Sannine Buma

Sinds 2013 werk ik als anesthesioloog op de operatiekamers en als pijnarts in het Antoni van Leeuwenhoek. Ik heb de opleiding tot anesthesioloog gevolgd in het VU medisch centrum, met specialisatie in pijngeneeskunde en aandacht voor palliatieve zorg (2007 tm 2012). Vervolgens heb ik de kaderopleiding palliatieve zorg voor medisch specialisten (2014) afgerond.

In het Pijnteam zetten we ons in voor het behandelen van de pijn die kan ontstaan door kanker en/of kankerbehandeling. Dat doen we op de opnameafdelingen en op de polikliniek. Tevens maak ik deel uit van het Supportive Care Team, dat patiënten ondersteunt bij wie behandeling niet meer tot genezing kan leiden. In het AVL is ruimte voor intensieve begeleiding en een 'plan op maat' voor de klachten van elke patiënt.