DEXA-onderzoek

Wat is een DEXA-onderzoek?

Bij dit onderzoek wordt er gebruik gemaakt van een DEXA-scanner. Een DEXA-scanner is een röntgenapparaat waarmee we kunnen vaststellen of, en in welke mate, u osteoporose (botontkalking) heeft. Bij osteoporose verliest het bot steeds meer botmineralen, vooral kalk.

Tijdens het DEXA-onderzoek wordt met behulp van een kleine hoeveelheid röntgenstraling de botdichtheid gemeten van uw heupen en enkele rugwervels. De hoeveelheid röntgenstraling die het bot doorlaat zegt wat over de dichtheid in het bot. De computer berekent de gemiddelde dichtheid van het bot en wordt vergeleken met de normaalwaarden voor uw geslacht en leeftijd. 

Duur onderzoek

Het onderzoek duurt 20 minuten.

Na het onderzoek

Na het onderzoek mag u direct naar huis.

Uitslag onderzoek

Uw behandelend arts bespreekt de uitslag met u tijdens de volgende afspraak.