Steun de Antoni van Leeuwenhoek Foundation

Het is de ambitie van het Antoni van Leeuwenhoek om voor iedereen met kanker een behandeling op maat te ontwikkelen en om er voor te zorgen dat kanker niet langer een dodelijke ziekte is.

Eerlijke voorlichting over verschillende behandelvormen, de slagingskansen en gevolgen ervan, zijn hierbij een belangrijk uitgangspunt. Wij vinden het belangrijk om samen met onze patiënten een keuze te maken voor een behandeling, of een combinatie van behandelingen in ons ziekenhuis.

Doneer direct

Vanuit de voortdurende ambitie kanker te ontrafelen en de behandeling ervan te verbeteren, combineert het Antoni van Leeuwenhoek de zorg voor kankerpatiënten met hoogstaand en grensverleggend onderzoek. Hierdoor zijn de nieuwste inzichten en technieken zo snel mogelijk beschikbaar voor patiënten. Andersom geven ervaringen in de dagelijkse zorg het onderzoek richting. Zo ontstaan er steeds nieuwe, betere behandelingen.

Daarvoor is behalve kennis en inzet veel geld nodig. De Antoni van Leeuwenhoek Foundation draagt bij aan de financiering van het wetenschappelijk onderzoek dat plaatsvindt in het Antoni van Leeuwenhoek.

Waarom is uw steun nodig?

Geef voor kankeronderzoek

Dankzij de steun van onze donateurs kunnen we kankeronderzoek op topniveau blijven financieren en komt een doorbraak met leven zonder kanker dichterbij. Helpt u mee? Uw gift is welkom op IBAN rekeningnummer: NL26RABO0102900000 ten name van Antoni van Leeuwenhoek Foundation of kijk op de website van de AVL Foundation voor meer informatie.

Gebruik en verantwoording van donaties

Het wetenschappelijk kankeronderzoek door het Nederlands Kanker Instituut - Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis (AVL) wordt ondersteund door verschillende soorten donaties. De meeste donaties zijn het resultaat van fondsenwervende activiteiten van de AVL Foundation. De AVL Foundation is een samenwerkingsverband van het AVL en KWF met als doel fondsen te werven voor onderzoek binnen het AVL. De AVL Foundation beheert de donaties. Het bestuur van de AVL Foundation heeft de regels vastgelegd voor het gebruik en de verantwoording van de ontvangen donaties.

  • Donaties moeten worden gebruikt om wetenschappelijk onderzoek in het AVL te ondersteunen. Dit sluit het gebruik voor persoonlijke uitgaven, representatiekosten, niet aan onderzoek gerelateerde reiskosten, enz. uit.
  • Het onderzoek moet van de hoogste academische kwaliteit zijn en wetenschappelijke impact en/of impact voor de patiënt hebben.
  • Donaties moeten binnen een redelijke termijn worden gebruikt en niet worden opgepot.
  • Indien donaties (of delen daarvan) niet of niet op de juiste wijze worden gebruikt, kan de Directeur Wetenschapsbeleid van het AVL opdracht geven het resterende budget terug te geven aan de AVL Foundation en kan het bestuur van de AVL Foundation bepalen hoe deze moeten worden ingezet.
  • Donaties die voor een specifiek doel worden gegeven, moeten dienovereenkomstig worden gebruikt. Dit specifieke doel kan zijn om het onderzoek van een benoemde persoon of groep personen, een van de onderzoeksthema's, een tumortype of voor een specifiek onderzoeksproject te ondersteunen.