Longperfusiescintigrafie en longventilatiescintigrafie

Wat is een longperfusiescintigrafie en longventilatiescintigrafie?

De longperfusiescintigrafie en de longventilatiescintigrafie zijn twee aparte longonderzoeken die eventuele afwijkingen in uw longen in beeld brengt. De twee onderzoeken worden vaak gecombineerd. Met een longperfusiescintigrafie wordt de doorbloeding van de longen in beeld gebracht. Met de longventilatiescintigrafie wordt de verdeling van uw ingeademde lucht over de beide longen in beeld gebracht.

Om de doorbloeding te kunnen meten, krijgt u een kleine hoeveelheid radioactieve vloeistof in een bloedvat toegediend. Om de luchtverdeling in beide longen te meten, ademt u een kleine hoeveelheid radioactieve lucht in. Van beide processen maken we foto's met een gammacamera. De radioactieve vloeistof is niet schadelijk en er zijn geen bijwerkingen.

Duur onderzoek

De duur van de longperfusiescintigrafie is 15 tot 30 minuten.
De duur van de longventilatiescintigrafie is 20 tot 30 minuten.

Na het onderzoek

Na het onderzoek mag u direct naar huis.

Uitslag onderzoek

Uw behandelend arts bespreekt de uitslag met u tijdens de volgende afspraak.