Sarcomen: DOREMY studie

Onderzoek naar een nieuwe behandeling voor patiënten met myxoid liposarcoom (MLS), kanker van de weke delen in armen of benen. Onderzocht wordt of minder bestraling voorafgaand aan een operatie effectief is in het bestrijden van de ziekte en zorgt voor minder bijwerkingen.

Doel onderzoek
Patiënten met myxoid liposarcoom (MLS) - kanker van de weke delen - krijgen bestraling (25 keer) voor een operatie. Maar als gevolg van deze bestraling, verloopt de genezing van de wond na de operatie minder goed. Deze studie onderzoekt:

 • Of minder bestraling voor een operatie effectief is in het bestrijden van de ziekte.
 • Of minder bestraling zorgt voor minder bijwerkingen na de operatie (op korte en lange termijn).

Wordt er geloot?
Nee. Bij dit onderzoek speelt loting geen rol.

Voorwaarden
De voorwaarden voor deelname aan dit onderzoek zijn onder andere:

 • Patiënten met myxoid liposarcoom (MLS), kanker van de weke delen.
 • Patiënten hebben voldoende algemene lichamelijke conditie.
 • Patiënten zijn tijdens de studie niet zwanger en gebruiken doeltreffende anticonceptie om zwangerschap te voorkomen.

Behandeling

Deelnemende patiënten krijgen in totaal 12 of 18 bestralingen voor de operatie. Dit is elke dag 1 bestraling, 5 dagen per week.

De behandeling wordt gestopt als

 • De behandelend arts vindt dat de gevaren voor de patiënt, bijvoorbeeld door bijwerkingen, groter zijn dan de mogelijke voordelen.
 • De patiënt zelf besluit te stoppen.

Bijwerkingen
Iedere behandeling kan bijwerkingen hebben. Mogelijke bijwerkingen van het onderzoek naar deze nieuwe behandeling zijn:

Bestraling:

 • Vermoeidheid
 • Lichte roodheid van de huid
 • Verhoogd risico op terugkeer van de tumor
 • Ongemak van herhaalde MRI-scans (indien deelname aan aanvullend onderzoek)
 • Ongemak van herhaalde afname van weefsel (indien deelname aan aanvullend onderzoek)

Extra belasting voor patiënt

 • Deelnemende patiënten kunnen toestemming geven voor extra MRI-scans voor wetenschappelijk onderzoek.
 • Deelnemende patiënten kunnen toestemming geven voor extra afname van weefsel (biopten) voor wetenschappelijk onderzoek. Op de 8e en 16e bestralingsdag.

Deelnemende ziekenhuizen
Onderstaande ziekenhuizen nemen deel aan het onderzoek. Het kan zijn dat uw ziekenhuis niet genoemd wordt, maar wel aan het onderzoek deelneemt. Informeer hiernaar bij uw arts.

 • Antoni van Leeuwenhoek (AVL) / NKI
 • Leids Universitair Medisch Centrum
 • MAASTRO clinic
 • Radboudumc
 • Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)

Onderzoeksgegevens

Wetenschappelijke titel
Dose reduction of preoperative radiotherapy in MYxoid liposarcomas.

Kankersoort
sarcomen/ wekedelentumoren

Fase trial: II

Maximaal aantal patiënten: 80

Initiatiefnemers
Antoni van Leeuwenhoek (AVL)

Coördinatoren
Dr. R.L.M. Haas, Antoni van Leeuwenhoek (AVL)
Dr. P.M. Braam, UMC Nijmegen
Dr A.D.G. Krol, LUMC, Leiden
Dr. E. Pras, UMC Groningen
Dr. P.L.A. van den Ende, MAASTRO clinic

Goedkeuring
Het onderzoek naar deze nieuwe behandeling is getoetst door een erkende medisch-ethische toetsingscommissie. Deze heeft geoordeeld dat het verantwoord is om de medewerking van patiënten te vragen. Voor meer informatie zie: CCMO.

Vermelding in trialregister: 

Nederlandse titel
Dosis verlaging van de preoperatieve bestraling van myxoid liposarcomen.

Deze website maakt gebruik van cookies

Op onze website plaatsen we cookies om het gebruikersgemak van onze website te verbeteren. Deze cookies zijn essentieel voor een goede werking van onze website.

Functioneel
[2]
 • Microsoft Clarity
  Door plaatsing van deze cookies krijgen wij als organisatie geanonimiseerd informatie over het gebruik van website en waar de websitebezoekers vandaan komen.
 • Virtuele tours
  Door plaatsing van deze cookie gaan we misbruik van deze content tegen.

Voorkeuren aanpassen