Translationeel onderzoek naar immuuntherapie

Het afweersysteem is in staat tumoren te herkennen. Tumoren kunnen zich hiertegen verdedigen door een eiwit te maken, genaamd PD-L1. Wanneer dit eiwit geremd wordt door zogenoemde "checkpoint remmers", kan de tumor alsnog opgeruimd worden door het immuunsysteem. Indien een tumor op immunotherapie reageert, kan dit voor lange tijd zijn.

De behandeling wordt over het algemeen goed verdragen, al kunnen soms bijwerkingen optreden waarbij het immuunsysteem zich tegen specifieke organen richt. Het AVL doet vanaf 2014 mee aan studies met deze behandeling. Vooralsnog wordt deze behandeling alleen nog in studies toegepast. De huidige studies zijn met name gericht op het eerder in de ziekte toepassen van de behandeling, en combinaties met andere middelen die er voor moeten zorgen dat de kans op respons toeneemt.