Second opinion

Kanker is een complexe ziekte. De behandeling is vaak intensief en het is om die reden belangrijk dat u daar achter staat. Heeft u behoefte aan een tweede mening nadat bij u de diagnose is gesteld, of heeft u behoefte aan een advies tijdens uw behandeling? Dan kunt u een second opinion aanvragen. Dat is geen blijk van wantrouwen tegenover uw behandelaar, maar kan u vertrouwen geven in het ondergaan van uw behandeltraject. Vanwege het coronavirus zullen we waar mogelijk ook gebruik maken van videobellen.

Een second opinion aanvragen?

Zie hieronder de stappen voor het aanvragen van een second opinion:

Uitgebreide toelichting

Een second opinion vraagt u bij voorkeur aan via uw behandeld arts, omdat die over alle benodigde informatie beschikt. U vraagt uw arts om ons een verwijsbrief, uw medisch dossier en een cd-rom met beeldmateriaal op te sturen. Nadat wij alles ontvangen hebben, informeert onze Backoffice Poliklinieken u na ongeveer 5 werkdagen over het vervolg en hoe snel u eventueel bij ons terecht kunt. Dat verschilt namelijk per specialisme en per individuele medische situatie.

Een second opinion in het Antoni van Leeuwenhoek betekent niet automatisch dat de behandeling hier wordt overgenomen. Als u nu al zeker bent dat u liever bij ons wilt worden behandeld, raden wij u aan om direct de overname van behandeling aan te vragen. Die aanvraag werkt hetzelfde als een second opinion, alleen vermeldt de verwijzer dan in de verwijsbrief dat het om een overname gaat.

Stel uw vraag over een second opinion

Via onderstaand formulier kunt u uw vraag stellen aan een medewerker van het Centrum Patiënteninformatie. U ontvangt van ons binnen één werkdag een reactie op uw bericht.

Meer informatie

Hieronder vindt u de veelgestelde vragen over een second opinion en de folder met uigebreide informatie. Vindt u hier niet het antwoord dat u zoekt? Stel dan uw vraag via onderstaand contactformulier of neem telefonisch contact op via 020 512 9111

Veelgestelde vragen

Wanneer kan ik een second opinion aanvragen?

Wanneer u bijvoorbeeld behoefte heeft aan een tweede mening over uw diagnose of als u advies wilt over (een onderdeel van) uw behandeling. Een second opinion is vaak een prettige manier om meerdere opties te vergelijken. Ook kunnen wij bij een second opinion beoordelen of u mogelijk in aanmerking komt voor een studie (trial). In Nederland heeft iedereen het recht om een second opinion aan te vragen. Informeer wel altijd vooraf bij uw zorgverzekering of de kosten worden vergoed.

Wat zijn de kosten als een second opinion niet wordt vergoed?

Voor de verwachte kosten vragen we een voorschot van €500,-. De daadwerkelijke kosten berekenen we achteraf, dat is afhankelijk van de geleverde zorg (bijvoorbeeld of er extra onderzoek nodig is). Als de second opinion wordt vergoed, dan loopt de financiële afwikkeling via uw zorgverzekeraar. Als u deze kosten zelf moet betalen, wordt er door onze afdeling zorgadministratie contact met u opgenomen. Controleer voorafgaand aan uw afspraak voor alle zekerheid bij uw zorgverzekeraar of de second opinion wordt vergoed.

Wat is de wachttijd voor een second opinion?

De exacte wachttijden kunnen wij bepalen wanneer uw medische gegevens beoordeeld zijn door een specialist. De arts bepaalt namelijk of aanvullend onderzoek nodig is en welk soort specialist u het beste te woord kan staan tijdens de second opinion. De beoordeling van uw gegevens duurt ongeveer 5 werkdagen. Daarna informeert onze Backoffice Poliklinieken u over de exacte datum waarop u bij ons terechtkunt en/of eventueel aanvullend onderzoek nodig is.

Op onze website vindt u de gemiddelde wachttijd  voor de second opinion per kankersoort.

Worden alle onderzoeken opnieuw gedaan?

Bij een second opinion maakt de specialist in principe gebruik van de uitslagen van de onderzoeken die al zijn gedaan. Uw gegevens worden hiervoor vanuit het andere ziekenhuis naar het Antoni van Leeuwenhoek opgestuurd. Toch kan een specialist het soms nodig vinden om een onderzoek opnieuw te doen. U ontvangt dan een uitnodiging voor dit onderzoek. De afspraak voor een second opinion kan daarom pas met u gemaakt worden nadat de medische gegevens zijn beoordeeld en duidelijk is of aanvullend onderzoek nodig is.

Wat is het beste moment om een second opinion aan te vragen?

Wij raden u aan om te wachten met het aanvragen van de second opinion totdat alle onderzoeken zijn verricht, de uitslagen binnen zijn en het behandelplan met u is besproken. Wij hebben dan alle informatie die nodig is voor de second opinion. Ook kunnen wij in de beoordeling onze mening over het behandelplan met u bespreken, als u dat prettig vindt

John Haanen in gesprek (melanoom, nierkanker)

Meer vragen?

Bekijk dan alle veelgestelde vragen bij een second opinion.

Meer informatie

Vindt u bij de veelgestelde vragen niet uw antwoord, of wenst u meer uitleg, stel dan uw vraag via onderstaand contactformulier of neem telefonisch contact op via 020 512 9111.

Vul a.u.b. uw naam in
Vul a.u.b. uw telefoonnummer in
Vul a.u.b. uw e-mailadres in
Vul a.u.b. de aandoening in
Please provide a value for Wat is uw vraag?