Julia ten Cate

Ik werk sinds 2000 in het Antoni van Leeuwenhoek. De kleinschaligheid en de aandacht en tijd voor patiënten is erg prettig. Mensen zijn vaak gespannen voor een operatie. Het is mijn taak er voor te zorgen dat zij goed geïnformeerd en ontspannen een operatie ingaan en na afloop rustig en zonder pijn wakker worden.

Ik werk ook als intensivist. Daarin kan ik veel voor patiënten en hun familie betekenen. Het Antoni van Leeuwenhoek staat voor mij voor hoogwaardige zorg met een menselijke kant.

Specialisatie: de kwetsbare patiënt.