Second opinion

Een second opinion aanvragen

Dit zijn de stappen voor het aanvragen van een second opinion:

Een second opinion in het Antoni van Leeuwenhoek betekent niet dat de behandeling wordt overgenomen. Een second opinion is erop gericht om een advies te krijgen van onze specialist(en). U leest meer over het verschil tussen een second opinion en een overname in deze folder

Veelgestelde vragen bij een second opinion

Hieronder vindt u de veelgestelde vragen en antwoorden bij een second opinion/ tweede mening. Is uw vraag hiermee niet beantwoord? Bekijk dan de contactmogelijkheden onderaan deze pagina

Wanneer vraag ik een second opinion aan?

Als u behoefte heeft aan een tweede mening over uw diagnose of als u advies wilt over (een deel van) uw behandeling. Een second opinion is een manier om meerdere opties te vergelijken. Ook beoordelen wij bij een second opinion of u in aanmerking komt voor een studie (trial). In Nederland heeft iedereen het recht om een second opinion aan te vragen.

Het beste moment voor het aanvragen van de second opinion, is als alle onderzoeken zijn verricht, de uitslagen binnen zijn en het behandelplan met u is besproken. Wij hebben dan alle informatie die nodig is voor de second opinion. Ook kunnen wij dan in de beoordeling onze mening over het behandelplan met u bespreken.

Hoe werkt het aanvragen?

U verzoekt bij voorkeur uw behandelend arts om de aanvraag voor u in gang te zetten. Uw huisarts heeft over het algemeen niet alle gegevens die wij nodig hebben om uw medische situatie te kunnen beoordelen. Wij vragen die informatie dan alsnog op, waardoor de aanvraag meestal langer duurt.

Uw arts kan ons alle benodigde gegevens digitaal toesturen via de verwijzerspagina. Dat kan ook per fax, op de verwijzerspagina staat alle informatie hierover. Vaak wordt beeldmateriaal op een cd-rom per post verstuurd. Zodra wij alle benodigde informatie binnen hebben, worden uw gegevens door onze specialist(en) beoordeeld. Dat duurt ongeveer vijf werkdagen. Daarna kunnen we u informeren of en wanneer u wordt uitgenodigd voor een second opinion gesprek. Uitgebreide informatie over het aanvragen van een second opinion vindt u in de folder.

Wat is de wachttijd?

De exacte wachttijd kunnen wij bepalen wanneer uw medische gegevens beoordeeld zijn door een specialist. De arts bepaalt namelijk of aanvullend onderzoek nodig is en welk soort specialist u het beste te woord kan staan tijdens de second opinion. De beoordeling van uw gegevens duurt ongeveer 5 werkdagen. Daarna informeert onze Backoffice Poliklinieken u over de exacte datum waarop u bij ons terechtkunt en/of eventueel aanvullend onderzoek nodig is.

Op onze website vindt u de gemiddelde wachttijd  voor de second opinion per kankersoort. Houdt u er rekening mee dat dit een richtlijn is en dat de daadwerkelijke wachttijd per persoon kan verschillen, afhankelijk van de medische situatie.

Zijn er kosten aan verbonden?

De meeste zorgverzekeraars vergoeden de second opinion eenmaal per jaar. Desondanks raden we aan om vooraf altijd bij uw zorgverzekeraar te informeren. Als de second opinion wordt vergoed, dan verloopt de financiële afwikkeling via uw zorgverzekeraar.

Worden de kosten niet vergoed, dan vragen wij u om een voorschot van €500 te betalen. De daadwerkelijke kosten berekenen we achteraf, die zijn afhankelijk van de geleverde zorg (bijvoorbeeld of er extra onderzoek nodig is). Onze afdeling zorgadministratie neemt in deze situatie contact met u over de betaling.

Kan ik een second opinion ook vanuit het buitenland aanvragen?

Dat kan. Wij ontvangen alle documenten dan graag van uw behandeld arts uit het desbetreffende land. De documenten dienen altijd in het Nederlands of Engels te worden aangeleverd. Via internet vindt u medische vertaalbureaus die hierbij kunnen ondersteunen. Meer uitgebreide informatie over het aanvragen van een second opinion vindt u in onze Nederlandstalige folder en in onze Engelstalige folder.

Ontvang ik een bevestiging van mijn aanvraag?

Zodra wij de benodigde informatie voor uw aanvraag compleet hebben, sturen wij deze direct door naar onze specialist(en) ter beoordeling. U ontvangt hiervan geen bevestiging. Na de beoordeling van uw gegevens, informeren wij u verder. Dat is doorgaans 5 werkdagen na ontvangst van alle documenten. Wilt u weten of wij alle informatie hebben ontvangen van het verwijzende ziekenhuis of heeft u andere vragen over de status van uw aanvraag? Dan kunt u op werkdagen contact opnemen met onze Backoffice Poliklinieken via ons algemene telefoonnummer 020 512 9111.

Worden alle onderzoeken opnieuw gedaan?

Bij een second opinion maakt de specialist in principe gebruik van de uitslagen van de onderzoeken die al zijn gedaan. Uw gegevens worden hiervoor vanuit het andere ziekenhuis naar het Antoni van Leeuwenhoek opgestuurd. Toch kan een specialist het soms nodig vinden om een onderzoek opnieuw te doen. U ontvangt dan een uitnodiging voor dit onderzoek. De afspraak voor een second opinion kan daarom pas met u gemaakt worden nadat de medische gegevens zijn beoordeeld en duidelijk is of aanvullend onderzoek nodig is.

Word ik altijd uitgenodigd voor een afspraak en hoe verloopt zo'n afspraak?

Over het algemeen vindt er een second opinion afspraak of videoconsult plaats. Soms is dat niet zo. Dat kan zijn omdat wij het eens zijn met uw voorgestelde behandeling en hier geen aanvullingen op hebben of omdat we vinden dat er een snelheid van handelen nodig is, waaraan wij op dat moment niet kunnen voldoen. Er kunnen ook andere redenen zijn waarom een second opinion gesprek niet plaatsvindt. U wordt hierover altijd door ons geïnformeerd.

Komt u wel op afspraak? Dan overlegt u met de specialist over uw medische gegevens. Eventueel vindt er lichamelijk onderzoek plaats en soms overleggen wij met uw behandelend arts(en). Ook is er ruimte om vragen te stellen. Het is handig om uw vragen thuis alvast te noteren, zodat u niets vergeet tijdens het gesprek. Vaak geeft de specialist u aan het einde van het gesprek een advies. Gezien de (hoeveelheid) informatie die soms besproken wordt, kan het prettig zijn om iemand mee te nemen naar de afspraak of mee te laten luisteren tijdens het videoconsult. Als tijdens het gesprek blijkt dat aanvullend onderzoek noodzakelijk is, of dat er meer gegevens nodig zijn, wordt er soms een tweede afspraak ingepland.

Hoor ik de uitkomst van een second opinion direct?

Tijdens het gesprek met de arts van het Antoni van Leeuwenhoek krijgt u vaak direct de uitslag. Soms lukt dat niet en worden uw gegevens besproken in een multidisciplinair overleg. Dat is een overleg waarbij artsen vanuit verschillende specialismen uw situatie met elkaar bespreken en gezamenlijk tot een advies komen. Dan kan het wat langer duren voordat u de uitslag hoort.

Wat als het second opinion advies afwijkt of als ik bij jullie behandeld wil worden?

Het advies tijdens het second opinion gesprek kan afwijken. De behandeling wordt dan niet automatisch door ons overgenomen. Misschien dat u dit tijdens of na het gesprek met onze specialist wel overweegt. U kunt een eventuele overname meteen tijdens het second opinion gesprek bespreken, dan hoort u wat de mogelijkheden zijn. Daarnaast adviseren wij u om dit ook met uw eigen behandeld specialist te bespreken. Wellicht wordt ons advies door de huidige behandelaar overgenomen, waardoor een overstap niet nodig is. U kiest zelf waar u behandeld wilt worden. Totdat de behandeling door ons is overgenomen door een ander ziekenhuis blijft de zorg bij uw huidige behandeld ziekenhuis.

Wanneer u de opties met elkaar wilt vergelijken, kunnen de volgende vragen u wellicht helpen:

 • Hoeveel is er bekend over de kans van slagen?
 • Worden de nieuwste technieken gebruikt?
 • Hoe groot is de ervaring van het behandelteam?
 • Brengt de behandeling ongemak met zich mee (kwaliteit van leven)?
 • Moeten u en uw naasten er ver voor reizen?
 • Hoe lang gaat de behandeling duren?
 • Heeft u vertrouwen in de hulpverlener?
 • Is er een goede begeleiding?
 • Wordt de behandeling vergoed door de zorgverzekeraar?
 • Wat zijn de wachttijden?

Contactformulier

Heeft u het antwoord op uw vraag niet gevonden of wenst u meer uitleg? Stel uw vraag dan via onderstaand contactformulier aan het Centrum Patiënteninformatie. Onze medewerkers beantwoorden uw vraag dan binnen één werkdag. Zij zijn ook telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur via 020 512 9111.
Deze website maakt gebruik van cookies

Op onze website plaatsen we cookies om het gebruikersgemak van onze website te verbeteren. Deze cookies zijn essentieel voor een goede werking van onze website.

Functioneel
[2]
 • Microsoft Clarity
  Door plaatsing van deze cookies krijgen wij als organisatie geanonimiseerd informatie over het gebruik van website en waar de websitebezoekers vandaan komen.
 • Virtuele tours
  Door plaatsing van deze cookie gaan we misbruik van deze content tegen.

Voorkeuren aanpassen