Disclaimer

Aansprakelijkheid

Alle gezondheidsinformatie op deze website is afkomstig van of geverifieerd door professionals. Ondanks de zorg die de auteurs en opstellers hebben besteed aan de samenstelling van deze website, kunnen onvolkomenheden ontstaan. Op geen enkele wijze kan het Antoni van Leeuwenhoek jegens wie dan ook aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die zou zijn ontstaan als gevolg van onvolkomenheden op de website. De informatie op deze website is geen vervanging voor medisch advies. Neem bij gezondheidsklachten contact op met uw eigen arts.

Op deze website kunnen links zijn opgenomen naar informatiebronnen die niet door het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis worden beheerd. Voor de inhoud van de informatie van deze bronnen draagt het Antoni van Leeuwenhoek dan ook geen enkele verantwoordelijkheid.

Auteursrecht

Alle rechten voorbehouden. Niets uit de inhoud van deze site mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in welke vorm of wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Antoni van Leeuwenhoek. Deze site is niet voor commercieel gebruik.

Ondersteuning browsers

Onze website is met de meeste browsers te benaderen. De website kan er in verschillende browsers wel anders uitzien, bijvoorbeeld de uitlijning van bepaalde afbeeldingen.

Voor vragen of meer informatie: webredactie@nki.nl

MijnAVL (Patiëntenportaal)

De inhoud van MijnAVL is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Ondanks deze betrachte zorgvuldigheid kan het voorkomen dat de site onjuistheden bevat. Er kunnen geen rechten worden ontleent aan de inhoud van MijnAVL.

Inzage in het medisch dossier via MijnAVL is uitsluitend bedoeld ter informatie. Het Antoni van Leeuwenhoek aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het ontstaan van schade als gevolg van inzage in het medisch dossier van het MijnAVL patiëntenportaal.

De onderdelen getoond in uw medisch dossier moeten in samenhang beoordeeld worden met andere bevindingen en uitslagen en kunnen passages bevatten die om nadere uitleg vragen. Wij raden u aan niet zelf conclusies te trekken uit de medische gegevens, maar hierover indien nodig contact op te nemen met uw behandelend arts.

Tevens aanvaardt het Antoni van Leeuwenhoek geen aansprakelijkheid voor de (beweeg)adviezen die verkregen worden via vragenlijsten in MijnAVL, wanneer de vragen onjuist zijn beantwoord of een advies is overgenomen zonder rekening te houden met het feit dat het advies van algemene aard is.

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst inzake ziekenhuisopname, verpleging, dagbehandeling, poliklinische behandeling en/of onderzoek en alle andere overeenkomsten tussen stichting Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis (AVL) en een patiënt of diens wettelijke vertegenwoordiger, alsmede op alle overige overeenkomsten tot het leveren van diensten en/of zaken, waarbij het stichting het Nederlands Kanker Instituut (NKI) dan wel AVL partij is en waarop het deze Algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard.

Lees hier de volledige algemene voorwaarden van het Antoni van Leeuwenhoek.

Lees hier de volledige algemene voorwaarden voor opleidingen, cursussen en symposia in het Antoni van Leeuwenhoek.

Coordinated Vulnerability Disclosure

Het Antoni van Leeuwenhoek hecht veel belang aan de veiligheid van haar (medische) apparatuur, programmatuur en diensten. Ondanks de zorg voor de beveiliging hiervan kan het voorkomen dat er toch sprake is van een kwetsbaarheid. Als u zo’n kwetsbaarheid ontdekt, kunt u dit op vertrouwelijke wijze aan ons melden. Deze aanpak is de zogenaamde Coordinated Vulnerability Disclosure. Op deze manier kan het AVL beschermende maatregelen treffen.

Melding maken van een kwetsbaarheid
Als u een kwetsbaarheid heeft gevonden horen wij dit graag per direct van u. Dat stelt ons in staat om zo snel mogelijk eventuele maatregelen te treffen. Het AVL wil graag met u samenwerken om onze klanten en systemen nog beter te kunnen beschermen.

Lees hier meer over het maken van een melding. 

Klachtenprocedure opleidingen, symposia, seminars en nascholingsbijeenkomst georganiseerd door het AVL 

De procedure is van toepassing op klachten van externe deelnemers - niet zijnde medewerkers van het AVL - aan opleidingen, symposia, seminars en nascholingsbijeenkomsten die georganiseerd worden door AVL.

Lees hier de volledige klachtenprocedure.

Deze website maakt gebruik van cookies

Op onze website plaatsen we cookies om het gebruikersgemak van onze website te verbeteren.

Functioneel
[2]
  • Microsoft Clarity
    Door plaatsing van deze cookies krijgen wij als organisatie geanonimiseerd informatie over het gebruik van website en waar de websitebezoekers vandaan komen.
  • Virtuele tours
    Door plaatsing van deze cookie gaan we misbruik van deze content tegen.

Voorkeuren aanpassen