De Patientenraad van het Antoni van Leeuwenhoek (PaR)

De Patiëntenraad, voorheen de Cliëntenraad, behartigt de gemeenschappelijke belangen van patiënten die op de zorg van het Antoni van Leeuwenhoek zijn aangewezen. De raad denkt mee over onderwerpen die voor de patiënt van belang zijn en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de Raad van Bestuur. De Patiëntenraad houdt zich onder andere bezig met:

 • de positie van de patiënt
 • de kwaliteitszorg en kwaliteitsbewaking
 • beleid dat direct met het welzijn van de patiënt te maken heeft (zoals voeding, verzorging, wachtlijsten en bejegening)
 • procedure voor klachtenbehandeling
 • het algemene beleid rond toelating en beëindiging van de zorgverlening

Geef uw mening

Wilt u met ons meedenken over de kwaliteit van de zorg en dienstverlening van het Antoni van Leeuwenhoek? Geef u dan op voor ons patiëntenpanel.

Documenten

De Patiëntenraad komt één keer per maand bijeen. Als patiënt kunt u het werkplan, het instellingsbesluit, het reglement en het jaarverslag inzien. Uitgebrachte adviezen zijn in het jaarverslag opgenomen.

➜ Patiëntenraad werkplan (2023)
➜ Instellingsbesluit
➜ Huishoudelijk reglement 
Jaarverslag 2023
➜ Folder Patiëntenraad Antoni van Leeuwenhoek
➜ Medezeggenschapsregeling patiëntenraad

Ideeën en suggesties (deel uw ervaringen)

De Patiëntenraad wil graag nieuwe ideeën of suggesties ontvangen van patiënten of naasten van het Antoni van Leeuwenhoek.

Uw ervaringen, opmerkingen, adviezen of vragen kunt u binnenkort via een formulier direct naar ons toe sturen. Nu en in de toekomst kunt u dit uiteraard ook doen via ons e-mail- of postadres. Als u een reactie wilt ontvangen van de Patiëntenraad is het belangrijk dat u uw naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer vermeldt.

Geen individuele problemen of klachten

De Patiëntenraad houdt zich niet bezig met individuele problemen en/of klachten. Indien u een klacht heeft kunt u contact opnemen met de Klachtenbureau Cliënten van het Antoni van Leeuwenhoek. Via deze Klachtenregeling pagina vindt u de juiste contactgegevens en procedures voor het indienen van een klacht.

Contactgegevens Patiëntenraad

Postadres:
Het Antoni van Leeuwenhoek
t.a.v. Ambtelijk Secretaris van de Patiëntenraad
Plesmanlaan 121
1066 CX Amsterdam
E-mail: patientenraadAVL@nki.nl
Telefoon: 020 512 9111

Samenstelling van de Patiëntenraad

De Patiëntenraad bestaat uit maximaal 9 personen. Dit zijn (ex-) kankerpatiënten, familieleden en vertegenwoordigers van 'Leven met kanker' (voorheen de Nederlandse Federatie van Kankerpatiënten - NFK).

Deze website maakt gebruik van cookies

Op onze website plaatsen we cookies om het gebruikersgemak van onze website te verbeteren. Deze cookies zijn essentieel voor een goede werking van onze website.

Functioneel
[2]
 • Microsoft Clarity
  Door plaatsing van deze cookies krijgen wij als organisatie geanonimiseerd informatie over het gebruik van website en waar de websitebezoekers vandaan komen.
 • Virtuele tours
  Door plaatsing van deze cookie gaan we misbruik van deze content tegen.

Voorkeuren aanpassen