Wait-and-see-behandeling

De standaardbehandeling bij endeldarmkanker is een grote operatie waarbij de endeldarm volledig wordt verwijderd. Deze operatie kan veel invloed hebben op de kwaliteit van leven. Soms leidt de operatie namelijk tot een stoma, incontinentie en seksuele problemen.

Voorafgaand aan de operatie krijgen patiënten standaard een combinatie van chemotherapie en radiotherapie (chemoradiotherapie). Bij 15 tot 20% van de patiënten is daarna de tumor niet meer zichtbaar. Het is dan de vraag hoe zinvol een operatie is, afgezet tegen de kwaliteit van leven.

Het Antoni van Leeuwenhoek biedt deze patiënten daarom de ‘wait and see’-procedure. Zij kunnen kiezen voor opereren. Of voor niet opereren en nauwlettend met MRI en endoscopie in de gaten houden of de tumor terugkomt. In dat geval, wordt alsnog geopereerd. Het Antoni van Leeuwenhoek heeft in Nederland de meeste deskundigheid met deze ‘wait and see’-procedure.