Borstkanker: TRAIN-4 studie

Patiënten met HER2-positieve borstkanker komen in aanmerking voor doelgerichte therapie. Voorbeelden van dergelijke doelgerichte middelen zijn trastuzumab en pertuzumab. Sinds de komst van deze geneesmiddelen zijn de uitkomsten van patiënten enorm verbeterd. Daarnaast geven ze minder vaak en
minder gevaarlijke bijwerkingen dan chemotherapie. Doelgerichte therapie wordt nu echter altijd nog gecombineerd met chemotherapie. Uit eerdere onderzoeken is gebleken dat sommige patiënten ook zonder chemotherapie, en dus enkel met doelgerichte therapie, behandeld kunnen worden. Dit geldt echter nog voor een minderheid van de patiënten.

Tucatinib is een relatief nieuw medicijn dat ook doelgericht werkt en dus minder bijwerkingen geeft dan chemotherapie. Dit middel wordt al gebruikt om patiënten met uitgezaaide borstkanker te behandelen en geeft goede resultaten. Tijdens dit onderzoek willen we kijken of dit middel veilig is wanneer het
gecombineerd wordt met de bekende middelen trastuzumab en pertuzumab. Door de drie middelen te combineren én door patiënten te selecteren die een grote kans hebben op een goede reactie van de ziekte op doelgerichte therapie, verwachten we dat nog meer patiënten helemaal zonder chemotherapie behandeld kunnen worden. Aangezien we weten dat chemotherapie veel nadelige effecten op zowel de korte als lange termijn veroorzaakt, zou dit een enorme verbetering zijn in de behandeling van HER2-positieve borstkanker.

Doel
Het doel van dit onderzoek is uitzoeken hoe veilig het nieuwe middel tucatinib is wanneer het gecombineerd wordt met de bekende middelen trastuzumab en pertuzumab. Daarnaast wordt onderzocht of deze nieuwe combinatie de potentie heeft om patiënten met HER2-positieve borstkanker geheel zonder chemotherapie te behandelen.

Wordt er geloot?
Nee.

Voorwaarden

 • Patiënten hebben een HER2-positieve borsttumor met of zonder okselklier uitzaaiing(en) (stadium II of III) en komen in aanmerking voor neoadjuvante chemotherapie.
 • Patiënten hebben geen uitzaaiingen op afstand.
 • Patiënten zijn nog niet eerder behandeld voor deze borstkanker.
 • Patiënten hebben voldoende algemene lichamelijke conditie.
 • Patiënten zijn of worden tijdens het onderzoek niet zwanger.
 • Patiënten hebben geen contra-indicaties voor een MRI-scan.

Behandeling

Deelnemende patiënten starten met drie kuren bestaande uit drie doelgerichte geneesmiddelen: trastuzumab, pertuzumab en tucatinib. Een kuur duurt drie weken waarbij op de eerste dag trastuzumab en
pertuzumab via het infuus worden toegediend. Tucatinib is beschikbaar in tabletvorm en wordt dagelijks ingenomen tijdens de gehele kuur.
Tijdens behandeling in de TRAIN-4 studie wordt om de drie kuren een
MRI-scan van de borst gemaakt. Indien de tumor na de derde kuur voldoende is afgenomen, wordt de behandeling voortgezet voor nog eens zes kuren. Indien de tumor echter onvoldoende is afgenomen,
wordt gestopt met tucatinib en wordt chemotherapie aan de behandeling toegevoegd. Het schema bestaat dan uit paclitaxel, trastuzumab, carboplatin en pertuzumab (PTC-Ptz). PTC-Ptz kuren behoren tot de standaardbehandeling voor patiënten met HER2-positieve borstkanker.
Hierna worden deelnemende patiënten geopereerd. Na de operatie worden patiënten volgens de landelijke richtlijn behandeld, bijvoorbeeld met chemotherapie, bestraling en/of hormoontherapie. 

Bijwerkingen
Iedere behandeling kan bijwerkingen hebben. De belangrijkste bijwerkingen van trastuzumab en pertuzumab zijn buikpijn en/of diarree, grieperig gevoel, huiduitslag, kans op verminderde
hartspierfunctie en een loopneus.
De behandeling met tucatinib is (nog) geen standaardbehandeling in Nederland. De belangrijkste bijwerkingen zijn diarree, het ontstaan van aften of zweertjes in de mond, leverproblemen, huiduitslag en bloedneuzen.
De behandeling met PTC-Ptz kuren behoren tot de standaard behandeling voor patiënten met HER2-positieve borstkanker. Informatie hierover staat in de patiënteninformatie van de deze kuur.

Behandeling wordt gestopt als

 • Alle onderzoeken volgens het schema voorbij zijn en/of het einde van
  het hele onderzoek is bereikt.
 • De behandelend arts vindt dat het beter is om te stoppen.
 • De patiënt zelf besluit te stoppen.
 • De patiënt zwanger is geworden.

Extra belasting

 • Er wordt vaker bloed geprikt en patiënten moeten vaker voor controle naar het ziekenhuis komen (tijdens de eerste drie kuren een keer per week, daarna driewekelijks).
 • Ten opzichte van het standaard schema zal er twee keer extra een MRI-scan gemaakt worden.
 • Ten opzichte van het standaard schema zal er één keer extra een PET-scan gemaakt worden.

Deelnemende Ziekenhuizen
Antoni van Leeuwenhoek

Onderzoeksgegevens

Wetenschappelijke titel
Neoadjuvant trastuzumab, pertuzumab and tucatinib without chemotherapy in HER2-positive breast cancer: the TRAIN-4 study

Kankersoort
Borstkanker

Fase trial: Ib

Aantal patiënten: 30

Initiatiefnemers
Dr. Gabe S Sonke, Internist-oncoloog, Antoni van Leeuwenhoek

Coördinatoren
drs. Fleur Louis, arts-onderzoeker, Antoni van Leeuwenhoek

Goedkeuring
Het onderzoek naar deze nieuwe behandeling is getoetst door een erkende medisch-ethische toetsingscommissie. Deze heeft geoordeeld dat het verantwoord is om de medewerking van patiënten te vragen. Voor meer informatie zie CCMO

Vermelding in trialregister:

 • Register CCMO: NL81763.041.22
 • Trialregister Engels: NCT06162559

Meer informatie

Nederlandse titel
Doelgerichte therapie zonder chemotherapie bij HER2-positieve borstkanker: de TRAIN-4 studie.

Deze website maakt gebruik van cookies

Op onze website plaatsen we cookies om het gebruikersgemak van onze website te verbeteren. Deze cookies zijn essentieel voor een goede werking van onze website.

Functioneel
[2]
 • Microsoft Clarity
  Door plaatsing van deze cookies krijgen wij als organisatie geanonimiseerd informatie over het gebruik van website en waar de websitebezoekers vandaan komen.
 • Virtuele tours
  Door plaatsing van deze cookie gaan we misbruik van deze content tegen.

Voorkeuren aanpassen