Dianne van Schepen

Sinds 2018 ben ik als diëtist werkzaam in het Antoni van Leeuwenhoek. In de kliniek zie ik met name patiënten met tumoren in het maag-, darm- en levergebied, incl. slokdarm. De voedingsproblemen die kunnen voorkomen bij deze doelgroep zijn zeer divers. Een goede voedingstoestand en een stabiel gewicht vergroten de mogelijkheid om een behandeling te doorstaan en ervan te herstellen. Als diëtist kan ik met voorlichting en persoonlijke adviezen de juiste ondersteuning bieden.