Klinische studies met meest nieuwe medicamenteuze therapie

Het Antoni van Leeuwenhoek biedt studies voor verschillende stadia van nierkanker aan. 

De beschikbare studies zijn continue aan veranderingen onderhevig. Wij bekijken graag samen met u voor welke studie u eventueel in aanmerking komt.