immuun
123

Wachttijden

Het Antoni van Leeuwenhoek geeft u graag informatie over de actuele wachttijden van de eerste afspraak en de wachttijd tot de behandelingen.

Wachttijd voor het eerste polikliniekbezoek

U kunt voor een eerste afspraak terecht via een reguliere afspraak, second opinion of via sneldiagnostiek.
De wachttijd tot de eerste afspraak wordt berekend vanaf het moment van inplannen van de afspraak tot de afspraak zelf. Echter voorafgaand aan het inplannen van uw eerste afspraak of second opinion hebben onze artsen gemiddeld 5 werkdagen extra nodig om uw medische gegevens te beoordelen en eventuele aanvullende gegevens op te vragen bij uw huidige ziekenhuis.

Wachttijd tot behandeling

Wij willen u zo goed mogelijk informeren over de wachttijd per aandoening en wij doen dit op basis van een prognose van de huidige wachtlijst. De wachttijd kan om verschillende redenen per patiënt verschillen, uw behandelend specialist zal u hierover bij het poliklinische consult nader informeren.

Wachttijd tot operatie

Hieronder vindt u de visuele weergave van de gemiddelde wachttijden (mediaan) voor een operatie. Dit is de wachttijd van het moment waarop alle zorgverleners en patiënt overeenstemming hebben over de optimale behandeling en de anesthesioloog akkoord heeft gegeven op de operatie tot de daadwerkelijke operatie.

Tussen het eerste polikliniekbezoek en eerste diagnostiek zit vaak nog een periode waarin eventueel nog extra onderzoeken plaatsvinden, de behandeling met alle betrokken specialisten wordt besproken en het behandelplan definitief wordt afgestemd met de patiënt.

Wachttijd voor radiotherapie en behandeling met medicatie

Ook voor een behandeling met bestraling (radiotherapie) en medicatie (als chemotherapie) is de getoonde wachttijd de tijd waarin het behandelplan definitief is vastgesteld tot de daadwerkelijke start van de behandeling. 

Inzicht in de wachttijden

De wachttijden tonen we per tumorsoort op de desbetreffende kwaliteitspagina onder het kopje 'wachttijden'. Via de algemene kwaliteitspagina kunt u de gewenste tumorsoort vinden.

Hierbij maken we een onderscheid tussen de wachttijd tot de eerste afspraak/ 1e polikliniekbezoek en de wachttijd tot behandeling.

Treeknormen

Zorgaanbieders en zorgverzekeraars hebben met elkaar afgesproken wat redelijke wachttijden zijn in de zorg. Deze redelijke wachttijden noemen we treeknormen. De treeknorm voor de wachttijd voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek is 4 weken, voor behandeling 7 weken. Soms kan een behandeling of operatie maar door enkele specialisten uitgevoerd worden en is er daardoor een langere wachttijd. Onze wachttijden zijn momenteel langer dan we zouden willen. Onze artsen houden nauwlettend in de gaten of een langere wachttijd, gezien de situatie en de conditie van u als de patiënt, verantwoord is. De wachttijd kan dan ook per patiënt verschillen als daar aanleiding voor is.

Als u langer moet wachten dan de gestelde treeknormen kunt u dit bespreken met uw behandelend arts of kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar en informeren naar de mogelijkheden voor zorgbemiddeling elders. De wachttijden binnen het Antoni van Leeuwenhoek zijn niet afhankelijk van waar u verzekerd bent.

Deze website maakt gebruik van cookies

Op onze website plaatsen we cookies om het gebruikersgemak van onze website te verbeteren.

Functioneel
[2]
  • Microsoft Clarity
    Door plaatsing van deze cookies krijgen wij als organisatie geanonimiseerd informatie over het gebruik van website en waar de websitebezoekers vandaan komen.
  • Virtuele tours
    Door plaatsing van deze cookie gaan we misbruik van deze content tegen.

Voorkeuren aanpassen