PROMs vragenlijsten

Binnen het Antoni van Leeuwenhoek vinden we het belangrijk dat u goede zorg krijgt. Goede zorg gaat over langer leven en ook over uw kwaliteit van leven. Daarom vragen wij u om vragenlijsten, de PROMs, in te vullen. PROMs staat voor Patient Reported Outcome Measures, oftewel patiënt-gerapporteerde uitkomstmaten. Dit zijn vragenlijsten waarin we u vragen hoe u zich voelt en hoe het met u gaat. De vragen gaan over bijvoorbeeld pijn, vermoeidheid, en uw emotionele toestand.

 

Still Prem Prom Video

Informatievideo

In deze korte video van NFK leert u meer over de vragenlijst.

Hoe werkt het?

De vragenlijsten vult u op verschillende momenten voor, tijdens en na uw behandeling in.

  • U ontvangt een e-mail wanneer er een vragenlijst voor u klaarstaat in MijnAVL.
  • U logt in op MijnAVL met uw DigiD.
  • U vult de vragenlijst in via MijnAVL.
  • De antwoorden kunt u met uw zorgverlener bespreken, die via het elektronisch patiëntendossier inzage heeft in uw antwoorden.

Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en kunnen alleen ingezien worden door u en uw behandelteam.

Iris van der Ploeg
Door de PROMs besteed je op gestructureerde wijze aandacht aan kwaliteit van leven, en weet je welke zaken aandacht behoeven. Dat geeft diepgang aan het gesprek.
Iris van der Ploeg Chirurg

Betere zorg, nu en in de toekomst

Door de vragenlijsten in te vullen, krijgt u beter inzicht in hoe het met u gaat. Nu en over de loop van de tijd. Dit helpt u om meer regie over uw eigen gezondheid te krijgen. Als uw zorgverleners weten hoe het met u gaat, kunnen zij samen met u de zorg beter afstemmen op wat u wilt en nodig hebt.

Door de resultaten van grote groepen patiënten (anoniem) te vergelijken, kunnen we daarnaast meer inzicht krijgen in de kwaliteit van onze zorg. Hierdoor kunnen we de zorg blijven verbeteren.

man aan tafel hal centrum patienteninformatie
Het invullen van de vragenlijsten helpt me om een soort overzicht te krijgen. Ik weet natuurlijk wel hoe ik me voel, maar hierdoor wordt het duidelijk waar het nog aan schort en niet.
Man, 63 jaar Behandeld voor melanoom

Veelgestelde vragen

Hoe lang duurt het invullen van de vragenlijsten?

Het invullen duurt ongeveer 15 minuten.

Ik heb geen mail met uitnodiging gekregen voor het invullen van de vragenlijsten. Wat moet ik doen?

Het kan zijn dat de mail in uw spam mailbox is verschenen.

Het kan ook zijn dat u meerdere mails van het Antoni van Leeuwenhoek heeft ontvangen en de uitnodiging voor het invullen van de vragenlijsten hier tussen staat.

Heeft u geen mail, dan kunt u zelf inloggen in MijnAVL. Onder het kopje ‘vragenlijsten’ vindt u de vragenlijsten die voor u klaarstaan. Dit zijn de vragenlijsten waar ‘PROMs’ achter staat. Staan hier geen vragenlijsten, dan hoeft u (nog) geen PROMs vragenlijsten in te vullen.

Zijn de scores van de vragenlijst iets anders dan resultaten uit het lab?

Ja, de scores van de vragenlijsten zijn iets anders dan resultaten uit het lab. De scores van de vragenlijsten zeggen iets over uw algemene gezondheid, dagelijks functioneren en kwaliteit van leven. De scores van de vragenlijsten geven uw zorgverlener inzicht in hoe het met u gaat.

Ik ben op dit moment nog niet gestart met mijn behandeling, moet ik toch de vragenlijsten al invullen?

Ja, we verzoeken u om de vragenlijsten in te vullen voordat u uw (eerste) behandeling start. Ook tijdens uw behandeling en na uw behandeling vult u de vragenlijsten in. Zo ziet uw zorgverlener hoe u zich voelde voor de start van de behandeling en of/hoe dit is veranderd tijdens en na uw behandeling.

Ik voel me op dit moment goed en niet ziek, moet ik toch de vragenlijsten invullen?

Ja, u vult de vragenlijsten ook in als u zich op dit moment goed voelt. Ook tijdens uw behandeling en na uw behandeling vult u de vragenlijsten in. Zo ziet uw zorgverlener hoe u zich voelde voor de start van de behandeling en of/hoe dit is veranderd tijdens en na uw behandeling.

Ik heb al eerder in een ander ziekenhuis PROMs ingevuld, moet ik de vragenlijsten nu opnieuw invullen?

We willen graag benadrukken dat het invullen van de vragenlijsten een onderdeel is van uw behandeling. De vragenlijsten geven uw zorgverlener inzicht in hoe het met u gaat. Dit is mogelijk veranderd sinds het moment dat u de PROMs vragenlijsten in een ander ziekenhuis invulde.

Ik wil niet meedoen met de PROMs. Hoe meld ik mij af?

We willen graag benadrukken dat het invullen van de vragenlijsten een onderdeel is van uw behandeling. De vragenlijsten geven uw zorgverlener inzicht in hoe het met u gaat. Het is daarom belangrijk deze zo volledig mogelijk in te vullen.

Mocht u desondanks niet mee willen doen, dan kunt u zich afmelden door te mailen naar proms@nki.nl. Vermeldt u bij uw afmelding uw naam en geboortedatum.

Waar kan ik informatie over PROMs nalezen?

Meer informatie over PROMs vindt u in MijnAVL. Als u inlogt op MijnAVL, vindt u onder het kopje ‘voorlichting’ een folder over PROMs.