Echografie

Wat is een echografie?

Echografie is een techniek om een lichaamsdeel in beeld te brengen door middel van geluidsgolven. Het apparaat zendt onhoorbare geluidsgolven uit die weerkaatsen in uw lichaam. Hierdoor ontstaat een beeld op de monitor. Bekendste voorbeeld is een echo van een ongeboren baby. De radioloog brengt wat gel aan op de huid op de plek die in beeld gebracht wordt, en glijdt met het apparaatje over de huid. Meestal kunt u meekijken op de monitor. Indien de arts een afwijking vindt, kan hij ervoor kiezen direct een biopsie of punctie af te nemen.

Duur onderzoek

15 minuten.

Na het onderzoek

Als er geen bijzonderheden zijn, mag u direct naar huis.

Uitslag

Uw behandelend arts bespreekt de uitslag met u tijdens de volgende afspraak.