Darmkanker: BP42675 studie

Een onderzoek naar RO7122290, in combinatie met cibisatamab en een voorbehandeling met obinutuzumab, bij proefpersonen met een specifieke vorm van eerder behandelde, uitgezaaide dikkedarmkanker.

Doel onderzoek
In dit onderzoek wordt een combinatie van onderzoeksmiddelen die bestaat uit RO7122290, cibisatamab en obinutuzumab onderzocht. Deze combinatie wordt ontwikkeld voor de mogelijke behandeling van een specifieke vorm van dikkedarmkanker, namelijk “colorectale kanker met hoge expressie van CEACAM5”.
Dit onderzoek is bedoeld om erachter te komen welke effecten, positief of negatief, RO7122290 heeft op patiënten met deze ziekte wanneer het samen wordt gebruikt met een ander onderzoeksmiddel met de naam cibisatamab, na voorbehandeling met obinutuzumab.

Wordt er geloot?
Nee, er wordt niet geloot. Aan welk deel van het onderzoek (deel I of II) de patiënt deelneemt hangt af van de fase waar het onderzoek zich in bevindt.

Voorwaarden
De voorwaarden voor deelname aan dit onderzoek zijn onder andere:

 • Patiënten met darmkanker (colorectaal adenocarcinoom) die uitzaaiingen hebben en bij wie lokale behandeling niet meer mogelijk is.
 • Patiënten moeten eerder behandeld zijn voor hun uitgezaaide darmkanker.
 • De darmkanker voldoet aan specifieke kenmerken: hoge CEAMCAM5 expressie en microsatelliet-stabiel.
 • Patiënten hebben voldoende algemene lichamelijke conditie.
 • Patiënten zijn of worden tijdens het onderzoek niet zwanger.
 • Patiënten zijn 18 jaar of ouder.

De onderzoeker beoordeelt aan de hand van de medische gegevens of patiënten daadwerkelijk voor dit onderzoek in aanmerking komen. Er zal onderzocht worden of de darmkanker hoge CEAMCAM5-expressie heeft. Hiervoor wordt tumormateriaal getest dat al eerder bij de patiënt is afgenomen. Wanneer dit niet beschikbaar is wordt er een nieuw biopt genomen. Patiënten met een hoge CEAMCAM5 expressie komen mogelijk in aanmerking voor deelname.

Behandeling

Onderzoeksdeel I
De eerste proefpersonen in onderzoeksdeel I (ten minste 3 proefpersonen) krijgen de laagste geplande dosis (35 mg) RO7122290 (elke week) in combinatie met cibisatamab (100 mg om de drie weken) na voorbehandeling met obinutuzumab. Als deze dosis veilig blijkt te zijn, kunnen de volgende proefpersonen een hogere dosis RO7122290 krijgen. Dit kan worden herhaald zolang ook de volgende dosis veilig en verdraagbaar is, maar alleen totdat een maximale dosis van 500 mg RO7122290 eenmaal per week is bereikt.
Proefpersonen die dezelfde dosis krijgen behoren tot dezelfde onderzoeksgroep. Zodra een dosis veilig wordt geacht, kunnen extra proefpersonen worden opgenomen, totdat er in totaal maximaal 12 proefpersonen in dezelfde onderzoeksgroep zitten.
Aan het begin van deel I wordt RO7122290 elke week en cibisatamab om de drie weken aan alle proefpersonen gegeven. Later in het onderzoek kan Roche besluiten om te veranderen wanneer RO7122290 zal worden gegeven, zodat dit één week, twee weken of drie weken na de eerste dosis cibisatamab kan beginnen. Het is ook mogelijk dat RO7122290 om de drie weken zal worden gegeven. De eerste dosis of alle doses van cibisatamab kan/kunnen ook worden verlaagd.

Onderzoeksdeel II
De eerste proefpersonen in onderzoeksdeel II krijgen een dosis RO7122290 die in deel I al wekelijks is gegeven en die veilig is gebleken. RO7122290 zal om de drie weken in combinatie met cibisatamab worden gegeven na voorbehandeling met obinutuzumab. Als deze dosis veilig blijkt te zijn, kunnen de volgende proefpersonen een hogere dosis RO7122290 krijgen. Dit kan worden herhaald zolang de volgende dosis ook veilig en verdraagbaar is, maar alleen totdat een maximale dosis van 1500 mg RO7122290 om de drie weken wordt bereikt.
Aan het begin van deel II worden RO7122290 en cibisatamab om de drie weken aan alle proefpersonen gegeven. Later in het onderzoek kan Roche besluiten om te veranderen wanneer RO7122290 zal worden gegeven, zodat dit drie weken na de eerste dosis cibisatamab zou kunnen beginnen. De eerste dosis of alle doses van cibisatamab kan/kunnen ook worden verlaagd. Zowel de proefpersoon als de onderzoeker weten welke dosis en welk behandelingsschema de
proefpersoon krijgt.
In beide onderzoeksdelen kan mogelijk Tocilizumab aan de proefpersoon worden gegeven als deze tijdens de toediening van RO7122290 en cibisatamab last krijgt van een reactie met de naam cytokinenvrijgavesyndroom (CRS).

De behandeling wordt gestopt als

 • Alle onderzoeken volgens het schema voorbij zijn.
 • De proefpersoon is zwanger geworden.
 • De proefpersoon heeft een behandeling nodig die bij het onderzoek niet is toegestaan.
 • De proefpersoon wil zelf stoppen met het onderzoek.
 • De onderzoeker vindt het beter om te stoppen. Bijvoorbeeld als dit veiliger is voor de proefpersoon. Of als de proefpersoon de instructies of procedures van het onderzoek niet goed opvolgt of kan opvolgen. De onderzoeker zal hem/haar nog wel uitnodigen voor een nacontrole.
 • Een van de volgende instanties besluit dat het onderzoek moet stoppen:
  • F. Hoffman-La Roche Ltd.
  • de overheid,
  • de medisch-ethische commissie die het onderzoek beoordeelt.

Bijwerkingen
Iedere behandeling kan bijwerkingen hebben. Mogelijke bijwerkingen van het onderzoek naar deze
nieuwe behandeling zijn:

RO712290:

 • Reacties in verband met de infusie (infusiegerelateerde reacties (IRR))
 • Cytokinevrijgavesyndroom (CRS)

Obinituzumab:

 • Afname van het aantal neutrofielen, een type bloedcellen dat infecties bestrijdt
 • Afname van het aantal rode bloedcellen (bloedarmoede)
 • Moeizame ontlasting
 • Lichamelijke zwakte, gebrek aan energie
 • Pijn in gewrichten), rugpijn
 • Moeite met in slaap vallen (slapeloosheid)
 • Kaalheid
 • Gordelroos

Tocilizumab:

 • Reactie op de injectieplaats
 • Infectie van de bovenste luchtwegen met typische symptomen, zoals hoesten, verstopte neus, loopneus, keelpijn en hoofdpijn.
 • Longontsteking
 • Gordelroos
 • Koortslip blaasjes
 • Huidinfectie soms met koorts en koude rillingen
 • Huiduitslag en jeuk, netelroos
 • Allergische reacties (overgevoeligheidsreacties)
 • Ooginfectie
 • Hoge concentraties vet in het bloed

Extra belasting voor patiënt

 • Voorafgaand aan de studie worden meerdere onderzoeken verricht om te bepalen of deelname mogelijk is. Er wordt o.a. lichamelijk onderzoek gedaan, bloed- en urineonderzoek verricht. Ook wordt een CT- of MRI-scan en een hartfilmpje gemaakt. Mogelijk wordt er ook een biopt afgenomen.
 • De proefpersoon krijgt een 1- of 2-daagse voorbehandeling met obinitizumab.
 • Voor de onderzoeksbehandeling moet de proefpersoon wekelijks of 3-wekelijks naar het ziekenhuis komen om de behandeling met RO712290 en cibisatamab te krijgen.
 • Na de eerste toediening van de onderzoeksmedicatie blijft de proefpersoon in het ziekenhuis overnachten.
 • Tussen de behandelingen door moet de proefpersoon meerdere keren naar het ziekenhuis komen voor bloedafnames.
 • Tijdens de behandelperiode worden er verschillende onderzoeken bij de proefpersoon uitgevoerd.
Deelnemende ziekenhuizen
Antoni van Leeuwenhoek

Onderzoeksgegevens

Wetenschappelijke titel
An open-label, multicenter, phase ib study to evaluate safety, pharmacokinetics, pharmacodynamics, and preliminary anti-tumor activity of ro7122290, a fibroblast activation protein-a (fap) targeted 4-1bb ligand (cd137l), in combination with cibisatamab with obinutuzumab pre-treatment, in participants with previously treated, metastatic, microsatellitestable colorectal adenocarcinoma with high ceacam5 expression    

Kankersoort
Darmkanker

Fase trial: Ib      

Maximaal aantal patiënten: 100       

Initiatiefnemer:
F. Hoffman-La Roche Ltd.
Coördinatoren vanuit het AVL
Marloes van Dongen, internist-oncoloog en klinisch farmacoloog in het Antoni van Leeuwenhoek
Goedkeuring
Het onderzoek naar deze nieuwe behandeling is getoetst door een erkende medisch-ethische toetsingscommissie. Deze heeft geoordeeld dat het verantwoord is om de medewerking van patiënten te vragen. Voor meer informatie zie CCMO

Vermelding in trialregister:

 • Register CCMO: NL75910.031.20
Deze website maakt gebruik van cookies

Op onze website plaatsen we cookies om het gebruikersgemak van onze website te verbeteren. Deze cookies zijn essentieel voor een goede werking van onze website.

Functioneel
[2]
 • Microsoft Clarity
  Door plaatsing van deze cookies krijgen wij als organisatie geanonimiseerd informatie over het gebruik van website en waar de websitebezoekers vandaan komen.
 • Virtuele tours
  Door plaatsing van deze cookie gaan we misbruik van deze content tegen.

Voorkeuren aanpassen