Endeldarmkanker: OPAXX studie

In de OPAXX studie wordt onderzocht hoe alsnog een orgaansparende behandeling kan worden ingezet, als er na standaard voorbehandeling met (chemo)radiotherapie een kleine tumorrest aanwezig blijft. Er zal worden geloot tussen:
1) direct een aanvullende inwendige bestraling (contacttherapie) na de eerste evaluatie MRI,
2) na extra wachttijd van enkele weken een plaatselijke TAMIS-operatie indien er nog steeds een kleine resttumor overblijft
Er zullen meerdere ziekenhuizen uit het hele land mee gaan doen aan deze studie, dus een deel van de zorg kan vaak dicht bij huis gegeven worden.