Endeldarmkanker: TARZAN studie

In de TARZAN studie wordt onderzocht of de kans op een orgaansparende behandeling toeneemt als er na de standaard korte serie bestraling, een combinatie van immuuntherapie en ‘eiwit-therapie’ wordt gegeven. Uit verschillende studies met andere tumorsoorten blijkt dat het geven van immuuntherapie in een vroeger stadium van de ziekte meer kans op aanslaan heeft. Daarom wordt in de TARZAN-studie gekeken of het toevoegen van immuuntherapie aan de behandeling met radiotherapie toegevoegde waarde heeft.