Glazen bollen

Wachttijden

Het Antoni van Leeuwenhoek geeft u graag informatie over de actuele wachttijden van de eerste afspraak en de wachttijd tot de behandelingen.

Wachttijd voor operatie

Hieronder vindt u de visuele weergave van de gemiddelde wachttijden (mediaan) voor een operatie. Dit is de wachttijd van het moment waarop alle zorgverleners en patiënt overeenstemming hebben over de optimale behandeling en de anesthesioloog akkoord heeft gegeven op de operatie tot de daadwerkelijke operatie.

Tussen het eerste polikliniekbezoek en eerste diagnostiek zit vaak nog een periode waarin eventueel nog extra onderzoeken plaatsvinden, de behandeling met alle betrokken specialisten wordt besproken en het behandelplan definitief wordt afgestemd met de patiënt.

 

Wachttijd voor radiotherapie en behandeling met medicatie

Ook voor een behandeling met bestraling (radiotherapie) en medicatie (als chemotherapie) is de getoonde wachttijd de tijd waarin het behandelplan definitief is vastgesteld tot de daadwerkelijke start van de behandeling. 

Treeknormen

Zorgaanbieders en zorgverzekeraars hebben met elkaar afgesproken wat redelijke wachttijden zijn in de zorg. Deze redelijke wachttijden noemen we treeknormen. De treeknorm voor de wachttijd voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek is 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken. Soms kan een behandeling of operatie maar door enkele specialisten uitgevoerd worden en is er daardoor een langere wachttijd. Daarnaast is de wachttijd sterk afhankelijk van de situatie en de conditie van de patiënt.

Als u langer moet wachten dan de gestelde treeknormen kunt u dit bespreken met uw behandelend arts of kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar en informeren naar de mogelijkheden voor zorgbemiddeling elders. De wachttijden binnen het Antoni van Leeuwenhoek zijn niet afhankelijk van waar u verzekerd bent.

U kunt meer lezen over wachttijden en de treeknormen op de websites zorgcijfers en de website van de Nederlandse Zorgautoriteit.

Inzicht in de wachttijden

De wachttijden tonen we per tumorsoort op de desbetreffende kwaliteitspagina onder het kopje 'wachttijden'. Hierbij maken we een onderscheid tussen de wachttijd tot de eerste afspraak/ 1e polikliniekbezoek en de wachttijd tot behandeling.

Daarnaast hebben we wachttijden volgens het verplichte format van de Nederlandse Zorgautoriteit. Dit format maakt het mogelijk voor de Nederlandse Zorgautoriteit om de wachttijden tussen ziekenhuizen te vergelijken. Deze wachttijdinformatie geeft echter niet altijd een realistisch beeld van de wachttijden die patiënten daadwerkelijk ervaren, omdat dit de algemene wachttijd is (dus gemiddeld voor alle patiënten binnen het AVL) en niet op tumorsoort is uitgesplitst. Voor de wachttijd die voor u van toepassing is, kunt u dus het beste terecht op de specifieke pagina die u informatie geeft over de wachttijd die past bij uw ziektebeeld en behandeling.