Neuro Endocriene Tumoren (NET): LUTIA studie

De LUTIA studie (LUTIA staat voor Lutetium Intra-Arterieel) is een fase 2/3 onderzoek naar de toegevoegde waarde van het toedienen van lutetium-177-dotataat in de leverslagader, in plaats van in een ader in de arm. Het onderzoek zal worden uitgevoerd in het Antoni van Leeuwenhoek, het UMC Utrecht en het Erasmus MC. 

Doel onderzoek
Voor patiënten met uitgezaaide NET is sinds een aantal jaar PRRT beschikbaar als effectieve behandeling in het verlengen van de overleving en het terugdringen van de klachten, als andere therapieën niet meer werken. Echter, bij patiënten met veel leveruitzaaiingen blijkt deze behandeling minder effectief, dan bij patiënten die geen of weinig leveruitzaaiingen hebben. Ongeveer de helft van de patiënten heeft al leveruitzaaiingen bij het stellen van de diagnose. We willen deze patiënten een betere behandeling bieden door de lutetium-177-dotataat in de leverslagader toe te dienen. Daarmee worden juist de leveruitzaaiingen bereikt, en komt waarschijnlijk een grotere hoeveelheid straling in de leveruitzaaiingen terecht. Of dat ook echt zo is, willen we in deze studie onderzoeken.

Voor wie is dit onderzoek
PRRT is beschikbaar voor patiënten met NET van de maag, darm of alvleesklier, die somatostatine-receptor positief zijn. Om aan dit onderzoek mee te kunnen doen, moet u in aanmerking komen voor PRRT. Daarnaast moeten er voldoende leveruitzaaiingen zijn om metingen te kunnen doen.

Wordt er geloot?
Ja, er wordt geloot. Iedereen die mee kan doen krijgt de behandeling in de leverslagader. Er wordt geloot of de behandeling in de linker, of in de rechter slagader naar de lever wordt toegediend. Omdat het lutetium-177-dotataat vervolgens in de bloedbaan terecht komt, wordt de andere leverhelft automatisch ook behandeld, net als bij de standaard behandeling met PRRT. Op die manier kunnen we goed de linker en de rechter leverhelft met elkaar vergelijken.

Het verloop van de behandeling
Het hele verloop van de behandeling is hetzelfde als bij de normale PRRT, met als verschil dat er een angiografie-procedure moet worden uitgevoerd. De procedure wordt door een interventie-radioloog uitgevoerd. Deze plaatst, via de lies, een katheter (dun slangetje) in de leverslagader. De katheter wordt geplaatst terwijl er met röntgenbeelden wordt gekeken of de katheter op de juiste plaats wordt aangebracht.
Daarna wordt de lutetium-177-dotataat toegediend. U verblijft één nacht in het ziekenhuis en de dag na de behandeling volgt een scan om te kijken hoeveel straling er in de tumoren terecht is gekomen. Er worden vier van deze behandelingen gegeven met tussen elke behandeling 6 tot 12 weken pauze. Ter controle worden er drie en zes maanden na de laatste behandeling scans gemaakt.

Deze website maakt gebruik van cookies

Op onze website plaatsen we cookies om het gebruikersgemak van onze website te verbeteren. Deze cookies zijn essentieel voor een goede werking van onze website.

Functioneel
[2]
  • Microsoft Clarity
    Door plaatsing van deze cookies krijgen wij als organisatie geanonimiseerd informatie over het gebruik van website en waar de websitebezoekers vandaan komen.
  • Virtuele tours
    Door plaatsing van deze cookie gaan we misbruik van deze content tegen.

Voorkeuren aanpassen