Endeldarmkanker: STAR-TREC studie

Patiënten met een vroegere vorm van endeldarmkanker hebben volgens de standaard behandeling geen bestraling nodig, maar alleen de TME operatie. In de STAR-TREC studie wordt onderzocht of bij deze patiënten de operatie voorkomen kan worden door wel te bestralen en hiermee een complete respons te bereiken. Er wordt geloot tussen twee verschillende bestralingsschema’s, deels in combinatie met chemotherapie tabletten, om te kunnen bepalen welk schema de beste kansen op een orgaansparende behandeling en kwaliteit van leven geeft.

Er zullen meerdere ziekenhuizen uit het hele land mee gaan doen aan deze studie, dus een deel van de zorg kan vaak dicht bij huis gegeven worden.