenlijsten
  • Zorgkaart Nederland
  • Klankbord- en adviesgroepen

Hieronder vindt u een uitleg van de verschillende methodes. 

Antoni van Leeuwenhoek Patiëntenpanel

Het Antoni van Leeuwenhoek heeft een digitaal patiëntenpanel waarin we 4 tot 6 keer per jaar een onderwerp onderzoeken aan de hand van een vragenlijst. Deze vragenlijst gaat bijvoorbeeld over uw ervaringen met onze informatievoorziening, met vast contactpersoonschap of met mijnAVL.

We zouden het uiteraard heel fijn vinden als u – samen met ruim 800 andere panelleden – via deze manier met ons meedenkt! U kunt zich hieronder inschrijven voor het panel. Deelname is uiteraard altijd vrijblijvend.

Bekijk hier de resultaten van de onderzoeken onder ons panel

Foto Mijnavl
MijnAVL bezoeken via laptop
Feedback van patiënten vind ik essentieel om het AVL goed te laten functioneren en zich waar nodig te verbeteren. Ik waardeer het AVL team zeer en vind het fijn om mijn bijdrage te leveren.
Panellid AVL-Patiëntenpanel

PREM en PROM vragenlijsten

In het Antoni van Leeuwenhoek maken we gebruik van PREM en PROM-vragenlijsten.

PREM: Patient Reported Experience Measures

Deze vragenlijst meet hoe patiënten de zorg en service in het Antoni van Leeuwenhoek ervaren. Jaarlijks delen ruim 2.000 patiënten hun mening. Zij blijken met name tevreden over de deskundigheid van en de interactie en bejegening door zorgmedewerkers, gevolgd door de sfeer binnen het ziekenhuis. De grootste verbeterpunten: wachttijden en de (informatie over) nazorg.

Wilt u meer weten over de resultaten, kijk dan hier.

Deelname

Wij benaderen onze patiënten één maand na de start van de behandeling via mail. Dit kan een eerste behandeling zijn of een vervolgbehandeling. We benaderen patiënten niet vaker dan 1 keer in de 9 maanden met de PREM-vragenlijst en we benaderen alleen de patiënten die bij inschrijving bij het AVL toestemming hebben gegeven dat we ze mogen mailen.

Vragenlijst

Het kost ongeveer 7 minuten om de vragenlijst in te vullen. De antwoorden worden anoniem verwerkt. In de vragenlijst wordt ook gevraagd of enkele antwoorden doorgezet mogen worden naar het platform ZorgkaartNederland.nl waarmee ook andere patiënten geïnformeerd kunnen worden over de ervaringen binnen het AVL.

man aan tafel hal centrum patienteninformatie
Goede zorg moet niet alleen van één kant komen, ik wil ook laten horen hoe de ontvanger de zorg ervaart, alleen samen kunnen we de zorg (nog) beter maken.

PROM: Patient Reported Outcome Measures

Hiermee wordt bij patiënten gemeten hoe zij hun kwaliteit van leven ervaren. Hierin staan vragen over bijvoorbeeld pijn, vermoeidheid en emotionele toestand. U vult deze vragenlijsten in op verschillende momenten voor, tijdens en na uw behandeling. 

Lees meer over de PROM-vragenlijst

Klankbord- en adviesgroepen

Binnen het Antoni van Leeuwenhoek hebben we meerdere adviesgroepen waar patiënten in kunnen deelnemen om mee te denken over hoe we de zorg voor patiënten kunnen verbeteren.

Patiëntenraad

De Patiëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van patiënten die op de zorg van het Antoni van Leeuwenhoek zijn aangewezen. De raad denkt mee over onderwerpen die voor de patiënt van belang zijn en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de Raad van Bestuur.

Lees meer over de Patiëntenraad

eHealth regiegroep

Digitale oplossingen spelen een steeds grotere rol in de zorg. Denk hierbij aan MijnAVL, videoconsulten, de inzet van VR-brillen, etc. Binnen de eHealth regiegroep kijken patiënten, zorgverleners en medewerkers van de ICT-afdeling samen welke kansen er liggen om binnen het AVL digitale oplossingen in te zetten. De regiegroep adviseert over de doelen op het gebied van eHealth. Per project wordt er gekeken hoe er het beste aangesloten kan worden op de behoeften van patiënt en zorgverlener. 

Vragen en opmerkingen

Mocht u nog vragen/ opmerkingen hebben over dit onderwerp, kunt u altijd mailen naar patientenfeedback@nki.nl.

Deze website maakt gebruik van cookies

Op onze website plaatsen we cookies om het gebruikersgemak van onze website te verbeteren.

Functioneel
[2]
  • Microsoft Clarity
    Door plaatsing van deze cookies krijgen wij als organisatie geanonimiseerd informatie over het gebruik van website en waar de websitebezoekers vandaan komen.
  • Virtuele tours
    Door plaatsing van deze cookie gaan we misbruik van deze content tegen.

Voorkeuren aanpassen