immuun
123

Wachttijden

Het Antoni van Leeuwenhoek geeft u graag informatie over de actuele wachttijden van de eerste afspraak en de wachttijd tot de behandelingen.

Wachttijd voor het eerste polikliniekbezoek

U kunt voor een eerste afspraak terecht via een reguliere afspraak, second opinion of via sneldiagnostiek.
De wachttijd tot de eerste afspraak wordt berekend vanaf het moment van inplannen van de afspraak tot de afspraak zelf. Echter voorafgaand aan het inplannen van uw eerste afspraak of second opinion hebben onze artsen gemiddeld 5 werkdagen extra nodig om uw medische gegevens te beoordelen en eventuele aanvullende gegevens op te vragen bij uw huidige ziekenhuis.

Wachttijd tot behandeling

Wachttijd tot operatie

Hieronder vindt u de visuele weergave van de gemiddelde wachttijden (mediaan) voor een operatie. Dit is de wachttijd van het moment waarop alle zorgverleners en patiënt overeenstemming hebben over de optimale behandeling en de anesthesioloog akkoord heeft gegeven op de operatie tot de daadwerkelijke operatie.

Tussen het eerste polikliniekbezoek en eerste diagnostiek zit vaak nog een periode waarin eventueel nog extra onderzoeken plaatsvinden, de behandeling met alle betrokken specialisten wordt besproken en het behandelplan definitief wordt afgestemd met de patiënt.

Wachttijd voor radiotherapie en behandeling met medicatie

Ook voor een behandeling met bestraling (radiotherapie) en medicatie (als chemotherapie) is de getoonde wachttijd de tijd waarin het behandelplan definitief is vastgesteld tot de daadwerkelijke start van de behandeling. 

Inzicht in de wachttijden

De wachttijden tonen we per tumorsoort op de desbetreffende kwaliteitspagina onder het kopje 'wachttijden'. Via de algemene kwaliteitspagina kunt u de gewenste tumorsoort vinden.

Hierbij maken we een onderscheid tussen de wachttijd tot de eerste afspraak/ 1e polikliniekbezoek en de wachttijd tot behandeling.

Treeknormen

Zorgaanbieders en zorgverzekeraars hebben met elkaar afgesproken wat redelijke wachttijden zijn in de zorg. Deze redelijke wachttijden noemen we treeknormen. De treeknorm voor de wachttijd voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek is 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken. Soms kan een behandeling of operatie maar door enkele specialisten uitgevoerd worden en is er daardoor een langere wachttijd. Daarnaast is de wachttijd sterk afhankelijk van de situatie en de conditie van de patiënt.

Als u langer moet wachten dan de gestelde treeknormen kunt u dit bespreken met uw behandelend arts of kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar en informeren naar de mogelijkheden voor zorgbemiddeling elders. De wachttijden binnen het Antoni van Leeuwenhoek zijn niet afhankelijk van waar u verzekerd bent.

U kunt meer lezen over wachttijden en de treeknormen op de websites zorgcijfers en de website van de Nederlandse Zorgautoriteit.