Verwijzers en het Antoni van Leeuwenhoek

Het Antoni van Leeuwenhoek is zowel een tweedelijns- als derdelijnscentrum voor patiënten met kanker. U kunt bijvoorbeeld bij het vermoeden van borstkanker, prostaatkanker, huidkanker en darmkanker uw patiënt verwijzen. Voor borstkanker hebben we een speciale huisartsenpoli waar patiënten binnen enkele dagen na verwijzing bij ons terecht kunnen.

Voor veel kankersoorten bieden we sneldiagnostiek aan. Hierbij worden nog aanvullend relevante onderzoeken uitgevoerd, spreekt de patiënt alle relevante specialisten en wordt de patiënt besproken binnen het Multidisciplinair team (MDO). In de meeste gevallen heeft de patiënt op dezelfde dag een voorlopig behandeladvies. Hierna kan de patiënt besluiten in welk ziekenhuis hij of zij de behandeling start.

Uw patiënt doorverwijzen

Stuur uw verwijzing door via Zorgdomein, ons digitale verwijsformulier of Zorgmail.

Voor een snelle en efficiënte doorverwijzing bieden wij een digitaal verwijsformulier aan. Wij vragen u als verwijzer het verwijsformulier volledig in te vullen en alle relevante documentatie mee te sturen, zodat wij de patiënt op de juiste polikliniek kunnen plannen. Als u extra relevante informatie toevoegt (zoals informatie van de longarts of cardioloog), kunnen we de patiënt sneller inplannen voor een operatie.

Nadat dit formulier is ingevuld en verzonden, wordt het formulier door de afdeling planning verwerkt. De patiënt wordt uitgenodigd op de meest adequate polikliniek voor deze problematiek. Onze poliklinieken zijn voor een groot deel orgaanspecifiek en multidisciplinair opgezet. Na het bezoek aan de polikliniek krijgt u zo spoedig mogelijk bericht.

ZorgDomein

Als huisarts kunt u patiënten met behulp van ZorgDomein digitaal doorverwijzen naar het Antoni van Leeuwenhoek. Ook de informatieoverdracht van u naar onze medisch specialisten verloopt via ZorgDomein. Ga hier direct naar ZorgDomein.

Verwijzing per fax niet meer mogelijk

Het is sinds 31 maart 2022 niet langer mogelijk om ons per fax te bereiken. Wij vragen u daarom ons voortaan te e-mailen middels veilig mailverkeer: via Zorgmail of Zivver.

Verwijzing voor Radiotherapie

Heeft u een verwijzing voor de afdeling Radiotherapie?  Dan vragen wij u gebruik te maken van dit e-mailadres.

Het is vanaf 31 maart 2022 niet langer mogelijk om ons per fax te bereiken.

Te mailen informatie

 • een verwijsbrief met daarin de relevante medische voorgeschiedenis
 • kopieën van relevante pathologieverslagen
 • kopieën van relevante operatieverslagen
 • kopieën van relevante röntgenverslagen

Radiologie beelden en verslagen graag digitaal uitwisselen via het Twiin beelduitwisselingsportaal.

Indien het spoed betreft kunt u bellen met 020 512 9111. De medische gegevens kunnen dan met de patiënt meegegeven worden.

Versturen van radiologische en nucleaire onderzoeksbeelden

Relevante radiologische en nucleaire onderzoeksbeelden van de voorgaande 6 maanden 

Radiologie beelden en verslagen graag digitaal uitwisselen via het Twiin beelduitwisselingsportaal.

Overzicht lopende trials

Trialapp
Een deel van onze trials is inzichtelijk via onze Trialapp. Het aanbod van trials wordt de komende maanden vergroot.

Trialapp in Google Playstore
Trialapp in Apple Appstore

Werkwijze
Zoek eenvoudig naar een trial die loopt binnen het Antoni van Leeuwenhoek, op basis van patiëntkenmerken. Na invoeren van de patiëntkenmerken krijgt u een overzicht van lopende studies die zouden kunnen passen bij de patiënt. U kunt vervolgens meer informatie over elk van de studies vinden, zoals de belangrijkste in- en exclusie criteria, interventie, doelstellingen en onderzoeksopzet.

Voor patiënten
Een deel van de trials heeft ook een Nederlandse samenvatting geschikt voor patiënten. Deze staan hier op de website.  

Fase 1 studie
Als er geen reguliere behandelopties voor uw patiënt meer zijn, dan zijn er wellicht nog experimentele behandelopties in het kader van de zogenoemde fase 1 studies. Indien u wilt weten of uw patiënt mogelijk in aanmerking komt voor één van onze fase 1 studies, dan kunt u een korte mail sturen naar fase1@nki.nl. Als u minimaal onderstaande gegevens vermeldt in de mail, dan kunnen wij beoordelen of uw patiënt eventueel zou kunnen deelnemen aan een experimentele behandeling in ons ziekenhuis en of verwijzing hiervoor zinvol is. Wij streven ernaar om uw mail binnen enkele dagen te beantwoorden.

Minimale gegevens in mail:

 • Naam verwijzer
 • Telefoonnummer verwijzer
 • Naam patiënt
 • Geboortedatum patiënt
 • Tumor type
 • Eerdere behandelingen
 • Bekende uitslagen moleculaire diagnostiek

NB: Bent u patiënt en wil u weten of u in aanmerking komt voor deelname in een fase 1 studie? Vraag dan uw behandelend specialist contact op te nemen met ons.

Suggesties

Suggesties verbeteren patiëntenzorg

Stuur opmerkingen, suggesties of vragen om gezamenlijk de patiëntenzorg te verbeteren naar verwijzers@nki.nl. Dit mailadres is niet bedoeld voor medisch inhoudelijke vragen en/of afstemming met de medisch specialist.

Klacht

Mocht u een klacht hebben dan kunt u uw klacht online doorgeven via onze klachtenprocedure. De klachtenfunctionaris zal dan zorgdragen voor de verdere afhandeling.

Overleg huisarsten - specialisten

Binnen het Antoni van Leeuwenhoek bestaat er een vast huisartsen- en specialistenoverleg dat elk kwartaal plaatsvindt. Centraal hierin staat de bereikbaarheid, de samenwerking en het huisarstensymposium dat 2 keer per jaar plaatsvindt. Voorzitters zijn Bart Meijman, huisarts Amsterdam-Osdorp en mede-initiatiefnemer Optimale zorg-Dappere dokters en Marie-Jeanne Vrancken-Peeters, mammachirurg in het AVL.  

Nieuwsbrief voor verwijzers

U kunt zich hier aanmelden voor de digitale nieuwsbrief van het Antoni van Leeuwenhoek. Deze nieuwsbrief is specifiek voor verwijzers en is zowel voor huisartsen als medisch specialisten interessant. Blijf op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen en meldt u zich nu aan. De nieuwsbrief verschijnt elk kwartaal.Bepalen circulerend tumor DNA

Het Antoni van Leeuwenhoek biedt verwijzers de mogelijkheid om een circulerend tumor DNA (ctDNA)-analyse aan te vragen. Ga hiervoor naar ons laboratorium voor DNA-diagnostiek.

Deze website maakt gebruik van cookies

Op onze website plaatsen we cookies om het gebruikersgemak van onze website te verbeteren. Deze cookies zijn essentieel voor een goede werking van onze website.

Functioneel
[2]
 • Microsoft Clarity
  Door plaatsing van deze cookies krijgen wij als organisatie geanonimiseerd informatie over het gebruik van website en waar de websitebezoekers vandaan komen.
 • Virtuele tours
  Door plaatsing van deze cookie gaan we misbruik van deze content tegen.

Voorkeuren aanpassen