Longkanker (niet-kleincellig): DS8201-A-U204 studie

Onderzoek naar het nieuwe medicijn trastuzumab deruxtecan voor patiënten met niet-kleincellige longkanker met veel HER2-receptoren of met een HER2-mutatie*.

*Toelichting HER2-mutatie:
HER2 staat voor Humane Epidermale groeifactor Receptor 2. Een HER2-eiwit zit op de buitenkant van een cel en zorgt voor het doorgeven van een signaal van buiten naar binnen om een cel te laten delen. Soms werkt het HER2-gen niet goed en is het overactief. Dat betekent dat er continu signalen worden doorgegeven van buiten naar binnen. Hierdoor gaat de cel ongeremd delen, waardoor er kanker ontstaat. De overactiviteit kan komen door een verandering in het DNA: een mutatie.

Doel onderzoek
Deze studie onderzoekt hoe veilig en werkzaam het nieuwe geneesmiddel trastuzumab deruxtecan is voor de behandeling van niet-kleincellige longkanker met een HER2-mutatie of een teveel aan HER2receptoren (ook wel HER2 overexpressie genoemd).
Trastuzumab deruxtecan bestaat uit twee delen: het is een geneesmiddel (deruxtecan) en een antilichaam (soort eiwit) (trastuzumab). Het antilichaam bindt zich aan de kankercellen en levert het geneesmiddel af in de kankercel.

Wordt er geloot?
Nee. Bij dit onderzoek speelt loting geen rol.

Voorwaarden
De voorwaarden voor deelname aan dit onderzoek zijn onder andere:

 • Patiënten met niet-kleincellige longkanker met HER2 overexpressie of HER2-mutatie.
 • Patiënten zijn niet meer te opereren en/of de kanker is uitgezaaid.
 • Er is (eerder verkregen) tumorweefsel beschikbaar voor een HER2 test.
 • Patiënten zijn bereid een stukje tumorweefsel (biopt) af te staan.
 • Patiënten zijn 18 jaar of ouder.
 • Patiënten met voldoende algemene lichamelijke conditie.
 • Patiënten zijn of worden tijdens het onderzoek niet zwanger. Mannelijke patiënten mogen hun partner niet zwanger maken.

De arts beoordeelt aan de hand van de medische gegevens of patiënten daadwerkelijk voor dit onderzoek in aanmerking komen.

Behandeling

 • Geschiktheidsonderzoek: om te bepalen of de patiënt kan deelnemen aan deze studie. De volgende onderzoeken vinden plaats:
  • Lichamelijk onderzoek, oogonderzoek, hartfilmpjes (ECG’s), CT- of MRI-scans, bloed- en urineonderzoek en afname nieuw stukje tumorweefsel (biopt)
 • Patiënten worden ingedeeld in 2 groepen:
  • Groep 1 zijn patiënten met HER2 overexpressie. - Let op groep is wisselend geopend voor deelname.
  • Groep 2 zijn patiënten met een HER2-mutatie.
 • De behandeling in beide groepen is hetzelfde.
 • Het medicijn trastuzumab deruxtecan wordt 1 keer per 3 weken via een infuus toegediend.
 • Follow-up (controle-fase): 40 dagen na de laatste toediening van trastuzumab deruxtecan komt de patiënt voor een controlebezoek naar het ziekenhuis. Er vinden dan diverse metingen en onderzoeken plaats. De patiënt blijft na dit bezoek onder controle en elke 3 maanden wordt gekeken hoe het gaat met de patiënt. Hetzij in het dossier, hetzij door middel van bijvoorbeeld een telefoontje.

De behandeling wordt gestopt als

 • De behandeling niet meer werkt.
 • De behandelend arts vindt dat de nadelige gevolgen van bijwerkingen voor de patiënt groter zijn dan de mogelijke voordelen.
 • De patiënt zelf besluit te stoppen.

Bijwerkingen
Zeer vaak voorkomende bijwerkingen van trastuzumab deruxtecan zijn:

 • Misselijkheid en braken
 • Vermoeidheid
 • Haaruitval
 • Verstopping van de darmen
 • Minder eetlust
 • Bloedarmoede
 • Afname witte bloedcellen
 • Afname aantal bloedplaatjes
 • Diarree
 • Hoesten en benauwdheid
 • Maag-/Buikpijn, opgeblazen gevoel
 • Hoofdpijn
 • Pijnlijke mond
 • Verminderde leverfunctie
 • Ernstige neusbloedingen
 • Zich zwak voelen
 • Laag kaliumgehalte in het bloed
 • Droge ogen
 • Infecties bovenste luchtwegen
 • Duizeligheid

Extra belasting voor patiënt

 • Mogelijke bijwerkingen van het medicijn
 • Patiënt is extra tijd kwijt
 • Extra of langere ziekenhuisbezoeken
 • Extra testen en onderzoeken, die voor ongemak kunnen zorgen

Deelnemende ziekenhuizen
Onderstaande ziekenhuizen nemen deel aan het onderzoek. Het kan zijn dat uw ziekenhuis niet genoemd wordt, maar wel aan het onderzoek deelneemt. Informeer hiernaar bij uw arts.

 • Antoni van Leeuwenhoek (AVL) / NKI

Onderzoeksgegevens

Wetenschappelijke titel
A phase 2, multicenter, open-label, 2-cohort study of trastuzumab deruxtecan (DS-8201a), an anti-HER2 antibody drug conjugate (ADC), for HER2-over-expressing or -mutated, unresectable and/or metastatic nonsmall cell lung cancer (NSCLC).

Kankersoort
Niet-kleincellige longkanker

Fase trial: II

Maximaal aantal patiënten: 130 (in Nederland 10)

Initiatiefnemers
Daiichi Sankyo

Coördinatoren
Prof. Dr. E. F. Smit, NKI

Goedkeuring
Het onderzoek naar deze nieuwe behandeling is getoetst door een erkende medisch-ethische toetsingscommissie. Deze heeft geoordeeld dat het verantwoord is om de medewerking van patiënten te vragen. Voor meer informatie zie: CCMO.

Vermelding in trialregister: 

 • Register CCMO: NL65483.031.18
 • Trialregister (Engels): NCT03505710

Nederlandse titel
Een multicentrisch, open-label fase 2-onderzoek met 2 cohorten naar trastuzumab deruxtecan (DS8201a), een anti-HER2 antilichaam geneesmiddelconjugaat (ADC), voor overexpressie van HER2 of HER2-gemuteerde, niet resecteerbare en/of metastatische niet-kleincellige longkanker (NSCLC).