Immuuntherapie effectief bij darmkanker?

Immuuntherapie wordt inmiddels bij verschillende tumorsoorten gegeven en er wordt veel onderzoek gedaan naar de effectiviteit bij andere typen kanker. Tot nu toe is immuuntherapie slechts voor een beperkte groep patiënten met darmkanker effectief gebleken. Immuuntherapie is dan ook geen standaardbehandeling bij darmkanker.

Dit neemt niet weg dat er veel onderzoek wordt gedaan naar welke patiënten met darmkanker mogelijk wel baat bij immuuntherapie zouden kunnen hebben, zij het bij immuuntherapie alleen of in combinatie met chemotherapie of andere middelen.

Als onderzoeksinstituut streven wij ernaar waar mogelijk patiënten in studieverband te behandelen, waarbij de mogelijkheid bestaat om behandeling met bijvoorbeeld immuuntherapie te krijgen. In het Antoni van Leeuwenhoek lopen er op dit moment verschillende studies met immuuntherapie bij darmkanker.

Hiervoor gelden in- en uitsluitcriteria, die door onze specialisten zorgvuldig worden beoordeeld voordat patiënten aan zo'n onderzoek deel kunnen nemen. Het gaat dan om zowel combinaties van bestaande behandelingen met immuuntherapie, als om experimentele behandelingen voor patiënten voor wie geen reguliere behandelingen meer beschikbaar zijn.

Een voorbeeld van een lopende studie is de NICHE Studie waarbij onderzoek wordt gedaan naar immuuntherapie bij patiënten met darmkanker zonder uitzaaiingen tijdens de wachttijd tot aan operatie.

Daarnaast is het Antoni van Leeuwenhoek continu bezig met het opzetten van nieuwe studies. Het is niet uitgesloten dat ook patiënten met darmkanker zonder uitzaaiingen in de toekomst met immuuntherapie, in studieverband, behandeld kunnen worden. Uw specialist weet precies welke behandel- en studieopties er voor u zijn. 

Deze website maakt gebruik van cookies

Op onze website plaatsen we cookies om het gebruikersgemak van onze website te verbeteren.

Functioneel
[2]
  • Microsoft Clarity
    Door plaatsing van deze cookies krijgen wij als organisatie geanonimiseerd informatie over het gebruik van website en waar de websitebezoekers vandaan komen.
  • Virtuele tours
    Door plaatsing van deze cookie gaan we misbruik van deze content tegen.

Voorkeuren aanpassen