PROMs vragenlijsten

Vragenlijsten over kwaliteit van leven

Binnen het Antoni van Leeuwenhoek vinden we het belangrijk dat u goede zorg krijgt. Goede zorg gaat over langer leven en ook over uw kwaliteit van leven. Daarom vragen wij u om vragenlijsten, de PROMs, in te vullen. PROMs staat voor Patient Reported Outcome Measures, oftewel patiënt-gerapporteerde uitkomstmaten. Dit zijn vragenlijsten waarin we u vragen hoe u zich voelt en hoe het met u gaat. De vragen gaan over bijvoorbeeld pijn, vermoeidheid, en uw emotionele toestand.

Door de vragenlijsten in te vullen, krijgt u beter inzicht in hoe het met u gaat. Nu en over de loop van de tijd. Dit helpt u om meer regie over uw eigen gezondheid te krijgen. Als uw zorgverleners weten hoe het met u gaat, kunnen zij samen met u de zorg beter afstemmen op wat u wilt en nodig hebt.

Still Prem Prom Video

Informatievideo

Als ziekenhuis willen we graag weten hoe het met u gaat en of u tevreden met ons bent. Daarom sturen wij u een vragenlijst. In deze korte video van NFK vertellen wij u meer over deze vragenlijst.

Hoe werkt het?

De vragenlijsten vult u in op verschillende momenten voor, tijdens en na uw behandeling.

Als er een vragenlijst voor u klaarstaat, krijgt u een e-mail. U kunt dan inloggen op MijnAVL om de vragenlijst in te vullen. De antwoorden kunt u bespreken met uw zorgverlener, die via het elektronisch patiëntendossier uw antwoorden kan zien.

Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en kunnen alleen ingezien worden door u en uw behandelteam.

Praktische handleiding

Hieronder vindt u een aantal filmpjes en een praktische uitleg over hoe u deze vragenlijst kunt invullen als voorbereiding van uw afspraak. U kunt elke stap aanklikken om er meer over te lezen.

Komt u er toch niet uit? Ons Centrum Patiënteninformatie helpt u graag verder. met het inloggen op MijnAVL of het invullen van de vragenlijsten. Het Centrum kunt u vinden in de centrale hal en is ook telefonisch bereikbaar.

Instructies

Ontvangen e-mail

U heeft een uitnodiging ontvangen via uw mail.

Klik op Vragenlijst invullen.

Kunt u de mail niet meer vinden? Open uw internetbrowser en ga naar mijnavl.nl. Klik op inloggen.

U ziet onderstaande pagina. Klik op inloggen (rode button)

I kunt nu inloggen met uw DigiD.

Log in met DigiD

Heeft u de DigiD app op uw telefoon? Dan kunt u klikken op Met de DigiD-app.
Heeft u geen DigiD app? Klik dan op Met een sms-controle.

Lukt het inloggen niet?

Kijk hier voor tips.

Heeft u geen DigiD?

Zonder DigiD kunt u niet inloggen op MijnAVL.
Bel de helpdesk van Digi-D om een DigiD aan te vragen via 031-88 123655.

Naar de vragenlijst

Na het inloggen komt u op de hoofdpagina van MijnAVL.
Onder het kopje ‘Nog te doen’ vindt u de voorbereiding van uw afspraak.

Klik op U heeft nog 5 openstaande vragenlijsten om naar de vragenlijsten te gaan. Staat er niks meer bij ‘Nog te doen?’ Dan hoeft u geen vragenlijsten meer in te vullen.

Wilt u alsnog naar de pagina Vragenlijsten? Klik in het bovenste menu op Vragenlijsten

De vragenlijst invullen

U komt op de pagina Vragenlijsten van MijnAVL. Klik op Invullen (de rode button) om de vragenlijsten in te vullen. Het is bedoeling dat u alle vragenlijsten invult.

Klik op het bolletje naast het antwoord dat bij u past. Klik op Wis antwoord om het antwoord te wissen.

Met de knop vorige kunt u terug naar de vorige pagina. U moet de vragenlijst in een keer helemaal invullen.

Bent u klaar?

Klik op Versturen (de rode button) om de vragenlijst te versturen naar uw zorgverlener.

In deze video kunt u de stappen nog eens bekijken.

Uw antwoorden bekijken

U kunt uw antwoorden bekijken door te klikken op Vragenlijsten in het menu

Klik op Bekijken om uw eigen antwoorden te zien. U ziet uw
antwoorden in tekst.

In deze video kunt u alle stappen bekijken.

Uw antwoorden vergelijken

U kunt uw antwoorden ook vergelijken met de vorige keer dat uw de vragenlijst heeft ingevuld.

Klik op Vragenlijsten en kijk onder Scores kwaliteit van leven vragenlijsten (PROMS) op Deze scores kunt u hier bekijken.

In de tabel ziet uw antwoorden over de tijd. Uw antwoorden zijn omgezet in scores. Klik op hier voor meer uitleg over deze tabel.

Instructievideo's

In onderstaande video's ziet u hoe u uw vragenlijsten kunt vinden en invullen, en waar u meer informatie over de PROMs kunt vinden.

U kunt deze informatie ook rustig nalezen op deze pagina

MijnAVL bezoeken via laptop

Informatievideo vragenlijst invullen

In deze video ziet u waar u uw openstaande vragenlijsten kunt vinden en hoe u deze kunt invullen.
MijnAVL bezoeken op de tablet

Informatievideo uitslagen inzien

In deze video ziet u waar u de vragenlijsten kunt vinden en hoe u deze kunt invullen.
Gevel voorkant dag

Wilt u alle informatie over PROMs nalezen?

Meer informatie over PROMs vindt u in MijnAVL. Als u inlogt op MijnAVL, vindt u onder het kopje ‘voorlichting’ een folder over PROMs.

In dit filmpje ziet u hoe u dit kunt doen.

Betere zorg, nu en in de toekomst

Door de resultaten van grote groepen patiënten (anoniem) te vergelijken, krijgen we meer inzicht in de kwaliteit van onze zorg. Hierdoor kunnen we de zorg blijven verbeteren.

U kunt ook zelf aan de slag met uw uitslagen. Bijvoorbeeld met de Kanker.nl Appstore voor leven met en na kanker. Het gaat om betrouwbare, kwalitatieve zelfzorg-apps en keuzehulpen, op één plek verzameld op kanker.nl. Bovendien biedt KWF (ex-)patiënten of naasten nu na aanmelding op kanker.nl eenmalig 100 euro tegoed om te besteden in de Appstore.

man aan tafel hal centrum patienteninformatie
Het invullen van de vragenlijsten helpt me om een soort overzicht te krijgen. Ik weet natuurlijk wel hoe ik me voel, maar hierdoor wordt het duidelijk waar het nog aan schort en niet.
Man, 63 jaar Behandeld voor melanoom

Veelgestelde vragen

Hoe lang duurt het invullen van de vragenlijsten?

Het invullen duurt ongeveer 15 minuten.

Ik heb geen mail met uitnodiging gekregen voor het invullen van de vragenlijsten. Wat moet ik doen?

Het kan zijn dat de mail in uw spam mailbox is verschenen.

Het kan ook zijn dat u meerdere mails van het Antoni van Leeuwenhoek heeft ontvangen en de uitnodiging voor het invullen van de vragenlijsten hier tussen staat.

Heeft u geen mail, dan kunt u zelf inloggen in MijnAVL. Onder het kopje ‘vragenlijsten’ vindt u de vragenlijsten die voor u klaarstaan. Dit zijn de vragenlijsten waar ‘PROMs’ achter staat. Staan hier geen vragenlijsten, dan hoeft u (nog) geen PROMs vragenlijsten in te vullen.

Zijn de scores van de vragenlijst iets anders dan resultaten uit het lab?

Ja, de scores van de vragenlijsten zijn iets anders dan resultaten uit het lab. De scores van de vragenlijsten zeggen iets over uw algemene gezondheid, dagelijks functioneren en kwaliteit van leven. De scores van de vragenlijsten geven uw zorgverlener inzicht in hoe het met u gaat.

Ik ben op dit moment nog niet gestart met mijn behandeling, moet ik toch de vragenlijsten al invullen?

Ja, we verzoeken u om de vragenlijsten in te vullen voordat u uw (eerste) behandeling start. Ook tijdens uw behandeling en na uw behandeling vult u de vragenlijsten in. Zo ziet uw zorgverlener hoe u zich voelde voor de start van de behandeling en of/hoe dit is veranderd tijdens en na uw behandeling.

Ik voel me op dit moment goed en niet ziek, moet ik toch de vragenlijsten invullen?

Ja, u vult de vragenlijsten ook in als u zich op dit moment goed voelt. Ook tijdens uw behandeling en na uw behandeling vult u de vragenlijsten in. Zo ziet uw zorgverlener hoe u zich voelde voor de start van de behandeling en of/hoe dit is veranderd tijdens en na uw behandeling.

Ik heb al eerder in een ander ziekenhuis PROMs ingevuld, moet ik de vragenlijsten nu opnieuw invullen?

We willen graag benadrukken dat het invullen van de vragenlijsten een onderdeel is van uw behandeling. De vragenlijsten geven uw zorgverlener inzicht in hoe het met u gaat. Dit is mogelijk veranderd sinds het moment dat u de PROMs vragenlijsten in een ander ziekenhuis invulde.

Ik wil niet meedoen met de PROMs. Hoe meld ik mij af?

We willen graag benadrukken dat het invullen van de vragenlijsten een onderdeel is van uw behandeling. De vragenlijsten geven uw zorgverlener inzicht in hoe het met u gaat. Het is daarom belangrijk deze zo volledig mogelijk in te vullen.

Mocht u desondanks niet mee willen doen, dan kunt u zich afmelden door te mailen naar proms@nki.nl. Vermeldt u bij uw afmelding uw naam en geboortedatum.

Iris van der Ploeg
Door de PROMs besteed je op gestructureerde wijze aandacht aan kwaliteit van leven, en weet je welke zaken aandacht behoeven. Dat geeft diepgang aan het gesprek.
Iris van der Ploeg Chirurg