Jongvolwassen met kanker (AYA): COMPRAYA studie

Landelijke studie naar vóórkomen, risicofactoren en medische en psychosociale gevolgen van kanker bij adolescenten en jongvolwassenen: De COMPRAYA studie. Prevalentie, risicofactoren en mechanismes van verminderde medische en psychosociale gezondheidsuitkomsten onder adolescenten en jongvolwassenen met kanker (AYA’s).

Doel onderzoek
Het doel van deze studie is inzicht krijgen in de prevalentie, risicofactoren en mechanismen van verminderde gezondheidsuitkomsten (medische en psychosociale, korte en lange termijn effecten, als ook de late effecten) over tijd bij AYA-kankerpatiënten. Dit inzicht helpt om leeftijdsspecifieke programma’s en richtlijnen te ontwikkelen gericht op preventie, optimale behandeling en ondersteunende zorg.

Duur van de studie
4,5 jaar (inclusie periode), 10 jaar follow up

Wordt er geloot?
Nee. Bij dit onderzoek speelt loting geen rol.

Voorwaarden
De voorwaarden voor deelname aan dit onderzoek zijn onder andere:

  • Alle AYA’s gediagnosticeerd met kanker voor de eerste keer tussen 18-39 jaar, minder dan 3 maanden geleden, in 1 van de deelnemende centra

De arts beoordeelt aan de hand van de medische gegevens of patiënten daadwerkelijk voor dit onderzoek in aanmerking komen.

Behandeling

Op individueel niveau wordt patiënten die deelnemen gevraagd om jaarlijks een vragenlijst in te vullen. Er worden haar, bloed en ontlasting op drie tijdstippen afgenomen, te weten 3 maanden, 2 en 5 jaar na diagnose. Tevens worden, indien de patiënt toestemming geeft, medische gegevens uit het elektronisch patiëntendossier, de Nederlandse kankerregistratie en andere gezondheids-gerelateerde registraties verzameld. Ook zal gebruik worden gemaakt van het bij PALGA bekende tumorweefsel en zullen vitale parameters van patiënt gemeten worden.

Bijwerkingen
Het verzamelen van bloed, haar en ontlasting is minimaal invasief en de risico’s hiervan

Extra belasting voor patiënt
Deelnemende patiënten vullen bij start van de studie en daarna jaarlijks een vragenlijst in, bloed-, ontlasting- en haarafname op 3 maanden, 2 en 5 jaar na diagnose en er zullen vitale parameters van patiënt gemeten worden.

Deelnemende ziekenhuizen
Antoni van Leeuwenhoek (AVL)/NKI
Leids Universitair Medisch Centrum
Radboud Universitair Medisch Centrum
Maastricht Universitair Medisch Centrum
Universitair Medisch Centrum Groningen
Amsterdam UMC, locatie AMC
Amsterdam UMC, locatie VUMC
Erasmus Medisch Centrum
Universitair Medisch Centrum Utrecht

Onderzoeksgegevens

Wetenschappelijke titel: COMPRehensive assessment of prevalence, risk factors and mechanisms of impaired medical and psychosocial health outcomes among Adolescents and Young Adults with cancer: the prospective observational COMPRAYA cohort study

Kankersoort: Alle kankersoorten

Status (datum): Open

Aantal patiënten: 4000

Initiatiefnemers:
Prof Dr. Winette van der Graaf en Dr. Olga Husson

Coördinatoren
Dr. Renske Fles

Goedkeuring
Het onderzoek naar deze nieuwe behandeling is getoetst door een erkende medisch-ethische toetsingscommissie. Deze heeft geoordeeld dat het verantwoord is om de medewerking van patiënten te vragen. Voor meer informatie zie: CCMO 

Vermelding in trialregister:

Meer informatie

Nederlandse titel: De landelijke, prospectieve COMPRAYA cohort studie

Deze website maakt gebruik van cookies

Op onze website plaatsen we cookies om het gebruikersgemak van onze website te verbeteren. Deze cookies zijn essentieel voor een goede werking van onze website.

Functioneel
[2]
  • Microsoft Clarity
    Door plaatsing van deze cookies krijgen wij als organisatie geanonimiseerd informatie over het gebruik van website en waar de websitebezoekers vandaan komen.
  • Virtuele tours
    Door plaatsing van deze cookie gaan we misbruik van deze content tegen.

Voorkeuren aanpassen