Longkanker (niet-kleincellig): MS200095-0031 studie

Onderzoek naar een nieuwe behandeling met het medicijn tepotinib voor patiënten met gevorderde en/of uitgezaaide niet-kleincellige longkanker met een MET-gen mutatie en een EGFR-gen mutatie.

*Toelichting EGFR-mutatie:
Dit is een verandering in een bepaald gen, om precies te zijn een mutatie in het EGFR-gen. Deze mutatie kan abnormale en ongecontroleerde groei in de tumor veroorzaken.

Doel onderzoek
Deze studie onderzoekt of het nieuwe geneesmiddel tepotinib in combinatie met het medicijn osimertinib veilig is en goed door het lichaam kan worden verdragen en of het de groei en verspreiding van longkanker kan stoppen.
Tepotinib is nieuw, experimenteel (nog niet goedgekeurd) medicijn. Osimertininb is een medicijn dat wel al is goedgekeurd voor longkanker.
Patiënten met niet-kleincellige longkanker met een mutatie van het EGFR-gen worden behandeld met een medicijn om de werking van EGFR te blokkeren (zogenaamde EGFR-remmer). Osimertinib is een EGFR-remmer. Hierbij bestaat de kans dat de kanker toch weer gaat groeien. De EGFR-remmer werkt dan niet meer goed. Een reden hiervoor kan zijn dat er ook een andere mutatie is gevonden in de zogenaamde MET-gen. Het medicijn tepotinib wordt ontwikkeld om de werking van het MET-gen te blokkeren. In dit onderzoek wordt dus een EGFR-remmer (osimertinib) gecombineerd met een MET-remmer (tepotinib) om te kijken of de groei en verspreiding van de kanker gestopt kan worden.

Wordt er geloot?
Ja. Deelnemende patiënten worden door loting verdeeld in verschillende groepen. Alle groepen worden met elkaar vergeleken. Patiënten weten vooraf niet in welke groep ze terechtkomen.

Voorwaarden
De voorwaarden voor deelname aan dit onderzoek zijn onder andere:

 • Patiënten met gevorderde en/of uitgezaaide niet-kleincellige longkanker met een EGFR en een MET-mutatie in de genen.
 • Patiënten zijn eerder behandeld met osimertinib maar de kanker is weer gaan groeien
 • Er is een stukje tumorweefsel (biopt) beschikbaar of opnieuw afgenomen bij de patiënt.
 • Patiënten zijn 18 jaar of ouder.
 • Patiënten met voldoende algemene lichamelijke conditie.
 • Patiënten zijn of worden tijdens het onderzoek niet zwanger. Mannelijke patiënten mogen hun partner niet zwanger maken tijdens en een paar maanden na het onderzoek.

De arts beoordeelt aan de hand van de medische gegevens of patiënten daadwerkelijk voor dit onderzoek in aanmerking komen.

Behandeling

 • Geschiktheidsonderzoek om te bepalen of de patiënt kan deelnemen aan deze studie. Er worden onder andere de volgende testen gedaan:
  • Lichamelijk onderzoek
  • Hartfilmpje (ECG)
  • Bloed- en urineonderzoek
  • CT-of MRI-scan
 • Behandelfase:
  • Groep 1 krijgt dagelijks de combinatie tepotinib en osimertinib
  • Groep 2 krijgt alleen dagelijks tepotini
   Dit in periodes van 21 dagen.
  • De eerste deelnemers (6) aan het onderzoek komen in de zogenaamde ‘veiligheidsinloopgroep’. Deze groept komt vaker (voor controles) naar het ziekenhuis dan patiënten die later aan het onderzoek beginnen. Ziekenhuisbezoeken zijn gepland op dag 1,2,8,15 en 16 van een behandelcyclus van 3 weken. De groep die later start komt op dag 1 van de cyclus naar het ziekenhuis. Patiënten nemen dagelijks de tabletten tepotinib en osimertinib in.
  • Voor de hoofdbehandeling worden de deelnemende patiënten door loting verdeeld in 2 groepen. Deze groepen worden met elkaar vergeleken. Patiënten weten tijdens het onderzoek niet in welke groep ze terechtkomen.
  • Vervolgperiode: ongeveer 30 dagen na de laatste inname van medicijnen, wordt een bezoek ingepland om de gezondheid te controleren. Daarna is er elke 3 maanden (telefonisch) contact over hoe het gaat met de patiënt.

De behandeling wordt gestopt als

 • De behandelend arts vindt dat de nadelige gevolgen van bijwerkingen voor de patiënt groter zijn dan de mogelijke voordelen.
 • De patiënt zelf besluit te stoppen.
 • De tumor blijft groeien ondanks de medicijnen.

Bijwerkingen
Iedere behandeling kan bijwerkingen hebben. De meest voorkomende bijwerkingen van tepotinib zijn:

 • Verhoogd bloedcreatininegehalte (een klinische laboratoriumparameter die duidt op mogelijke nierziekte of -schade)
 • Verstopping
 • Minder eetlust
 • Diarree
 • Kortademigheid (moeite met ademhalen)
 • Zwelling door het vasthouden van vocht (oedeem)
 • Vermoeidheid
 • Laag gehalte van albumine in het bloed wat kan leiden tot zwelling, spierzwakte en krampen
 • Misselijkheid

Vaak voorkomende bijwerkingen van osimertinib zijn:

 • Diarree
 • Misselijkheid
 • Huiduitslag
 • Droge huid
 • Jeuk
 • Problemen met de ogen
 • Verandering in de nagels
 • Mondzweren
 • Obstipatie
 • Vermoeidheid
 • Minder eetlust
 • Hoesten
 • Rugpijn
 • Hoofdpijn
 • Bloedarmoede
 • Verminderd aantal van diverse typen witte bloedcellen
 • Verminderd aantal bloedplaatjes
 • Hoge magnesiumgehaltes in het bloed
 • Lage natriumgehaltes in het bloed

Extra belasting voor patiënt

 • Mogelijke bijwerkingen van de medicijnen
 • Mogelijk nadelige effecten of ongemak van de (extra) metingen
 • De patiënt is extra tijd kwijt

Deelnemende ziekenhuizen
Onderstaande ziekenhuizen nemen deel aan het onderzoek. Het kan zijn dat uw ziekenhuis niet genoemd wordt, maar wel aan het onderzoek deelneemt. Informeer hiernaar bij uw arts.

 • Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis, Amsterdam
  • UMCG, Groningen

Onderzoeksgegevens

Wetenschappelijke titel
A Phase II, Two-arm Study to Investigate Tepotinib Combined With Osimertinib in MET Amplified, Advanced or Metastatic Non-small Cell Lung Cancer (NSCLC) Harboring Activating EGFR Mutations and Having Acquired Resistance to Prior Osimertinib Therapy (INSIGHT 2 Study)

Kankersoort
Niet-kleincellige longkanker

Fase trial: II

Status (datum)
Open sinds september 2019

Aantal patiënten:
122 (waarvan in Nederland 3)

Initiatiefnemers:
Merck Healthcare KGaA

Coördinatoren
Professor Yi-Long Wu, MD Guangdong Lung Cancer Institute, Guangdong General Hospital &
Guangdong Academy of Medical Sciences Guangzhou, China

Goedkeuring
Het onderzoek naar deze nieuwe behandeling is getoetst door een erkende medisch-ethische toetsingscommissie. Deze heeft geoordeeld dat het verantwoord is om de medewerking van patiënten te vragen. Voor meer informatie zie: CCMO

Vermelding in trialregister:

Deze website maakt gebruik van cookies

Op onze website plaatsen we cookies om het gebruikersgemak van onze website te verbeteren. Deze cookies zijn essentieel voor een goede werking van onze website.

Functioneel
[2]
 • Microsoft Clarity
  Door plaatsing van deze cookies krijgen wij als organisatie geanonimiseerd informatie over het gebruik van website en waar de websitebezoekers vandaan komen.
 • Virtuele tours
  Door plaatsing van deze cookie gaan we misbruik van deze content tegen.

Voorkeuren aanpassen