Dineke Miltenburg

Vanaf 2008 ben ik werkzaam in het Antoni van Leeuwenhoek. Sinds augustus 2022 maak ik deel uit als verpleegkundige van het Supportive Care Team. Daarnaast werk ik al heel veel jaren als oncologieverpleegkundige op de zesde etage, een van de chirurgische afdelingen van het ziekenhuis.

Ik zie mijzelf als een spin in het web om palliatieve zorg in de organisatie meer te normaliseren en mijn deskundigheid uit te dragen door het gesprek aan te gaan met de zorgverleners, patiënten en naasten. Zorg te dragen voor een optimale samenwerking tussen alle zorgverleners, zowel in het ziekenhuis als in de thuissituatie.