Samira Oosterloo

Sinds september 2016 ben ik werkzaam in het Antoni van Leeuwenhoek (AVL) als verpleegkundig specialist met aandachtsgebied darm- endeldarm en leverchirurgie. Daarvoor heb ik gewerkt als oncologieverpleegkundige op de verpleegafdeling algemene- en oncologische chirurgie.

Ik ervaar werken in het AVL als prettig omdat het een ziekenhuis is wat gespecialiseerd is in kanker en wetenschappelijk onderzoek. Er wordt gezocht naar de best mogelijke behandeling voor de patiënt als individu, onder andere door tumorgericht te werken. Dit doen we door multidisciplinair samen te werken met verschillende disciplines binnen het AVL. Daarnaast wordt rekening gehouden met wensen van de patiënt en streven we ernaar samen met de patiënt het uiteindelijke behandelplan op te stellen.