Persvoorlichting

We vinden het belangrijk om goed bereikbaar te zijn voor de pers. Bij vragen, interviewverzoeken of het maken van televisie-, radio-, foto- en filmopnames kunt u contact opnemen met de persvoorlichters van het Antoni van Leeuwenhoek via de afdeling Marketing, Communicatie & Fondsenwerving.

Contactgegevens

Edith Krab
Senior communicatieadviseur / persvoorlichter
T: 020 512 6283 of 020 512 2850
M: 06 510 094 89
E: communicatie@nki.nl

Karlijn van Driel
Senior communicatieadviseur / persvoorlichter
T: 020 512 6258 of 020 512 2850
M: 06 510 094 89
E: communicatie@nki.nl

Martine van 't Westeinde
Communicatieadviseur / persvoorlichter
T: 020 512 2850
M: 06 510 094 89
E: communicatie@nki.nl

Sanne Hijlkema
Communicatieadviseur wetenschap
T: 020 512 2850
E: communicatie@nki.nl

Esmeralda Schemmekes
Communicatieadviseur wetenschap
T: 020 512 2850
E: communicatie@nki.nl

Heeft u een vraag over onze patiëntenzorg?

Patiënten en hun naasten met vragen kunnen contact opnemen met het Centrum Patiënteninformatie. Zij helpen u graag verder.

Beeldmateriaal Antoni van Leeuwenhoek

Om de privacy en veiligheid van onze patiënten, bezoekers en medewerkers te waarborgen, geldt het volgende:

Huisregels t.a.v. interviews, fotografie en filmen

Toestemming algemeen

Patiënten, bezoekers en medewerkers mogen zonder toestemming vooraf niet herkenbaar in beeld worden gebracht.

Toestemming ziekenhuis

De toestemming wordt in principe gevraagd aan een bevoegd vertegenwoordiger van het ziekenhuis (dus wordt niet door de producent zelf geregeld). Wanneer er voor toestemming direct contact is geweest tussen patiënt en producent, controleren we de medewerking van de patiënt (inzage in schriftelijke toestemming van de patiënt aan de producent).

Zichtbaarheid camera's

Camera’s voor foto of film zijn altijd zichtbaar aanwezig.

Recht op corrigeren

We hebben het recht om op eigen verzoek of dat van de patiënt beelden, opnamen of artikelen vooraf te zien en te corrigeren op feitelijke onjuistheden.

Gebruik van beelden

Beelden worden alleen gebruikt in de context die vooraf is afgesproken.  Beeldopnamen mogen niet aan derden worden verstrekt of worden gebruikt.

Intrekken van beelden

Wanneer op ethische gronden besloten wordt dat beelden achteraf niet te gebruiken zijn, kunnen we in goed overleg met de betrokkenen besluiten om toestemming voor het gebruik van de beelden in te trekken.

Rechten ziekenhuis

Het ziekenhuis mag rechtenvrij gebruikmaken van de artikelen, foto’s en filmopnamen voor haar eigen communicatiemiddelen.

Schriftelijke verklaring

Alle (rechts)personen die foto- of filmopnamen maken in het ziekenhuis verklaren schriftelijk zich aan deze regels te houden. Hiervoor is een toestemmingsdocument opgesteld, verkrijgbaar via de persvoorlichters van het Antoni van Leeuwenhoek.

Verzendlijst

Wilt u op de verzendlijst van persberichten van het Antoni van Leeuwenhoek? Mail dan naar communicatie@nki.nl onder vermelding van 'aanmelding perslijst'.

Nieuws

Deze website maakt gebruik van cookies

Op onze website plaatsen we cookies om het gebruikersgemak van onze website te verbeteren.

Functioneel
[2]
  • Microsoft Clarity
    Door plaatsing van deze cookies krijgen wij als organisatie geanonimiseerd informatie over het gebruik van website en waar de websitebezoekers vandaan komen.
  • Virtuele tours
    Door plaatsing van deze cookie gaan we misbruik van deze content tegen.

Voorkeuren aanpassen