Maagkanker: DESTINY-Gastric03 studie

Onderzoek naar een nieuwe behandeling voor patiënten met gevorderde of uitgezaaide niet-operabele HER2-positieve maagkanker of kanker van de slokdarm-maag overgang.

Doel onderzoek
Het doel van dit onderzoek is uitzoeken hoe veilig en werkzaam het nieuwe middel trastuzumab deruxtecan is voor de behandeling van maagkanker of kanker van de slokdarm-maag overgang als het wordt gegeven alleen of in combinatie met immunotherapie of chemotherapie.
Het onderzoek is een fase 1b/2 onderzoek. Bij fase 1b onderzoek wordt bij een kleine groep patiënten nagegaan hoe zij een behandeling verdragen. Het doel van fase 2 onderzoek is na te gaan of een nieuwe behandeling of een nieuwe combinatie van behandelingen ook echt werkt tegen de ziekte.

Wordt er geloot?
Onderzoeksgroep 1: Nee. Bij dit onderzoek speelt loting geen rol.
Onderzoeksgroep 2: Ja. Deelnemende patiënten worden door loting verdeeld in verschillende groepen. Patiënten weten vooraf niet in welke groep ze terechtkomen.

Voorwaarden
De voorwaarden voor deelname aan dit onderzoek zijn onder andere:

 • Patiënten met lokaal gevorderd, niet-operabele of gemetastaseerde HER2-positieve maagkanker of kanker van de slokdarm-maag overgang
 • Onderzoeksgroep 1 – patiënten die al een behandeling hebben gehad voor niet-operabele en/of uitgezaaide maagkanker of kanker van de slokdarm-maag overgang.
 • Onderzoeksgroep 2 – patiënten die nog geen eerdere behandeling hebben gehad voor de uitgezaaide ziekte.
 • Patiënten zijn 18 jaar of ouder.
 • Patiënten hebben een voldoende algemene lichamelijke conditie.
 • Patiënten zijn of worden tijdens het onderzoek niet zwanger.

Behandeling

Onderzoeksgroep 1
Deelnemende patiënten worden door toewijzing aan een van de 5 volgende behandelarmen toegewezen:
Behandelarm 1A: Trastuzumab deruxtecan + chemotherapie (5-fluorouracil (5-FU)) Behandelarm 1B: Trastuzumab deruxtecan + chemotherapie (capecitabine) Behandelarm 1C: Trastuzumab deruxtecan + immunotherapie (durvalumab)
Behandelarm 1Da: Trastuzumab deruxtecan + chemotherapie (5-FU + oxaliplatine)
Behandelarm 1Db: Trastuzumab deruxtecan + chemotherapie (capecitabine + oxaliplatine)
Behandelarm 1Ea: Trastuzumab deruxtecan + chemotherapie (5-FU) + immunotherapie (durvalumab)
Behandelarm 1Eb: Trastuzumab deruxtecan + chemotherapie (capecitabine) + immunotherapie (durvalumab)

Onderzoeksgroep 2
Deelnemende patiënten worden door loting verdeeld over de volgende 4 behandelarmen.
Behandelarm 2A: Standaard chemotherapie (Trastuzumab + 5-FU/capecitabine + oxaliplatine/cisplatine)
Behandelarm 2B: Trastuzumab deruxtecan
Behandelarm 2C: Trastuzumab deruxtecan + chemotherapie (5-FU/capecitabine ± oxaliplatine)
Behandelarm 2D: Trastuzumab deruxtecan + chemotherapie (5-FU/capecitabine) + immunotherapie (durvalumab)

De behandeling wordt gestopt als:

 • De behandelend arts vindt dat de nadelige gevolgen van bijwerkingen voor de patiënt groter zijn dan de mogelijke voordelen.
 • De patiënt zelf besluit te stoppen.

Mogelijke bijwerkingen/ risico’s/ ongemakken
Iedere behandeling kan bijwerkingen hebben.
Trastuzumab deruxtecan kan longproblemen veroorzaken met klachten zoals moeite met ademhalen, (verergerde) kortademigheid, hoesten of verergerde hoest of koorts (temperatuur boven de 38°C). Dit kunnen klachten zijn van een longontsteking, ook wel interstitiële longziekte of pneumonitis genoemd, die levensbedreigend of dodelijk kan zijn. Als u direct een medische behandeling krijgt, kan dit ervoor zorgen dat de klachten waarschijnlijk niet ernstiger worden.
De behandeld arts zal voor de start van de behandeling alle mogelijke bijwerkingen van trastuzumab deruxtecan en van de overige gebruikte middelen met de patiënt bespreken.

Extra belasting
De bezoeken die bij het onderzoek horen, komen in de plaats van de normale bezoeken aan uw arts, maar u zult wel vaker het ziekenhuis bezoeken. Ook zullen de bezoeken aan het ziekenhuis soms langer duren dan gewoonlijk, omdat er meer metingen en meer handelingen worden verricht.

Deelnemende ziekenhuizen

 • Antoni van Leeuwenhoek (AVL) / NKI
 • Amsterdam UMC, locatie AMC
 • UMC Utrecht

Onderzoeksgegevens

Wetenschappelijke titel
A Phase 1b/2 Multicenter, Open-label, Dose-escalation and Dose expansion Study to Evaluate the Safety, Tolerability, Pharmacokinetics, Immunogenicity, and Antitumor Activity of Trastuzumab Deruxtecan (T-DXd) Monotherapy and Combinations in Adult Participants with HER2 Overexpressing Gastric Cancer (DESTINYGastric03)

Kankersoorten: Maagkanker of kanker van de slokdarm-maag overgang.

Fase trial: Fase 1b/2

Maximaal aantal patiënten: 250 wereldwijd

Initiatiefnemers
AstraZeneca

Coördinatoren
Dr. N. Steeghs, Antoni van Leeuwenhoek (AVL)/NKI

Goedkeuring
Het onderzoek naar deze nieuwe behandeling is getoetst door een erkende medisch-ethische toetsingscommissie. Deze heeft geoordeeld dat het verantwoord is om de medewerking van patiënten te vragen. Voor meer informatie zie CCMO

Vermelding trialregister:

 • Register CCMO: NL73229.031.20
 • Trialregister Engels: NCT04379596