Huidkanker

Op deze pagina kunt u meer lezen over de ervaringen van onze patiënten, de bekwaamheid van onze specialisten, de behandelresultaten, de actuele wachttijden bij de behandeling van huidkanker - niet melanoom.

Marianne Crijns in gesprek (huidkanker)
Veel van onze patiënten hebben complexe huidkankerproblematiek die we multidisciplinair aanpakken.
dr. Marianne Crijns Dermatoloog

Patiëntervaring

Patiëntervaring is de waardering van patiënten voor de zorg en service in het Antoni van Leeuwenhoek. Onze patiënten hebben aangegeven dat zij deskundigheid, persoonlijke aandacht, informatie, vertrouwen en de mogelijkheid tot eigen inbreng belangrijke aspecten vinden om het Antoni van Leeuwenhoek op te beoordelen.

8.6

Patiënttevredenheid in het Antoni van Leeuwenhoek

Patiënten beoordelen het Antoni van Leeuwenhoek met de volgende rapportcijfers.

Deel uw eigen ervaring
 • 8.5
  Persoonlijke aandacht
 • 8.1
  Informatie
 • 8.5
  Deskundigheid
 • 8.6
  Vertrouwen
 • 8.3
  Mogelijkheid eigen inbreng

Bekwaamheid

Met bekwaamheid bedoelen wij de ervaring en deskundigheid van onze specialisten, specifiek voor deze vorm van kanker. Dit meten wij door bij te houden hoeveel patiënten jaarlijks worden behandeld, hoeveel patiënten er vragen om een second opinion en welke behandelingen er worden uitgevoerd.

 • 3641

  patiënten met huidkanker

Onderverdeling naar type behandelingen

De bekwaamheid van ons team van specialisten is gebaseerd op de drie belangrijkste pijlers van onze behandeling: hoeveel patiënten geopereerd zijn, bestraald zijn en/of een behandeling met medicatie hebben ontvangen. Per pijler geven wij u inzicht in onze ervaring.

Wanneer u een + ziet, kunt u hier op klikken en ziet u nog een verdere onderverdeling.

 • 1332

  behandelde patiënten
 • 510

  excisies
 • 99

  fotodynamische therapie

Behandelresultaten

Patiënten willen graag weten wat de effecten van een behandeling zijn. Is de kanker weg? Hoe is de kwaliteit van leven? Wat is het risico op complicaties? Was er een vermindering van symptomen, klachten en pijn? Wat is het risico op terugkomen van de ziekte?

Op dit moment informeren we u over de specifieke overlevingscijfers in het Antoni van Leeuwenhoek. Daarnaast streven we er naar u op termijn ook te informeren over aantallen complicaties, recidieven (de kans op terugkeer van de tumor) en de ervaren kwaliteit van leven van onze patiënten.

 

Biljana Zupan Kajcovski in gesprek (huidkanker)
Wij streven naar een hoge kwaliteit van zorg, met één gezamenlijk doel: de patiënt zo compleet en zo snel mogelijk verder helpen.
Dr. Biljana Zupan-Kajcovski Dermatoloog

Overlevingscijfers

De overlevingscijfers laten het percentage patiënten zien dat in de jaren na de diagnose nog in leven is.

Overlevingcijfers huidkanker per stadium

De overleving van patiënten in verschillende stadia van de ziekte wordt weergegeven in de grafiek hieronder. Deze grafiek laat de behandelresultaten in het Antoni van Leeuwenhoek voor alle stadia zien, van een beginnende kanker (stadium 1) tot meer uitgezaaide huidkanker (stadium 3). Patiënten die een groot deel van hun behandeling elders hebben gehad en pas in een latere fase naar het Antoni van Leeuwenhoek zijn verwezen, zijn niet in de grafieken opgenomen (zie toelichting grafiek I).

In onderstaande grafiek tonen we het overlevingspercentage van patiënten na vijf jaar. In de grafiek worden alleen punten getoond die gebaseerd zijn op ten minste tien patiënten. Bij stadium 4 huidkanker zijn er onvoldoende patiënten om een goed overzicht te geven.  

Wanneer de landelijke gegevens van dezelfde tijdsperiode beschikbaar zijn, worden deze ook getoond en bijgevoegd in deze grafiek.

 

Toelichting grafiek I

 • De grafiek toont het verloop van de relatieve overleving vanaf de diagnose tot vijf jaar daarna, gecorrigeerd voor leeftijd, geslacht en jaar van diagnose. Deze relatieve overleving is een benadering van de ziekte-specifieke overleving. Daardoor kan de relatieve overleving soms toenemen in de tijd of zelfs oplopen tot boven 100%.
 • De overleving van patiënten met kanker is sterk afhankelijk van de uitgebreidheid van de ziekte (het stadium).  Stadium 1 ziekte betekent een kleine tumor en heeft een veel betere overleving dan stadium 4, waarbij de kanker is uitgezaaid. Daarom is de grafiek ngedeeld naar stadium. Omdat sommige stadia niet zo vaak voorkomen, zijn de gegevens slechts indicatief en worden in de grafiek alleen punten getoond die gebaseerd zijn op ten minste tien patiënten.
 • De cijfers zijn gebaseerd op gegevens van patiënten die hun diagnose gekregen hebben in de periode 2008-2012. Bovendien moeten ze het belangrijkste gedeelte van hun behandeling (ook wel primaire behandeling genoemd) geheel of gedeeltelijk in het Antoni van Leeuwenhoek hebben gehad.
 • Veel patiënten worden in een latere fase van hun ziekte naar het Antoni van Leeuwenhoek verwezen. Deze patiënten hebben hun primaire behandeling dan al elders ondergaan en zijn niet meegenomen in deze grafiek.
 • Als de landelijke gegevens vanuit de Nederlandse Kankerregistratie (NKR) tot 2017 beschikbaar komen, zal dit gemiddelde aan de grafiek worden toegevoegd.

 

Overlevingscijfers in de tijd

Onderstaande grafiek toont de overleving van patiënten met huidkanker in de loop der jaren. Het gaat hierbij om patiënten die hun hele of gedeeltelijke primaire behandeling (waarbij de behandeling gericht is op genezing) in het Antoni van Leeuwenhoek hebben gehad.

Wachttijden

De aangegeven wachttijd is altijd een indicatie van de gemiddelde wachttijd en wordt gebaseerd op de gemiddelde wachttijd (mediaan) van de afgelopen maand.

9
dagen

Wachttijd tot de eerste afspraak

80% van onze patiënten wordt binnen één week gezien.

Vaststellen behandelplan

Tussen het eerste polikliniekbezoek en eerste diagnostiek zit vaak nog een periode waarin eventueel nog extra onderzoeken plaatsvinden, de behandeling met alle betrokken specialisten wordt besproken en het behandelplan definitief wordt afgestemd met de patiënt.

7-25
dagen

Start behandeling

80% van onze  patiënten wordt binnen onderstaand aantal dagen behandeld: 

1. Radiotherapeutische behandeling:      <14 dagen

2. Behandeling met medicatie:              <7 dagen

3. Chirurgische behandeling:                 <25 dagen