Antoni (magazine)

Antoni is het kwartaalmagazine van het Antoni van Leeuwenhoek. Vier keer per jaar informeren we onze externe relaties, zoals patiënten, naasten en Vrienden van de Antoni van Leeuwenhoek Foundation, over unieke en nieuwe behandelopties, technische innovaties, onderzoeksontwikkelingen, fondsenwerving en patiëntgerichte zorg in het Antoni van Leeuwenhoek. Antoni verschijnt in een oplage van 10.000 exemplaren en is verkrijgbaar in ons Centrum Patiënteninformatie en verschillende plekken in het ziekenhuis. De digitale versie kun je hier lezen.

Edities Antoni