Longperfusie en/of longventilatie scintigrafie

Met een longperfusie of longventilatie, of een combinatie van beide, brengen we eventuele afwijkingen in het functioneren van uw longen in beeld. De longperfusie brengt de doorbloeding van uw longen in beeld. Bij de longventilatie wordt de luchtstroom bekeken. Beide onderzoeken kunnen zowel enkel als gecombineerd worden uitgevoerd, afhankelijk van de aanvraag van uw arts.

Om de doorbloeding te kunnen meten, krijgt u een heel klein beetje radioactieve stof toegediend. Om de luchtdoorstroom te meten, ademt u een heel kleine hoeveelheid radioactieve lucht in. Van beide metingen maken we foto's met een speciale camera. De radioactieve stof is niet schadelijk en er zijn geen bijwerkingen.

Wat gaat er gebeuren?

Hoe gaat een longperfusie in zijn werk?

Een longperfusie is een meting van de doorbloeding (perfusie) van uw longen. Voor de doorbloeding (perfusiescan) krijgt u, terwijl u op de tafel van de camera ligt, een injectie met radioactieve stof. U moet dan een paar keer diep ademhalen, zodat de stof regelmatig over uw longen wordt verdeeld.

We maken dan 3 tot 6 foto’s van uw longen. Deze scan duurt ongeveer 15 minuten. Afhankelijk van wat we zien, maken we mogelijk extra beelden. Dat kan nog eens 5 tot 15 minuten duren. U wordt tijdens het hele onderzoek begeleid door een medisch nucleair werker.

Hoe gaat een longventilatie in zijn werk?

Voor de meting van de luchtstroom (ventilatiescan) ademt u een klein beetje radioactieve lucht in via een kapje of een mondstuk. Dit doet u terwijl u op de tafel van de camera ligt. Ondertussen registreert de camera uw luchtstroom. Deze scan duurt ongeveer 20 minuten.

Afhankelijk van wat we zien, maken we mogelijk extra beelden. Dat kan nog eens 5 tot 15 minuten duren. U wordt tijdens het hele onderzoek begeleid door een medisch nucleair werker.

Voorbereiding

Tijdens het onderzoek mag u uw kleren gewoon aanhouden. Maar sieraden of ander metaal op uw lichaam mag niet. Denk aan een gebitsprothese, een gehoorapparaat of een broekriem.

Mogelijk is de injectie wat gevoelig en vindt u het stilliggen tijdens de scan wat ongemakkelijk. Iemand meenemen ter ondersteuning mag altijd. Echter tijdens het onderzoek moet diegene in de wachtkamer blijven.

Na het onderzoek

U krijgt maar heel weinig radioactieve stof in uw lichaam en dat verlaat uw lichaam gewoon weer via de urine. Door veel te drinken gaat dit wat sneller. De uitslag van de scan wordt naar uw behandelende arts gestuurd.

Zwangerschap en borstvoeding

Een ongeboren kind is gevoelig voor straling. Informeer altijd uw arts als u zwanger bent of denkt te zijn, zodat de risico’s van de straling afgewogen kunnen worden tegen de noodzaak van het onderzoek.

Geeft u borstvoeding, dan moet u de eerste 24 uur na het onderzoek de melk afkolven en wegspoelen door de wc.