Borstkanker: M21BTR studie

Zowel BTRC4017A als trastuzumab zijn antilichamen. Antilichamen zijn componenten in het immuunsysteem. BTRC4017A is een antilichaam welke aan twee specifieke typen cellen bindt, namelijk: kankercellen die het HER2-eiwit tot uitdrukking brengen en T-cellen. T-cellen zijn onderdeel van het immuunsysteem. Trastuzumab is een antilichaam dat gemaakt is om aan kankercellen te hechten die het HER2-eiwit hebben. Trastuzumab is goedgekeurd voor de behandeling van verschillende soorten HER2-positieve kanker.
BTRC4017A is een experimenteel middel en de combinatie van BTRC4017A en Trastuzumab is ook experimenteel.

Doel
Het primaire doel van de studie is het evalueren van de veiligheid en de tolereerbaarheid van BTRC4017A, zowel wanneer het alleen wordt toegediend, als in combinatie met Trastuzumab. Met dit onderzoek wordt ook uitgezocht hoe BTRC4017A wordt verwerkt door het menselijk lichaam en of het de tumorgrootte beïnvloedt, zowel wanneer BTRC4017A alleen wordt toegediend, als in combinatie met Trastuzumab in mensen met uitgezaaide kankers die het HER2-eiwit tot uitdrukking brengen.

Duur van de studie
De gehele studie duurt zes jaar.

Merknamen
Trastuzumab (Herceptin)
Tocilizumab (RoActemra)

Wordt er geloot?
Nee. Bij dit onderzoek speelt loting geen rol.

Voorwaarden
De voorwaarden voor deelname aan dit onderzoek zijn onder andere:

 • Patiënten zijn 18 jaar of ouder op het moment van het ondertekenen van het formulier voor geïnformeerde toestemming.
 • Patiënten hebben een minimale levensverwachting van 12 weken.
 • Patiënten hebben voldoende algemene lichamelijke conditie.
 • Patiënten zijn of worden tijdens het onderzoek niet zwanger. (alleen indienrelevant)

De arts beoordeelt aan de hand van de medische gegevens of patiënten daadwerkelijk voor dit onderzoek in aanmerking komen.

Behandeling tijdens het onderzoek

Wat houdt deelname aan de studie in/indeling groepen
Deelname houdt in dat de patiënt eerst tests ondergaat om te zien of de patiënt in aanmerking komt voor deelname aan het onderzoek. Dit gebeurt in de periode van 1 maand voorafgaand aan de eerste behandelcyclus.
Tijdens de deelname wordt de patiënt behandeld met BTRC4017A én Trastuzmab, of met alleen BTRC4017A. De deelname aan de studie duurt ongeveer 1 jaar. De behandeling wordt via een slangetje in een bloedvat (intraveneus) toegediend. Daarnaast ondergaat de patiënt verschillende tests ter monitoring van de gezondheid en om de veranderingen van hun tumorgrootte te observeren. De behandeling wordt voortgezet totdat de ziekte verergert, de bijwerkingen niet langer te verdragen zijn of totdat andere criteria die ertoe kunnen leiden dat de patiënt moet stoppen worden bereikt.
Wanneer een toename van de tumorgrootte wordt waargenomen, kan voortzetting van de behandeling beschikbaar zijn voor de patiënten (“behandeling voorbij ziekteprogressie”). Patiënten kunnen ook toestemming krijgen om de onderzoeksbehandeling te hervatten als ze reageren op behandeling met BTRC4017A alleen of in combinatie met trastuzumab, maar vervolgens een verergering van hun ziekte ervaren tijdens de follow-upperiode (“Herbehandeling”). Beide opties moeten echter zorgvuldig worden overwogen met de onderzoeksarts.
Nadat de patiënt de studie voltooid heeft, of in een vroeger stadium is gestopt, wordt de patiënt gevraagd om voor bezoeken te komen ter monitoring van de gezondheid.

Bijwerkingen
Iedere behandeling kan bijwerkingen hebben. Mogelijke bijwerkingen van BTRC4017A:

 • Cytokineafgifte syndroom of infusie gerelateerde reacties (symptomen hiervan kunnen hoofdpijn, koorts, koude rillingen, spierpijn, uitslag, moeilijkheid bij ademhalen, verhoogde hartslag of verlaagde bloeddruk zijn tijdens de toediening of in de dagen volgend op de BTRC4017A toediening)
 • Allergische reacties (symptomen hiervan kunnen huiduitslag, netelroos, moeite met ademhalen of shock zijn)
 • Letsel aan de lever, wat vast te stellen is door toename van de leverenzymen in het bloed 
 • Letsel aan het hart zoals hartspierontsteking of hartspierzwakte, wat problemen kan veroorzaken met het rondpompen van het bloed
 • Letsel aan het maagdarmkanaal (symptomen kunnen mondzweren, misselijkheid, overgeven, diarree of constipatie zijn)
 • Letsel aan de urineweg (symptomen kunnen een brandend gevoel tijdens het urineren zijn)
 • Letsel aan- of ontsteking van de longen (symptomen kunnen kortademigheid of andere veranderingen in uw ademhaling zijn)
 • Symptomen van tumorontsteking (zwelling), welke onder andere kortademigheid of pijn op de plek van de tumor kunnen zijn.

De behandeling wordt gestopt als

 • de behandelend arts vindt dat de nadelige gevolgen van bijwerkingen voor de patiënt groter zijn dan de mogelijke voordelen.
 • de patiënt zelf besluit te stoppen.
 • u zwanger bent geworden
 • een van de volgende instanties besluit dat het beter is dat het onderzoek stopt:
  • Genentech
  • De overheid
  • De ethische toetsingscommissie die het onderzoek beoordeelt.

Deelnemende ziekenhuizen
Nederlands Kanker Instituut – Antoni van Leeuwenhoek
Erasmus Medisch Centrum

Onderzoeksgegevens

Wetenschappelijke titel
A Phase 1a/b Open-Label, Dose-Escalation Study of the Safety and Pharmacokinetics of BTRC4017A Administered Intravenously as a Single Agent and in combination with Trastuzumab in Patients With Locally Advanced or Metastatic HER-2 Expressing Cancers

Kankersoort
Borstkanker, GEJ-kanker

Fase trial
1a/1b 

Maximaal aantal patiënten
213 tot 521 wereldwijd, waarvan ongeveer 20 in Nederland

Initiatiefnemers
Genentech Inc

Coördinatoren
Dr. M. van Dongen (NKI)
Dr. M. de Jonge (Erasmus MC)

Goedkeuring
Het onderzoek naar deze nieuwe behandeling is getoetst door een erkende medisch-ethische toetsingscommissie. Deze heeft geoordeeld dat het verantwoord is om de medewerking van patiënten te vragen. Voor meer informatie zie: CCMO

Vermelding in trialregister:

Meer informatie

Nederlandse titel:
Een fase ia/b-, open-label-, dosisverhogingsonderzoek naar de veiligheid en farmacokinetiek van BTRC4017A intraveneus toegediend als monotherapie en in combinatie met Trastuzumab bij patiënten met lokaal gevorderde of gemetastaseerde tumoren met her2-expressie.