Longkanker (niet-kleincellig): Afacet studie

Onderzoek naar een nieuwe behandeling voor patiënten met teruggekeerde niet-kleincellige longkanker. Onderzocht wordt hoe effectief en veilig een behandeling met de geneesmiddelen afatinib en cetuximab is bij patiënten met de specifieke EGFR exon 20 mutatie.

Doel onderzoek
Deze studie onderzoekt welk effect een behandeling heeft met de combinatie van de geneesmiddelen afatinib en cetuximab bij patiënten met de specifieke EGFR exon 20 mutatie, waarbij de kanker is teruggekeerd na eerdere behandeling. Ook wordt de veiligheid bepaald en wordt nagegaan hoe ernstig de bijwerkingen zijn van de behandeling.

Toelichting:
Bij longkanker heeft een bepaald stuk van het DNA, het EGFR gen, soms een verandering ondergaan. Hierdoor kan de tumor sneller gaan groeien en uitzaaien. Deze verandering in het DNA kan tumorcellen ook gevoelig maken voor bepaalde medicijnen. Eerder onderzoek heeft aangetoond dat bij patiënten met een EGFR mutatie, een behandeling met bepaalde medicijnen (tyrosinekinaseremmers-TKIs) de groei van kankercellen afremt. TKIs zijn de nieuwe standaardbehandeling geworden bij uitgezaaide longkanker en specifieke genetische veranderingen zoals EGFR. Echter tumoren met een bepaalde EGFR mutatie, de EGFR exon 20 mutatie, zijn over het algemeen niet gevoelig voor een behandeling met deze medicijnen. Eerder onderzoek heeft aangetoond dat als cetuximab) wordt toegevoegd aan een behandeling met afatinib (TKI), dit wel effectief kan zijn bij patiënten met een EGFR exon 20 mutatie.

Wordt er geloot?
Nee. Bij dit onderzoek speelt loting geen rol.

Voorwaarden
De voorwaarden voor deelname aan dit onderzoek zijn onder andere:

 • Patiënten met teruggekeerde niet-kleincellige longkanker (stadium 4).
 • Patiënten hebben de specifieke EGFR exon 20 mutatie.
 • Patiënten hebben een levensverwachting van minimaal 3 maanden.
 • Patiënten zijn 18 jaar of ouder
 • Patiënten gebruiken tijdens het onderzoek doeltreffende anticonceptie om zwangerschap te voorkomen.

De arts beoordeelt aan de hand van de medische gegevens of patiënten daadwerkelijk voor dit onderzoek in aanmerking komen.

Behandeling

 • Vóór de start van het onderzoek moet er tumorweefsel aanwezig zijn van na de laatste behandeling. Dit kan betekenen dat er een nieuw biopt moet worden genomen.
 • Screening: met verschillende onderzoeken wordt bepaald of patiënt in aanmerking komt voor deelname. Dit zijn: lichamelijk onderzoek, bloedonderzoek, CT scan van het lichaam en MRI scan van het hoofd. Bij vrouwen in de vruchtbare leeftijd wordt een zwangerschapstest gedaan.
 • Patiënten nemen dagelijks op hetzelfde tijdstip afatinib tabletten in.
 • Cetuximab wordt één keer in de twee weken gegeven via het infuus. Dit vind plaats in het ziekenhuis en duurt ongeveer 2 uur. Er vinden dan ook verschillende onderzoeken plaats waaronder lichamelijk onderzoek en bloedafname.
 • Eén keer per zes weken vindt er een CT scan van het lichaam en een MRI scan van het hoofd plaats.
 • Na afloop van het onderzoek vinden één of meer controlebezoeken in het ziekenhuis plaats.

De behandeling wordt gestopt als

 • De patiënt niet op de behandeling reageert.
 • De behandelend arts vindt dat de nadelige gevolgen van bijwerkingen voor de patiënt groter zijn dan de mogelijke voordelen.
 • De patiënt zelf besluit te stoppen.

Bijwerkingen
Iedere behandeling kan bijwerkingen hebben. De meest voorkomende bijwerkingen van het onderzoek naar deze nieuwe behandeling zijn:

Afatinib:

 • Diarree
 • Huiduitslag
 • Mondzweren en -ontstekingen
 • Nagelinfecties
 • Verminderde eetlust
 • Neusbloeding
 • Misselijkheid en braken
 • Huidkloven
 • Jeuk en droge huid

Cetuximab:

 • (Ernstige) reactie na toediening via infuus zoals koorts, rillingen, duizeligheid, kortademigheid, galbulten, lage bloeddruk, bewustzijnsverlies, shock. In sommige gevallen met dodelijke afloop.
 • Huidreacties (waarvan 15% ernstig): acneachtige huiduitslag, jeuk, droge huid, schilfering
 • Nagelaandoening
 • Huidinfecties, soms leidend tot bloedvergiftiging
 • Ontsteking van het mondslijmvlies
 • Verlaagd magnesiumgehalte in het bloed
 • Verhoging van leverwaarden waargenomen in bloedonderzoek

Combinatie Afatinib en Cetuximab:

 • Huiduitslag
 • Diarree
 • Nagelaandoening
 • Ontsteking van het mondslijmvlies
 • Vermoeidheid
 • Misselijkheid
 • Kortademigheid en ontsteking van de longen

Extra belasting voor patiënt

 • De extra tijd die het kost om de afspraken na te komen.
 • Mogelijke ongemakken van de metingen en bloedafnames tijdens het onderzoek.
 • Mogelijke bijwerkingen en/of nadelige gevolgen van de medicijnen.

Deelnemende ziekenhuizen
Onderstaande ziekenhuizen nemen deel aan het onderzoek. Het kan zijn dat uw ziekenhuis niet genoemd wordt, maar wel aan het onderzoek deelneemt. Informeer hiernaar bij uw arts.

 • Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis (AVL) / NKI
 • Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)
 • VU medisch centrum
 • Maastricht UMC+
 • Erasmus MC Rotterdam

Onderzoeksgegevens

Wetenschappelijke titel
Phase II single arm study of afatinib in combination with cetuximab in EGFR exon 20 insertion positive non-small-cell lung cancer.

Kankersoort
niet-kleincellige longkanker

Fase trial: II

Status (datum)
Open (01-01-2019)

Aantal patiënten: 37

Initiatiefnemers
A.J. de Langen, MD, PhD, longarts NKI-AvL Amsterdam

Coördinatoren
A.J. de Langen, MD, PhD, longarts NKI-AvL Amsterdam

Goedkeuring
Het onderzoek naar deze nieuwe behandeling is getoetst door een erkende medisch-ethische toetsingscommissie. Deze heeft geoordeeld dat het verantwoord is om de medewerking van patiënten te vragen. Voor meer informatie zie: CCMO

Vermelding in trialregister:

 • Register CCMO: NL65808.031.18
 • Trialregister (Engels): NCT03727724

Meer informatie

Nederlandse titel
Fase II studie over behandeling met afatinib in combinatie met cetuximab voor patienten met niet-kleincellig longkanker en een EGFR exon 20 mutatie.

Deze website maakt gebruik van cookies

Op onze website plaatsen we cookies om het gebruikersgemak van onze website te verbeteren. Deze cookies zijn essentieel voor een goede werking van onze website.

Functioneel
[2]
 • Microsoft Clarity
  Door plaatsing van deze cookies krijgen wij als organisatie geanonimiseerd informatie over het gebruik van website en waar de websitebezoekers vandaan komen.
 • Virtuele tours
  Door plaatsing van deze cookie gaan we misbruik van deze content tegen.

Voorkeuren aanpassen