Echografie

Bij echografie worden weefsels en organen in beeld gebracht met behulp van ultra-geluidsgolven. De geluidsgolven worden uitgezonden en opgevangen via een transducer, die over de huid wordt bewogen.

Beoordelen met echografie

De uitgezonden geluidsgolven bij een echografie weerkaatsen in de verschillende weefsels en de transducer ontvangt verschillende golflengten terug, de golflengte wordt beïnvloedt door de dichtheid van de weefsels. De opgevangen signalen worden door een computer omgezet in beelden, die de radioloog beoordeelt. 

Verloop van de diagnose

Aanmelden bij de receptie

Voorafgaand aan het echografie onderzoek meldt u zich bij de receptie van de Radiologie.

Het onderzoek

De radioloog voert het echografie onderzoek bij u uit.

Punctie of biopsie

Als de radioloog een afwijking vindt, kan hij ervoor kiezen om direct een punctie of biopsie te nemen.

Naar huis

Het echografie onderzoek is niet schadelijk voor u. Na een punctie of biopsie krijgt u van de radioloog instructies voor de verzorging ervan.

Wat gaat er gebeuren

Voorbereiding

Mocht er voorbereiding nodig zijn, dan wordt u hierover van tevoren geïnformeerd. Voor de echografie ontbloot u alleen dat deel van uw lichaam dat moet worden onderzocht. Tijdens de echografie mag u iemand meenemen om u te steunen. Diegene mag er ook tijdens het onderzoek bij blijven.

Hoe gaat een echografie in zijn werk?

Voor de echografie wordt u binnengeroepen door de doktersassistente. Deze zal u vragen bepaalde kledingsstukken uit te trekken en op de onderzoekstafel te gaan liggen.

Echogel

De radioloog doet wat gel op uw huid om het contact tussen de transducer en uw huid te verbeteren. De radioloog beweegt de transducer en tegelijkertijd bestudeert hij of zij de beelden op het beeldscherm.

Afwijking

Vindt hij een afwijking dan kan hij ervoor kiezen om direct een punctie of biopsie te nemen. Het stukje weefsel wordt onderzocht op goed- of kwaadaardigheid door de patholoog, dit duurt ongeveer 5 werkdagen.

Na het onderzoek

De uitslag van het echografie-onderzoek en de eventueel genomen punctie of biopsie, krijgt u van uw behandelend arts op de (poli-)kliniek of via een telefonische afspraak. De radioloog geeft u instructies voor de verzorging van bijvoorbeeld een bloeduitstorting na een punctie of biopsie.

Ondersteuning tijdens behandeling

Centrum Patiënteninformatie

Er is heel veel informatie beschikbaar over de ziekte kanker en de behandeling daarvan. Welke sites kunt u het beste bezoeken, of in welke brochures vindt u de informatie waar u naar op zoek bent? In het Antoni van Leeuwenhoek is een Centrum Patiënteninformatie waar een team van medewerkers u op weg helpt in het vinden van het passend antwoord op uw vraag.

Open WIFI

In het hele Antoni van Leeuwenhoek is Wifi beschikbaar en kunt u gratis gebruik maken van internet. Dat geldt echter niet in de bestralingsruimten en op de OK en IC.

Vermaat restaurant

In de centrale hal vindt u het bezoekersrestaurant annex ziekenhuiswinkel van Vermaat. Hier kunt u terecht voor een snack, broodje, warme maaltijd of wat te drinken.

Internetcomputer centrale hal

Moet u even wachten voor uw afspraak en u doet dat liever niet in de wachtruimte? In de centrale hal is een pc met internetaansluiting beschikbaar waar u kosteloos gebruik van kunt maken.

Stiltecentrum en gebedsruimte

In de centrale hal van het AVL bevindt zich het Stiltecentrum. U kunt hier mediteren, bidden of juist even helemaal niets doen. U kunt een kaarsje branden of uw gedachten opschrijven in het boek dat speciaal hiervoor klaar ligt.

De vier elementen staan centraal

In de inrichting van het centrum staan de vier elementen - water, aarde, vuur en lucht - centraal. Op een van de wanden zijn negentien stenen schijven aangebracht met daarop symbolen uit verschillende levensbeschouwelijke stromingen.

Islamitische gebedsruimte

Er is ook een islamitische gebedsruimte aanwezig, met een eigen ingang en ingericht volgens de islamitische voorschriften in zacht groen.

Het stiltecentrum en gebedsruimte zijn dag en nacht geopend. U bent hier altijd welkom.

Zondagse vieringen in de Glazen Zaal

Elke zondagochtend om 10.30 uur is er in de Glazen Zaal in het AVL een korte viering van Schrift en Tafel. De sfeer is open en de dienst is voor iedereen toegankelijk, ook voor familieleden en naasten. Als u dat prettig vindt, kunnen vrijwilligers u komen halen en (ook in rolstoel of bed) naar de dienst brengen. Aansluitend aan de dienst kunt u op uw kamer communie of  avondmaal ontvangen.

Meer informatie

Via het Centrum Patiënteninformatie: 020 512 9111

Leestafel

In de centrale hal vindt u een grote leestafel waar u kunt kiezen uit verschillende tijdschriften of gewoon aan kunt plaatsnemen voor een kopje koffie.

Stichting Patiëntenzorg NKI

Stichting Patiëntenzorg probeert uw verblijf in het AVL zo comfortabel mogelijk te maken. Zo ontvangen wij patiënten en begeleiders met iets te drinken op de poliklinieken, verzorgen we bloemen en planten voor de centrale hal en wachtruimten, zorgen we voor een wisselende collectie ingelijste reproducties en bezoeken we patiënten met een rijdend winkeltje en een boekenkar.

Daarnaast organiseren we bijzondere activiteiten, zoals een middag rond Pasen en Kerstmis. Landal GreenParks stelt Stichting Patiëntenzorg elk jaar vakantiehuisjes ter beschikking waar patiënten zonder vergoeding kunnen logeren. De zestig vrijwilligers hebben persoonlijke aandacht voor u, uw familie en naasten hoog in het vaandel staan en we proberen het leefklimaat van de patiënten en zij die bij de verpleging betrokken zijn te verbeteren.

Stichting Patiëntenzorg NKI is een belangeloze organisatie, ANBI-geregistreerd, die geheel afhankelijk is van de financiële steun van bedrijven en particulieren.

Meer informatie

Stichting Patiëntenzorg NKI 
Postbus 90203
1006 BE Amsterdam
patientenzorg@nki.nl
www.patientenzorgnki.nl

Parkeren

Het Antoni van Leeuwenhoek heeft de beschikking over een eigen parkeerterrein. Hiervoor volgt u de borden P1. Op het voorterrein, bij de hoofdingang, is een aantal parkeerplaatsen voor mindervaliden gereserveerd. De eerste 20 minuten parkeert u gratis, daarna geldt een tarief van €1,50 per uur met een maximum van €6,50 voor patiënten en bezoekers. Voor overige bezoekers geldt een maximum van €14,-. Op vertroon van uw invalidenkaart kunt u bij de receptie een gratis uitrijkaart krijgen.