Strottenhoofdkanker: aanpassen communicatie na totale laryngectomie

De operatie waarbij het volledige strottenhoofd wordt verwijderd is ingrijpend. Patiënten verliezen patiënten hun natuurlijke stem en ademen na de operatie niet langer via mond en neus maar door een stoma in de hals. Met de hulp van een logopedist leert de patiënt op een nieuwe manier spreken. Een veelgebruikte manier is het leren spreken met een spraakventiel waarbij de slokdarm in trilling wordt gebracht. Deze spraak klinkt over het algemeen minder verstaanbaar en minder krachtig dan stembandspraak. Om meer inzicht te krijgen in de communicatie verschillen tussen stembandspraak en verbale communicatie na volledige strottenhoofd verwijdering zijn gestructureerde opnames nodig. Hiervoor worden opnames van twee groepen deelnemers gemaakt in verschillende spreeksituaties, een groep deelnemers die een totale laryngectomie hebben ondergaan en een groep vrijwilligers met stembandspraak. Met de informatie uit dit onderzoek kunnen we toekomstige patiënten beter vooraf informeren.

Doel onderzoek
Het doel van dit onderzoek is het in kaart brengen of en hoe patiënten na een totale laryngectomie communiceren en compenseren (bijvoorbeeld door het taalgebruik aan te passen of gebruik te maken van ondersteunende gebaren) in vergelijking met vrijwilligers die gebruik maken van stembandspraak.

Duur van de studie
12 maanden

Wordt er geloot?
Niet van toepassing

Voorwaarden

De voorwaarden voor deelname aan dit onderzoek zijn onder andere:

 • 18 jaar of ouder
 • Totale laryngectomie ondergaan
 • Minimaal zes maanden na totale laryngectomie
 • Minimaal zes maanden na postoperatieve (C)RT
 • Gebruikt tracheoesopharyngeale spraak                                                        

De arts beoordeelt aan de hand van de medische gegevens of patiënten daadwerkelijk voor dit onderzoek in aanmerking komen.

Mogelijke bijwerkingen van het onderzoek naar deze nieuwe behandeling
Dit onderzoek bestaat uit een video-opname van maximaal 5 minuten waarbij u een tekening beschrijft en twee korte animaties te zien krijgt, waarna u gevraagd wordt om de animaties te omschrijven. Dit onderzoek heeft verder geen nadelige effecten voor u.

Behandeling wordt gestopt als
De patiënt zelf besluit te stoppen.

Extra belasting
Deelname aan deze studie kost u tijd. U zult eenmalig naar het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis moeten komen voor een video-opname van 5 minuten. (Indien mogelijk wordt dit gepland op een dag dat u al in het ziekenhuis aanwezig bent).

Deelnemende ziekenhuizen
Antoni van Leeuwenhoek

Onderzoeksgegevens

Wetenschappelijke titel: Complexity of grammar and the use of co-speech gestures after total laryngectomy

Kankersoort: Larynxkanker, hypofarynxkanker, functionele totale laryngectomie

Maximaal aantal patiënten: 20 TLE-patiënten en 20 vrijwilligers

Initiatiefnemers:
Neijman, MSc.
Dr. R.J.J.H. van Son

Onderzoekers
Neijman, MSc.
Dr. R.J.J.H. van Son
Prof. Dr. M.W.M. van den Brekel

Coördinator: 
Prof. Dr. M.W.M. van den Brekel

Goedkeuring
Het onderzoek naar deze nieuwe behandeling is getoetst door de Institutional Review Board (IRB). Deze heeft geoordeeld dat het verantwoord is om de medewerking van patiënten te vragen.

Meer informatie

Nederlandse titel 
Het gebruik van ondersteunende gebaren en het aanpassen van taalgebruik binnen verbale communicatie na een totale laryngectomie

Deze website maakt gebruik van cookies

Op onze website plaatsen we cookies om het gebruikersgemak van onze website te verbeteren. Deze cookies zijn essentieel voor een goede werking van onze website.

Functioneel
[2]
 • Microsoft Clarity
  Door plaatsing van deze cookies krijgen wij als organisatie geanonimiseerd informatie over het gebruik van website en waar de websitebezoekers vandaan komen.
 • Virtuele tours
  Door plaatsing van deze cookie gaan we misbruik van deze content tegen.

Voorkeuren aanpassen