Lichamelijk onderzoek

Wat is een lichamelijk onderzoek?

Aansluitend op het intakegesprek zal uw arts een lichamelijk onderzoek bij u uitvoeren. Dit is nodig om een algemene indruk van uw gezondheidstoestand te verkrijgen en indien mogelijk de tumor of afwijking in kaart te brengen. Het lichamelijk onderzoek bestaat uit het bekijken, beluisteren, bekloppen en bevoelen van uw lichaam. Zo kan de arts afwijkingen op het spoor komen van bijvoorbeeld de longen, de lever of het zenuwstelsel.

Lichamelijk onderzoek vindt voornamelijk plaats aan de buitenkant van uw lichaam. Als de klachten daartoe aanleiding geven kan ook nodig zijn de mond- en keelholte te inspecteren of bijvoorbeeld de prostaat via de anus te bevoelen. De arts zal bij lichamelijk onderzoek over het algemeen geen apparatuur gebruiken, behalve een stethoscoop, een keelspatel of een optiek. Lichamelijk onderzoek is een eerste stap in het diagnostisch onderzoek. Om te kunnen vaststellen of het om kanker gaat, en de grootte, uitgebreidheid en localisatie van de tumor te bepalen, is vrijwel altijd aanvullend diagnostisch onderzoek nodig.

Duur onderzoek

15 minuten

Na het onderzoek

Als er geen bijzonderheden zijn, kunt u direct naar huis.

Uitslag

Uw behandelend arts bespreekt zijn bevindingen met u.